Fortsæt til indhold

Sagsbehandler og teamleder til AO-elementet i S7 ved 1. Artilleriafdeling på Oksbøl Kaserne


Sagsbehandler og teamleder til AO-elementet i S7 ved 1. Artilleriafdeling på Oksbøl Kaserne

Har du interesse for udvikling af den taktiske ildstøtte, så er du måske den officer vi skal bruge. Du vil i funktionen både få stor berøring og indflydelse inden for doktrin, organisation, teknologi og uddannelse i relation til ildstøtten i Hæren. Dine evner til ledelse, analyse og kommunikation vil få stor betydning for bl.a. implementering af nye ildstøttesystemer på kort og lang sigt.

Om os
1 AA er en brigadeartilleriafdeling under 1 BDE. S7 er en del af 1 AA sidestillet med afdelingsstaben, uden dog at være en del af AA taktiske organisation. S7 favner til daglig fire elementer; Morterelement, Pjeceelement, Målopklaringselement og et Føringselement. I hvert element er der to sagsbehandlere. Dertil kommer en sagsbehandler LI/LL (CSG) og chef S7. S7 består, når sektionen er fuldt bemandet, af 10 soldater.

Derudover arbejder S7 1AA på afdelingens vegne tæt sammen med TI-/KIELM, og støtter CH DAR, tillige Tjenestegrensinspektøren for Artilleriet i Hæren, som har det overordnede fagansvar for Hærens ildstøtte.
Om stillingen
Dit primære arbejdsområde vil være fokuseret på uddannelsen af AO-hold. Herunder vil du skulle arbejde med videreudvikling af læringsplaner, undervise på tjenestegrensmodul for SG og våbenkursus 1 for nye PL.

Dine opgaver vil være præget af at implementeringen af Hærens Taktiske Kommunikationssystem, herunder digitaliseringen af artilleriet (C2IS, BMS og THOR). Dette betyder at procedurer og uddannelse skal tilpasses, således at vi opnår den fulde effekt at det nye materiel. Du vil skulle indtænke brug af simulation til understøttelse af uddannelsen.
På sigt vil arbejdet med mastebaseret sensorsystem og andre nyanskaffelser også komme til at berøre din hverdag.

S7 indgår i mange samarbejder og derfor er særligt dine samarbejdsevner vigtige for, at du kan udfylde funktionen. Du vil skulle beskæftige dig med blandt andet projektledelse, teknisk sagsbehandling undervisning og uddannelseskontrol. Hvis du ikke har tidligere erfaring inden for dette, vil S7 være et godt sted at udvikle denne del.
Om dig
Du kan både være en erfaren sagsbehandler eksempelvis M322/M321, eller alternativt en erfaren premierløjtnant vurderet egnet til at indgå på Føringskursus. Der vil således være mulighed for at indgå en uddannelsesaftale og du vil i perioden frem til en eventuel udnævnelse i stillingen, bestride stillingen som funktion i højere stilling.

Der kan også være mulighed for at læse MMS i stillingen.

Du har et operativt mindset og har forrettet tjeneste som AO, gerne inden for de sidste 5 år.

Du har gode samarbejdsevner og udviser høj grad af selvstændighed, for herigennem at opnå brugbare og velfunderede resultater.

Du er analytisk stærk og evner at forholde dig simultant til faglige detaljer og den overordnede konceptuelle sammenhæng.

Flair for IT vil være en fordel i forhold til arbejdet med simulation og digitalisering.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet. Du skal, til denne stilling, kunne sikkerhedsgodkendes til ”Hemmeligt”.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforbyggende, fredsbevarende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale missioner.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Dit faste tjenestested vil være i Oksbøl.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte CH S7/1 AA Major Jesper Olesen, e-mail DAR-1A-S70A@MIL.DK, alternativt på mobil 50917766.
Hvis du har spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-Konsulent kaptajn Christian Friis Graae ved Forsvarets Personalestyrelse, mail FPS-BA-BS226@mil.dk, eller på telefon 728 19150.

Ansøgningsfristen er 19. september. Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler umiddelbart efter ansøgningsfristens udløb.

For at komme i betragtning til stillingen, skal vi bede dig fremsende din ansøgning med tilhørende bilag elektronisk, via linket.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

DANSKE ARTILLERIREGIMENT
Danske Artilleriregiment (DAR) blev oprettet den 1. januar 2019 og er garnisoneret på Oksbøl Kaserne. DAR løser en bred vifte af opgaver til støtte for det øvrige forsvar og særligt hærens øvrige enheder.

1. Artilleriafdeling (1AA) yder ildstøtte og rådgivning til og med brigadeniveauet. 1AA vil i de kommende år, få nye moderne artilleripjecer og morterer, nyt digitalt ildledelsessystem samt køretøjer.

2. Kapacitetsafdeling (2KAP) er ansvarlig for gennemførelse af Hærens Basisuddannelse, den efterfølgende Hærens Reaktionsstyrkeuddannelse (HRU) samt konstabelelevuddannelsen. 2KAP har tillige til opgave at udvikle og opstille Hærens fremtidige luftværnsbatteri og er ansvarlig for dele af hærens tværfaglige områder (Hærens tværgående S7) som f. eks. håndvåben, uniform og personlig beskyttelse, pansrede mandskabsvogne, pansrede patruljekøretøjer, skydeuddannelse, simulation m.m., samt den relaterede kursusvirksomhed.

3. Sikkerheds- og Ballistikafdeling er ansvarlig for områderne Skydebaneinspektoratet, sikkerhed ved skydning med direkte og indirekte våbensystemer fra den mindste til den største kaliber, ballistik og tilhørende skydeteori samt kapacitetsudviklingen på ammunition tilknyttet de kinetiske våbensystemer.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Oksbøl, Danmark

Geografi

Region Syddanmark

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

19.09.2021

Indrykningsdato

25.08.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent