Fortsæt til indhold

Ingeniør til flystøtteudstyr og projektledelse


Ingeniør til flystøtteudstyr og projektledelse

Er du en ingeniør med en skarp maskinteknisk profil? Og vil du være en del af et bredt favnende team med ansvar for Forsvarets flystøtteudstyr og lufthavnsmateriel?
Om os
I Kapacitetscenter Flystøtteudstyr der er en del af Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) har vi ansvaret for logistiske-, tekniske- og projektlederopgaver i forbindelse med materieldrift og anskaffelse af flystøtteudstyr, som omfatter brand- og redningsmateriel, køretøjer til flybugsering, flytankningsmateriel, flystrøm, flyve- og nødudstyr, værktøj, værkstedsudstyr, Forsvarets hunde, arktisk materiel og meget andet.

Derudover arbejder vi med opgaver og projekter relateret til indfasning af støtteudstyr til brug for Forsvarets nye flyvende kapaciteter, herunder Seahawk MH-60R og Joint Strike Fighter F-35A.

Vi understøtter bl.a. Forsvaret, Hjemmeværnet og Beredskabsstyrelsen.
Om stillingen
Du indgår i et team med 13 kollegaer i Kapacitetscenter Flystøtteudstyr, og du har en stor berøringsflade med samarbejdspartnere i Forsvarsministeriets koncern, eksterne kunder og leverandører nationalt og internationalt.

Du varetager opgaver indenfor alle faser af materieldriften inklusiv anskaffelser, teknisk dokumentation, drift, vedligeholdelse og udfasning. Du varetager projektledelsen af både større og mindre anskaffelser. Du har ansvar for dine egne kapaciteter inden for dit tekniske/faglige område, og du har overblik over kapacitetens behov og udviklingsmuligheder. Du har budgetansvar for din egen kapacitet.

Du har en fleksibel arbejdsdag, hvor du arbejder tæt sammen med øvrige kollegaer i FMI og andre samarbejdspartnere i Forsvarsministeriets koncern..

Du er en del af et uformelt arbejdsmiljø med godt kollegialt samarbejde og med garanti for en afvekslende hverdag. Som fagspecialist har du en naturlig daglig berøring med alle de opgaver, der er i sektionen, og vi inddrager dig i projekter, som ligger uden for sektionens eget ansvarsområde.

Du har rejseaktivitet i både Danmark og i udlandet, svarende til ca. 10-20 dage årligt.

Vi tilbyder dig et karriereforløb i FMI, der tager afsæt i dine evner og ønsker samt i FMI’s behov. Der er gode muligheder for avancement i FMI, afhængig af dit potentiale og ledige stillinger.
Om dig
Du er ingeniør, gerne med maskinteknisk baggrund, maskinmester eller en anden teknisk baggrund på et tilsvarende niveau.

Du har gerne kendskab til maskinteknologi, erfaring med gennemførelse af anskaffelser, og gerne projektledererfaring – små som store projekter. Du har teknisk indsigt i de logistiske koncepter for større materieldrifts- og anskaffelsesprojekter. Det er en fordel, at du har kendskab til flystøtteudstyr fra enten militær eller civil baggrund.

Det er en fordel, hvis du er Prince 2 projektlederuddannet, men ikke et krav, da du har mulighed for løbende kompetenceudvikling.

Det er ønskeligt at du har kendskab til ICAO, EASA/EMAR, CE-mærkning og arbejdsmiljø.

Du arbejder målrettet og selvstændigt med opgaver og projekter. Og du opbygger positive relationer gennem dine stærke samarbejdsevner.

Du har gode kommunikative evner og formulerer dig kort og entydigt på dansk og engelsk i skrift og tale. Du nedbryder informationer til let forståelige tekniske krav og dokumentation, og du er kritisk undersøgende i din sagsbehandling.
Ansættelsesvilkår
Du ansættes og aflønnes efter gældende relevant overenskomst. Afhængig af dine kvalifikationer, har du mulighed for at forhandle et tillæg. Der er til stillingen knyttet en fuldt arbejdsgiverfinansieret pensionsordning.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforholdet.

KONTAKT OG ANSØGNING
Har du fået lyst til at høre mere om jobbet, er du velkommen til at kontakte chef for sektionen, Merete Them Kjølholm på 20 67 03 24 eller næstkommanderende Jan kræmmer Pedersen 27 28 35 84.

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesforhold, kan du kontakte HR-konsulent Karin Dupont på 32665188.

Send din ansøgning, CV og uddannelsespapir snarest og senest den 1. oktober 2021. Vi holder samtaler umiddelbart efter ansøgningsfristen.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM FORSVARSMINISTERIETS MATERIEL- OG INDKØBSSTYRELSE
Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) har, som styrelse under Forsvarsministeriets koncern, det overordnede ansvar for koncernens materiel- og informatiksystemer fra ’vugge til grav’. FMI har ca. 1.900 medarbejdere. Omkring 1.400 er civile, imens 500 er militære. Knap 850 af FMI’s ca. 1.900 medarbejdere er placeret i domicilet i Ballerup.
FMI’s hovedopgave er at anskaffe, vedligeholde og videreudvikle materiel til hele Forsvarsministeriets koncern, lige fra kampvogne, skibe og fly til IT-udstyr, feltrationer og lommeknive. Til at gøre dette administrerer FMI årligt ca. 9 mia. kr. svarende til ca. 1/3 af det samlede forsvarsbudget. Pengene bliver brugt til at yde den bedst mulige støtte til især de udsendte styrker og operative enheder, da det er støtten hertil, som altid er i centrum.

Læs mere om Forsvaret som arbejdsplads på www.Forsvaret.dk
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Ballerup, Danmark

Geografi

Region Hovedstaden

Organisation/Værn

Civil

Funktionsniveau

C300

Ansøgningsfrist

01.10.2021

Indrykningsdato

20.08.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent