Fortsæt til indhold

Elektronikmekaniker til 2. Kampvognseskadron ved Jydske Dragonregiment


Elektronikmekaniker til 2. Kampvognseskadron ved Jydske Dragonregiment

Ønsker du at kombinere faglig tjeneste med operativ tjeneste? Er du elektronikfagtekniker eller elektriker og vil du arbejde i en operativ kommandodeling ved en Kampvognseskadron, hvor du kan anvende og udvikle dine faglige kompetencer? Er du klar til INTOPS i 2022?
Om os
2. Kampvognseskadron er en underafdeling af Panserbataljonen og består af tre kampvognsdelinger og en kommandodeling.

I 2021 og 1. halvdel af 2022, uddanner og træner vi til, at være Danmarks bidrag til ”Enhanced Forward Prensence” (EFP) som en del af Natos øgede tilstedeværelse i Baltikum. Eskadronen forventes at blive udsendt efteråret 2022.

I efteråret 2020 påbegyndte vi uddannelsen på vores nye kampvogn LEOPARD, 2A7. På samme tid begyndte enhedsuddannelses forløbet for kommandodelingen, med henblik på at være på højest mulige uddannelsesniveau forud for EFP.

Vi er enhed, der gerne bruger mange ressourcer på at kompetenceudvikle medarbejderne, så ud over de nødvendige faglige kompetencer, vil der også være mulighed for at deltage i kursusvirksomhed internt i forsvaret som eksternt.

2. kampvognseskadron er en sammentømret enhed hvoraf store dele af personellet har erfaring fra INTOPS på Balkan, i Irak og Afghanistan. Vi prioriterer korpsånd og eskadronens traditioner meget højt. 2 kampvognseskadron har ikke noget motto eller særligt tilhørsforhold. Hos os er det personellet der er historien og styrken.
Om stillingen
Den ledige stilling som elektronikmekaniker er i vedligeholdssektionen, som er en del af 2. Kampvognseskadrons kommandodeling.

Arbejdet på en første echelon i en kampvognseskadron, er udfordrende da der er 14 kampvogne, 6 lastbiler samt 2 Piranha og utroligt mange materielgenstande til både eskadron, deling og enkeltmand at holde styr på. På værkstedet vil du i det daglige få mulighed for at servicere køretøjs- og materielpakningen samt på sigt at blive uddannet som elektronikmekaniker på LEOPARD 2A7.

Vedligeholdelsessektionen skal også kunne indsættes operativt. Du vil derfor blive uddannet TMGSK og KØ/VKMD på sektionens Piranha 5. Du deltager med sektionen i kommandodelingens og eskadronens interne uddannelsesaktiviteter.

2 Kampvognseskadron er en enhed, der bruger mange ressourcer på at kompetenceudvikle medarbejderne, så ud over de nævnte faglige kompetencer vil der også være mulighed for at deltage i kursusvirksomhed, primært så længe de kommer enhedens samlede opgaveløsning til gavn.

På den korte bane vil uddannelserne være målrettet de manglerne Q`er du har i forhold til eskadronens materiel- og køretøjspakning.
Om dig
Du er KS, OKS eller OKS-1 med en relevant faglig uddannelse. Du har tidligere forrettet tjeneste ved en stående underafdeling, gerne som elektronikmekaniker, men det er ikke noget krav.

Du bør som udgangspunkt have en udsendelse bag dig, eller have gjort tjeneste i en enhed, der opstiller til en udsendelse, eksempelvis HRU. Optimalt set har du gennemført HBU, HRU eller et forløb i SRS og været udsendt med dette.

Det er et krav, at du har B kørekort, er omskolet til GV M/10 samt RDO 152.
Det er ønskeligt, at du har C men meget gerne C/E kørekort og truck certifikat.

Personligt er du fleksibel og serviceminded og trives i et omskifteligt miljø. Du har en ydmyg tilgang til opgaveløsningen, en god situationsfornemmelse samt i høj grad evnen til at holde mange bolde i luften samtidigt.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en konstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Hærens Konstabel- og Korporalforening for konstabelgruppen af linjen og reserven, konstabelelever og korporaler af linjen og reserven i Hæren.

Faglært basisløn og tillæg er betinget af godkendt uddannelse mod fremvisning af gældende svendebrev eller uddannelsesbevis jf. gældende overenskomst.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være på Dragonkasernen i Holstebro.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING:
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Eskadronsbefalingsmand SSG D. Søgård telefon 41376830 eller via mail: JDR-1B-210A@mil.dk

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Mette Sihm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail fps-ba-bs249@mil.dk eller telefon 72 81 96 96.

Ansøgningsfristen er den 24. september 2021. Samtaler forventes gennemført i uge 39. Stillingen ønskes besat den 1. november 2021, eller snarest herefter.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM JYDSKE DRAGONREGIMENT
Jydske Dragonregiment er landets eneste kamptropregiment med både kampvogne og infanteri.
Vi er Hærens panserregiment og vores soldater og enheder hører til blandt de bedste med moderne materiel, gode uddannelser, en stolt dragonånd og et stærkt sammenhold.
Dragoner er anerkendt og respekteret for høj professionel standard.
Regimentet uddanner værnepligtige, kampvognsmandskaber samt mekaniseret og pansret infanteri.

Jydske Dragonregiment holder til på Dragonkasernen i Holstebro, hvor der dagligt arbejder omkring 1.000 soldater og ansatte. Kasernen også er tjenestested for 1. Brigades stab, en vedligeholdelsesdeling fra Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste, en Svær Transportdeling fra Trænregimentet og en række støttende servicefunktioner.
Ved regimentet er der tre bataljoner: en panserbataljon med kampvogne, en panserinfanteribataljon med pansrede mandskabsvogne og infanterikampkøretøjer samt en uddannelsesbataljon med værnepligtige og reaktionsstyrkesoldater under uddannelse.
Regimentet har siden 1948 udsendt mange soldater og enheder til verdens internationale brændpunkter og har desuden løst en lang række nationale opgaver.
Siden 1953 har regimentet haft garnison i Holstebro.

Ved Jydske Dragonregiment ærer vi vores historie, de mennesker, der var med til at skabe den, og dem, der hver dag er med til at gøre Jydske Dragonregiment til Danmarks bedste kamptropregiment.
Regimentets valgsprog er ”Fortes Fortuna Juvat”, som frit oversat betyder ”Lykken står den kække bi”.

Læs mere om regimentet på www.forsvaret.dk/jdr
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Holstebro, Danmark

Geografi

Region Midtjylland

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

24.09.2021

Indrykningsdato

20.08.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent