Fortsæt til indhold

Logistikofficer til 1 Panseringenørbataljon


Logistikofficer til 1 Panseringenørbataljon

Er du forudseende i din planlægning og i din ledelse? Kan du bygge bro imellem logistikken og den operative indsættelse? Har du et godt overblik, gode samarbejdsevner og øje for helheden?
Så er du den officer vi mangler i stab 1. Panseringeniørbataljon som logistikofficer.

Vi søger til ingeniørtropperne en uddannet kaptajn med kendskab til ingeniørvåbnets organisation, doktrin og uddannelse. En kaptajn med helhedsforståelse, fleksibilitet og gode lederevner samt et solidt kendskab til det kampingeniørmæssige miljø.
Om os
1. Panseringeniørbataljon er en operativ bataljon under 1. Brigade. Bataljonen består af en Stab, et Stabskompagni og tre Panseringeniørkompagnier. Samlet set består bataljonen af 449 soldater.
Staben i 1 Panseringeniørbataljon består af meget erfarent personel, og vi arbejder målrettet på at løse pålagte opgaver så professionelt som muligt, herunder yde den nødvendige og optimale støtte til vores underafdelinger. Der er et godt arbejdsmiljø med en god tone og gensidig respekt på tværs af grader, hvor personellet udviser lyst og vilje til at løse opgaverne bedst muligt, samt hjælpe andre ved behov.
Om stillingen
Du er chef for logistiksektionen bestående af en SSG, OS og LOGHJ. Din primære opgave er at skabe de logistiske rammer for bataljonens og kompagniernes virke igennem fremsynethed, planlægning og kontrol. Du kommer til at indgå i tæt dialog med kompagnierne, G4/1. Brigade og G4/Hærkommando. Du er overordnet ansvarlig for bataljonens logistik på vegne af bataljonschefen. Sammen med din sektion forestår du bl.a. daglig drift, mønstringer, de-/reployering og den operative logistisk under øvelser. Du bistår med operationalisering, mens dine logistikbefalings-mænd er garant for kvaliteten i de faglige løsninger.

Du skal derudover være operativ og indgå i bataljonens operative føring og planlægning i rammen af 1. Brigade. Operativt vil du indgå på den ene af bataljons tre føringsinstallation, benævnt OPS/PLAN 1, hvor du bidrager til stabsarbejde og udarbejdelse af operative planer samt føringen af bataljonen med fokus på det logistiske.

Du vil opleve en stor grad af frihed, hvor du selv kan sætte dit præg på hverdagen. Du skal i perioder påregne en del øvelsesaktiviteter m.m. og generelt set vil du opleve en meget dynamisk hverdag.
Om dig
Du er en officer med videreuddannelsestrin I (BTN og BDE) /Føringsuddannelse I, og har kendskab eller interesse for logistik. Det er ønskeligt, at du har praktisk erfaring som kampingeniør, men det er ikke et ubetinget krav. Alternativt er du premierløjtnant og optaget på føringskursus. Du vil da skulle indgå en uddannelsesaftale og vil bestride stillingen med funktion i højere stilling.

Som person er du engageret og målrettet med gode planlægningsegenskaber, analytiske evner og helhedsforståelse. Du er god til at lytte, skabe gode samarbejdsrelationer og er en stærk formidler.

Hvad kan vi tilbyde?
Vi kan tilbyde en stilling i et dynamisk operativt miljø med en uformel omgangstone med engagerede kollegaer. Vi formår både at løse opgaven til tiden og samtidig tage hensyn til de mennesker, vi arbejder med. Vi lægger vægt på et godt arbejdsmiljø med gode muligheder for kompetenceudvikling.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajnløjtnanter/kaptajner. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Fast tjenestested er Skive.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen eller om tjenesten i Skive, er du mere end velkommen til at kontakte mig, stabschef i 1 Panseringeniørbataljon, major Pia Brøner på telefon 25 32 00 82 eller mail IGR-1B-STCH@mil.dk.
Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, kan du ringe til Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent kaptajn Glen Rasmussen på telefon 32 66 53 61.

Ansøgningsfristen er den 22. september 2021, og ansættelsessamtaler afholdes umiddelbart herefter ved 1. Panseringeniørbataljon i Skive eller på VTC.

Stillingen ønskes besat pr. 1. november 2021.

Forsvaret er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

INGENIØRREGIMENTET
Ingeniørregimentet hører hjemme på Skive Kaserne, en af landets største kaserner. Regimentets hovedopgaver er at uddanne ingeniørsoldater inden for flere specialer. Med op til ca. 1.500 med-arbejdere, er Skive Kaserne byens absolut største arbejdsplads. Ingeniørregimentet er uddannel-sescenter i Forsvaret inden for specialerne konstruktionstjeneste, kampingeniørtjeneste, ammuni-tionsrydningstjeneste, geospatial tjeneste samt CBRN-tjeneste.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Skive, Danmark

Geografi

Region Midtjylland

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

22.09.2021

Indrykningsdato

19.08.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent