Fortsæt til indhold

Nodearkivar til Slesvigske Musikkorps


Nodearkivar til Slesvigske Musikkorps

Slesvigske Musikkorps søger en deltidsansat nodearkivar.

Har du stor musisk forståelse, arbejder du struktureret og har du nodekendskab, så du kan overskue et partitur?
Om os
Slesvigske Musikkorps - i daglige tale også kaldet SMUK - er et af Forsvarets 3 fuldtidsprofessionelle musikkorps og består af 16 musikere, henholdsvis messingblæsere og slagtøjsspillere.

SMUK repræsenterer Forsvaret ved en lang række arrangementer og koncerter, både herhjemme og i udlandet. Som Forsvarets musikalske ambassadører deltager orkesteret årligt ved mere end 130 militære og civile arrangementer - herunder offentlige koncerter, militære parader og nationale mærkedage. SMUK er kendt for sin store musikalske bredde.

Alsidigheden og korpsets mange finesser bliver understreget af den perlerække af solister og dirigenter, som korpset samarbejder med.

SMUK er organisatorisk tilhørende Slesvigske Fodregiment, og har dagligt til huse i Slesvigske Musikhus i Haderslev.
Om stillingen
Du får ansvaret for musikkorpsets omfattende nodearkiv.

Du er en del af musikkorpset repertoireudvalg, og er bindeled mellem musikkorpset, dets solister og dirigenter.

Det er en fordel, hvis du har kendskab til diverse nodeskrivningsprogrammer.

Dine arbejdsopgaver omfatter blandt andet:
• At varetage og holde opsyn med musikkorpsets nodearkiv - herunder gennemgang og vedligeholdelse af eksisterende nodematerialer.
• Klargøring, uddeling og eventuelt sende nodematerialer til musikere og dirigenter i forbindelse med al prøve-, parade- og koncertaktivitet.
• Udarbejde KODA-lister, koncertprogrammer mv.
• Deltage i repertoireudvalgsmøder.
• Forefaldende kontorarbejde.

Stillingen er på deltid med en gennemsnitslig ugentlig arbejdstid på 18,5 time.
Om dig
Du har en musisk baggrund, og er gerne uddannet fra musikkonservatoriet eller tilsvarende.

Du arbejder selvstændigt og struktureret, har et godt overblik og let ved at omgås andre mennesker.

Du befinder dig godt i et musisk miljø.
Ansættelsesvilkår
Du bliver ansat som akademiker og aflønnet efter den til enhver tid gældende Akademikeroverenskomst mellem Finansministeriet og akademikere i Staten på basisløntrin 4 – 8. Derudover vil der, afhængig af dine kvalifikationer, være mulighed for at forhandle tillæg. Der er til stillingen knyttet en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning på 17,1 % af basisløn og pensionsgivende tillæg.

Dit tjenestested er Haderslev.

Som ansat under Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

KONTAKT OG ANSØGNING
Du er meget velkommen til at høre mere om stillingen hos chefen for SMUK orkesterchef Rasmus Jakob Frandsen på telefon +45 2016 8791 eller på mail SLFR-SMUK-00@MIL.DK.

Du er også velkommen til at kontakte musikdirigenten Michael Aaberg Thomsen på telefon +45 2720 4799.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, er du velkommen til at kontakte HR-konsulent Birgit Jepsen på telefon +45 7281 9183.

Ansøgningsfristen er 19. september 2021. Vi forventer, at holde samtaler 1. oktober 2021.

Stillingen er til besættelse 1. november 2021, eller efter aftale.

Vi beder dig søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM SLESVIGSKE FODREGIMENT
Slesvigske Fodregiment er et traditionsrigt sønderjysk regiment, som blev oprettet i 1778 og genoprettet i 2019. Regimentet er forankret i Sønderjylland og hjemmehørende på Haderslev Kaserne. Regimentet har igennem historien deltaget i mange krige og konflikter, og er blevet tildelt fanebånd for god indsats i Napoleonskrigene (1813-15), Treårskrigen (1848-50) og i kampene den 9. april 1940.

Slesvigske Fodregiment består af Command Team, Tjenestegrensinspektørelementet, Stab og Slesvigske Musikkorps.

Chefen for Slesvigske Fodregiment er tillige tjenestegrensinspektør for kamptjenesten i Hæren, og gennemfører sammen med øvrige tjenestegrensinspektører inspektions- og kontaktbesøg ved alle enhedstyper på alle niveauer i Hæren.

Staben leverer administrativ støtte til alle enheder på Haderslev kaserne, og planlægger og gennemfører regimentets ceremonielle aktiviteter. Staben består af en række sektioner, som løser forskellige opgaver, herunder personeladministration og –forvaltning, arbejdsmiljø- og sikkerhedsrådgivning, drift af Uddannelsesmaterielkontoret, pressetjeneste, kontakt- og velfærdsvirke, gennemførelse af erhvervspraktik samt koordinering af vagttjenesten.

Slesvigske Musikkorps er et af Hærens tre fuldtidsprofessionelle musikkorps og er Forsvarets
Musikalske Ambassadør. Musikkorpset deltager årligt ved en række militære og civile arrangementer, herunder militære parader, nationale mærkedage og offentlige koncerter.

Ved regimentet uddannes lette infanterister til XIII Lette Infanteribataljon, en ny infanterikapacitet i Hæren. Bataljonen skal ved udgangen af Forsvarsforliget 2018-2023 bestå af en stab, et S7, tre lette infanterikompagnier, et stabskompagni og et uddannelseskompagni. Til sammen vil bataljonen bestå af over 500 fastansatte soldater.

Bataljonen vil være let bevæbnet og udrustet, og primært operere afsiddet støttet af mindre taktiske køretøjer. Samlet set gør det bataljonen særligt egnet til opretholdelse af et højt beredskab til strategisk indsættelse over større afstande til lands, vands og/eller i luften, herunder i krævende miljøer. Der vil derfor blive stillet højere krav til bl.a. fysik og militære færdigheder.

Regimentets reserve benævnt ”XXII Reserve Bataljon (RES BTN)” er rammen for reserven til støtte for Garnisonsstøtteenheden og Totalforsvarsenheder. Reserven er under opbygning, og stab XXII RES BTN vil skulle støtte med uddannelsesopgaver i fred samt forstærke Garnisonsstøtteenheden i krise og konflikt.

Overvejer du at flytte til Haderslev Kommune? Så besøg http://www.boihaderslev.dk/.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Haderslev, Danmark

Geografi

Region Syddanmark

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

C300

Ansøgningsfrist

19.09.2021

Indrykningsdato

19.08.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent