Fortsæt til indhold

Chef til Vedligeholdelsesområde Korsør ved Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste


Chef til Vedligeholdelsesområde Korsør ved Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste

Besidder du solide ledelseskompetencer? Trives du i chefrollen, og har du ambitioner om egen udvikling i krydspresset mellem kundeforventninger og ressourcestyring? Så skal du læse videre, da Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste søger en Chef for Vedligeholdelsesområde Korsør, som har mod på at bidrage til den videre udvikling af Forsvarets materielvedligeholdelse.
Om os
Vedligeholdelsesområde Korsør er det ene af to Vedligeholdelsesområder, der er underlagt Vedligeholdelsesafdeling Maritim i Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste (FVT). Vedligeholdelsesområde Korsør er geografisk placeret på Flådestation Korsør og består af ca. 190 medarbejdere fordelt på 4 specialværksteder og et Drifts- og Støtteelement, som på højt niveau leverer vedligeholdelse af forsvarets materiel. Selv om fokus naturligt er på Søværnets enheder og landinstallationer, har værkstederne en helhedsmæssig tilgang til opgaveløsningen, og der løses derfor rigtig mange opgaver på tværs af hele forsvaret.

Derudover er Vedligeholdelsesområderne ansvarlige for tilvejebringelse af faciliteter og personel i forhold til den forventede og planlagte produktion. Vedligeholdelsesområderne kompetenceudvikler fagligt personel, således vedligeholdelsesopgaverne kan varetages nu og i fremtiden. Herunder varetages den daglige lærlingeproduktion fordelt på værkstederne. Vedligeholdelsesområderne tilsikrer, at arbejdsmiljøregler og kvalitetskrav efterleves og støtter værkstederne på disse områder.

Samlingen af ressourcerne på vedligeholdelsesområdet sker ud fra hensynet om at anvende vedligeholdelsesressourcer optimalt i den koordinerede tværgående vedligeholdelsesopgave.
Ud over at reparere og vedligeholde forsvarets materiel, støtter vi forsvarets styrkeproduktion, indsættelser og beredskaber med veluddannet militært teknisk personel, der udlånes til og indgår i forsvarets operative enheder.
Om stillingen
Du vil, som Chef for Vedligeholdelsesområde Korsør, blive ansvarlig for:

• At Vedligeholdelsesområdets opgaver løses i overensstemmelse med gældende direktiver.
• At Vedligeholdelsesområdets daglige arbejde udføres gennem bedst mulig udnyttelse og prioritering af de personelmæssige ressourcer og økonomiske midler stillet til rådighed.
• At opretholde højt fagligt niveau på værkstederne samt tilsikre, at arbejdets kvalitet er i overensstemmelse med gældende retningslinjer og certificeringer (ISO).
• At levere ledelsesinformation til Chefen for Vedligeholdelsesafdeling Maritim.

Du vil få mulighed for at videreudvikle Vedligeholdelsesområdet og med den direkte reference til Chefen for Vedligeholdelsesafdeling Maritim være med til at sætte dit præg på udviklingen i den Maritime søjle i Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste, i samarbejde med de øvrige chefer i Vedligeholdelsesafdelingen.

Som Chef for Vedligeholdelsesområde Korsør vil du opleve en travl og dynamisk hverdag, hvor 2 dage sjældent er ens. Med ansvaret for både militært og civilt ansatte vil du opleve at blive stillet over for forskelligartet problemstillinger, der ind imellem kræver hurtige beslutninger.

Du vil indgå som ledelsesrepræsentant i Vedligeholdelsesafdelingens samarbejdsudvalg, og som Chef for Vedligeholdelsesområde Korsør vil du være formand for Vedligeholdelsesområdets arbejdsmiljøorganisation og lokale informationsforum.
Om dig
Vi forestiller os, at du er en selvstændig, helhedsorienteret, fleksibel og engageret orlogskaptajn (M331), der efterlever Forsvarets værdigrundlag. Du kan også være kaptajnløjtnant, der er ved at være færdig med MMS og klar til udnævnelse.

Du skal være i besiddelse af solid ledelseserfaring og god teknisk forståelse, ligesom du skal have solide kompetencer indenfor styring, initiativ, planlægning, kommunikation og samarbejde. Du skal være gennemslagskraftig og i stand til at træffe beslutninger. Du kan tale frit i såvel mindre grupper som større forsamlinger. Du kan stå på mål for centrale beslutninger samt følge op på resultater. Du er god til at skabe og opretholde gode relationer internt i organisationen såvel som til øvrige myndigheder og samarbejdspartnere. Du har en anerkendende tilgang til ledelse, baseret på tillid.

Er du teknisk officer med indgående kendskab til vedligeholdelse i Søværnets enheder, vil det være en fordel.

Du er erfaren bruger af IT og gerne med kendskab til SAP systemet.

Det er et krav, at du har et gyldigt kørekort til kat. B.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 5, som omfatter majorer og orlogskaptajner. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Dit faste tjenestested er Korsør

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte nuværende Chef for Vedligeholdelsesområde Korsør, Orlogskaptajn Ole Sørensen på telefon 72 82 25 01.
Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, kan du ringe til Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent kaptajn Glen Rasmussen på telefon 32 66 53 61.

Ansøgningsfristen er den 15. august 2021. Samtaler gennemføres herefter.

Ansættelse pr. den 1. november 2021 eller efter aftale.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket, hvor du vedhæfter ansøgning og CV. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM FORSVARETS VEDLIGEHOLDELSESTJENESTE
Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste er en kvalitetsledelses og arbejdsmiljøbevidst servicevirksomhed, der vedligeholder, reparerer og modificerer Forsvarets materiel. En del af virksomheden er i dag ISO og arbejdsmiljøcertificeret, hvilket forventes at blive udbredt til hele organisationen. Myndigheden beskæftiger ca. 1700 medarbejdere.

Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste består af en Vedligeholdelsesdivision med seks vedligeholdelsesområder fordelt geografisk over hele landet, og en Planlægnings- og Koordinationsdivision beliggende i Brabrand. De seks Vedligeholdelsesområder er specialiseret i at reparere, vedligeholde og modificere specifikke materielsystemer indenfor deres faglige søjle. Planlægnings- og Koordinationsdivisionen består af en Forretningsafdeling og en Driftsafdeling, som varetager koordinerende planlægning, uddannelse, styring, controlling og udvikling af Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste.

Ud over at reparere og vedligeholde Forsvarets materiel så støtter Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste Forsvarets operationer og missioner med veluddannet militært teknisk personel, der udlånes til Forsvarets enheder iht. aftalte planlægning eller ad hoc i særlige tilfælde.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Korsør, Danmark

Geografi

Region Sjælland

Organisation/Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M331 Løngruppe 5 Major/orlogskaptajn

Ansøgningsfrist

15.08.2021

Indrykningsdato

22.07.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent