Fortsæt til indhold

Søværnskommandoens Operationssektion Havmiljøelement (N3) søger stabsofficer/sagsbehandler


Søværnskommandoens Operationssektion Havmiljøelement (N3) søger stabsofficer/sagsbehandler

Har du lyst til at arbejde med opstilling af havmiljøberedskab, så er arbejdet hos os måske noget for dig. Arbejdet spænder vidt og lægger op til stor selvstændighed og ansvar.
Om os
Operationssektionens vigtigste opgave er opstilling af beredskab og føring af Danmarks maritime kapaciteter i operationer. Opgaven omfatter både militære og civilprægede opgaver, herunder at redde menneskeliv og værdier til søs. Derudover er vi kontaktpunkt for og varetager Forsvarets interesser i maritime forhold, hvor Søværnets specielle kompetencer er grundlaget for at varetage Forsvarets interesser.

Opgaverne medfører en stor berøringsflade og kræver tæt koordination med samarbejdspartnere inden for Forsvaret og i en bred vifte af samfundets øvrige beredskaber og myndigheder.
Vores hverdag er meget dynamisk – til tider hektisk -, når vi skal koordinere med de mange samarbejdspartnere, som vores fagområde medfører. Vi står også foran spændende projekter, hvor bl.a. videreførelse af miljøberedskabet i nye skibe samt strategiske målsætninger for internationalt havmiljøsamarbejde fastlægges.

Sektionen består af 18 militære og civile medarbejdere i stabsfunktion og Nationalt Maritimt Operationscenter med 92 ansatte i vagtfunktioner. Omgangstonen er uformel og vi går op i trivsel, arbejdsglæde og din personlige udvikling og har derfor en relativt stor tilstedeværelse i Karup, når vi ikke er tjenstligt forhindret. Den enkelte medarbejder har stort råderum inden for sit arbejdsområde, hvor du har frihed under ansvar.
Om stillingen
Din stilling arbejder primært med havmiljø, men vi hjælper hinanden på tværs af faglig specialisering i sektionen.

Iblandt dine opgaver inden for havmiljø fremhæves, at du er:
• SVK sagsbehandler på maritime refusionssager, når beredskabet har været indsat.
• SVK specialist på opbygning af beredskab til kemikalieberedskab i det fremtidige miljøberedskab.
• Du indgår i personkredsen, som kan udsendes som Forsvarets forbindelsesofficer ved større forureningshændelser.
• Du introduceres til de internationale havmiljøsamarbejder, hvor vi sigter mod, at du skal indgå i den danske delegation i nogle af disse samarbejdsfora.
• Du er faglig kompetenceperson på at sikre samhørighed mellem styrkeproduktion og indsættelse af havmiljøberedskabet.

Vi vil ved ansættelsen tage udgangspunkt i dine interesser og sammen med dig definere, hvorledes du ud over havmiljøarbejdet kan arbejde henimod dine faglige målsætninger idet opgaverne med det nationale beredskab er mange og alsidige.

Der må forventes 30-80 dages rejseaktivitet årligt, afhængigt af den endelige sammensætning af dine opgaver.
Om dig
Du skal som person have interesse for at arbejde med nationalt beredskab. Du er PL på vej mod KL niveau, etableret KL eller KL på vej mod MMS og OK niveau. Du arbejder selvstændigt, er initiativrig og ansvarsfølelse er en naturlig del at din personlighed. Du er struktureret i dit arbejde og kan både håndtere længerevarende/komplekse projekter samtidig med du holder styr på den daglige drift.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Hvis du er premierløjtnant kan du ansættes i stillingen mod, at der indgås en uddannelsesaftale. Ansættelse og aflønning sker i så fald som premierløjtnant i henhold til reglerne for funktion i højere stilling. Udnævnelse og overgang til varig ansættelse som kaptajnløjtnant kan finde sted, når uddannelseskravet er opfyldt.

Som ansat i Forsvaret er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet, ligesom du er forpligtet til at deltage i fredsskabende og fredsbevarende operationer m.v.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer. Du skal have godkendt blåt bevis.

Vi vil ved din jobsamtale forsøge at skabe klarhed omkring dine egne intentioner med ansættelsen i den nationale beredskabssektion og mulighederne for at kombinere det med dine faglige målsætninger.

Fast tjenested vil være Flyvestation Karup. Såfremt du er interesseret kan vi undersøge mulighederne for at skaffe en studielejlighed i Viborg.

KONTAKT OG ANSØGNING
Nærmere oplysninger om stillingsindholdet kan fås ved henvendelse til orlogskaptajn Torben Iversen, telefon 2287 8280 eller fko-sv-n391@mil.dk

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, kan du tage kontakt til Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent KL Ole Johnny Frederiksen på telefon 32 66 51 50.

Ansøgningsfristen er den 1. september 2021.

Ansættelsesdato 1. november 2021.

Samtaler til stillingen forventes gennemført i medio september.

Send ansøgningen elektronisk via linket ”Søg jobbet”.

Du må gerne vedlægge de FOKUS bedømmelser, du finder relevante for stillingen.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Send motiveret ansøgning og CV via linket hvor FOKUS, eksamenspapirer og andre relevante dokumenter også kan vedhæftes. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Karup, Danmark

Geografi

Region Midtjylland

Organisation/Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

01.09.2021

Indrykningsdato

22.07.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent