Fortsæt til indhold

Operativ elementleder ved Air Control Wing indenfor operative og tekniske systemer


Operativ elementleder ved Air Control Wing indenfor operative og tekniske systemer

Har du mod på en udfordrende og udviklende elementlederstilling, med ansvar for operativ udvikling og implementering af nye operative kapaciteter og tekniske opdateringer i ACW?
Om os
Operations Plans sektionen er en del af ACW operationsafdeling, og er ansvarlig for den overordnede planlægning og tilrettelæggelse af ACW operative indsættelse i national og internationale operationer samt kapacitetsopstilling og udvikling af alle ACW underkapaciteter. Vores dagligdag er travl, men spændende og udfordrende, da vi med det overordnede ansvar løser en bred vifte af opgaver. Vi hjælper de taktiske enheder med at skabe løsninger på daglige udfordringer, mens vi samtidigt sørger for den langsigtede udvikling af enhederne, således vi kan følge den taktiske og teknologiske udvikling og forblive på niveau med de bedste samarbejdspartnere på området.
Om stillingen
Du vil indgå som leder af Operations Plans and Capabilities (OPC) elementet og dermed være ansvarlig for den overordnede operative sagsbehandling af ACW operative kapaciteter herunder oplæg til udvikling og vedligeholdelse af disse, kommentering og sagsbehandling af nyanskaffelser samt projektstyring i relation til implementering. Du vil indgå i et stærkt team af erfarne operative kolleger og have tæt kontakt til alle sektioner i ACW. Derudover arbejder elementet tæt sammen med Flyverkommandoens Air C2 Sektion (FLK KAA) i forhold til udvikling og vedligeholdelse af kontrol- og varslingskapaciteter.

ACW-OPC elementets arbejdsopgaver omfatter bl.a.:

- Overordnet ansvarlig for validering og udvikling af ACW C2 systemer.
- Nyanskaffelse af sensorer til ACW sensorpulje, herunder genetablering af sensor på Færøerne.
- Erstatningsanskaffelse af nyt kommunikationsmateriel, herunder et nyt Voice Communication System (VCS).
- Etablering og udbygning af overvågningen af det arktiske område.
- Implementering af Air C2 løsninger i relation til FLV fremtidige nye kampfly.
- Sagsbehandling i fm. NORECAS (NORDEFCO) projektet mhp. udveksling af radarinformation mellem de nordiske lande.
Det er Air Control Wings målsætning, at alt personel i operative stillinger opretholder en operativ tilgang til jobbet, hvorfor du som medarbejder i en operativ afdeling efter behov kan pålægges at opretholde operativ status, herunder at du i fornødent omfang deltager i vagttjeneste i forhold til nationale operationer. Derudover kan der blive tale om deltagelse i INTOPS med ACW deployerbare kapaciteter.
Om dig
Du har en operativ baggrund som Kontrol- og Varslingsofficer, og har gennemført VUT-1, VUK eller anden relevant diplomuddannelse. Såfremt du er i gang med VUK eller du er PL og står foran at skulle gennemføre VUK ved Forsvarsakademiet kan du også komme i betragtning til stillingen. Du vil således skulle indgå en uddannelsesaftale og vil bestride stillingen med funktion i højere stilling.

Du har operativ indsigt og en sund teknisk militærfaglig interesse gerne kombineret med indsigt i og interesse indenfor afviklingen af operationer, luftkontrol samt kommandosystemet. Du er i stand til at kombinere din operative indsigt med din tekniske interesse, således at den operative sagsbehandling af ACW systemer og kapaciteter løftes på et sagligt niveau og foregår ud fra et helhedsperspektiv. Du vil have mulighed for at få suppleret din operative og tekniske viden om ACW kapaciteter og operationer i stillingen, således at du vil få et godt grundlag for at foretage den operative sagsbehandling.

Udover erfaringsmæssig baggrund vægtes nedenstående kompetencer højt:

• Teknisk interesse set i konteksten af operative kapaciteter.
• Er fremtidsorienteret og ser problemer i et helhedsperspektiv.
• Gode diplomatiske evner og er god til at etablere og vedligeholde samarbejdsrelationer på tværs af fag og personelgrupper.
• Er god til at inddrage andres viden og kompetencer i dit eget arbejde.
• Har gode kommunikative evner i både skrift og tale.
• Kan anvende de gældende stabsprocedurer inden for forsvaret og du forventes ligeledes at kunne anvende Workzone.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajnløjtnanter/kaptajner. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Fast tjenestested er Karup.

KONTAKT OG ANSØGNING
Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte ACW-OP sektionschef Kim Sørum Poulsen på telefon 72 84 52 10, alt. nuværende stillingsindehaver MJ B. B. Brugsch på telefon 72 84 52 13.
Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, kan du ringe til Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent kaptajn Glen Rasmussen på telefon 32 66 53 61.

Ansøgningen skal være os i hænde senest den 15. august 2021 og ansættelsessamtaler forventes afholdt umiddelbart herefter.

Stillingen ønskes besat 1. oktober 2021 eller snarest derefter.

Søg stillingen via nedenstående link. Har du ikke mulighed for at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, vil vi bede dig tage dem med til en eventuel samtale.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

AIR CONTROL WING
Air Control Wing (ACW) er en geografisk spredt enhed i Danmark, som døgnet rundt – året rundt, overvåger, kontrollerer og indsætter fly til afvisning af krænkelser i dansk luftrum – samt bidrager til gennemførelse af luftoperationer i både nationalt og internationalt regi. ACW stræber efter at leve op til Flyvevåbnets motto ”Altid indsat, altid klar” og fokuserer på at skabe det bedste arbejdsklima i Forsvaret gennem trivsel og anerkendelse af medarbejderne, der er ACW vigtigste ressource.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Karup, Danmark

Geografi

Region Midtjylland

Organisation/Værn

Flyvevåbnet

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

15.08.2021

Indrykningsdato

22.07.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent