Fortsæt til indhold

Operations- og uddannelsesofficer ved G7 stab 2. Brigade


Operations- og uddannelsesofficer ved G7 stab 2. Brigade

Har du evnerne og lysten til at arbejde med udvikling i Kamptropperne og samtidigt et ønske om at udvikle dig som sagsbehandler i en Niveau III stab?

Så skal du søge stillingen som operations- og uddannelsesofficer i uddannelsessektionen (G7) ved Stab 2. Brigade i Slagelse.
Om os
2. Brigades enheder består af opklaringsbataljonen på Bornholm, den lette infanteribataljon i Haderslev, panserbataljonen og uddannelsesbataljonen i Holstebro samt uddannelsesbataljonen i Slagelse. Derved har vi opgaver indenfor rammerne af både Hærens Basisuddannelse (HBU), Hærens Reaktionsstyrkeuddannelse (HRU) og Stående Reaktionsstyrke (SRS), og er samtidig ansvarlig for teknisk og taktisk udvikling inden for de tre kapacitetsområder: Opklaring, kampvogne og let infanteri.

Brigadestaben skal kunne opstilles som et hovedkvarter med hele eller dele af staben, der kan indgå i internationale operationer eller nationale opgaver i hele kongeriget, herunder ved terroranslag, større naturkatastrofer og tilsvarende.

Brigadechefen varetager funktionen som tjenestegrensansvarlig chef for kamptropperne, hvilket bl.a. indebærer, at brigaden er ansvarlig for styrke- og uddannelsesudvikling af kamptropperne (KATR) på tværs af begge brigader. Vi er endvidere overordnet ansvarlige for uddannelse af enheder til nationale og internationale operationer. Det betyder bl.a., at brigaden er ansvarlig for den indsættelsesspecifikke uddannelse, der gennemføres under Mission Rehearsal Training, Mission Rehearsal Exercise og Live Firing Exercise.

Geografisk er 2. Brigades hovedkvarter placeret på Gardehusarkasernen i Slagelse.
Om stillingen
Som operations- og uddannelsesofficer kan vi tilbyde dig en bred palette af opgaver, der enten giver mulighed for afvekslende arbejdsdage som sektionens multitool eller mulighed for at specialisere dig indenfor et specifikt område, i tråd med egne kompetencer og ønsker.

Interesserer du dig for udvikling og uddannelse af mennesker, og motiveres du af den direkte kontakt med deltagerne, så er der mulighed for få ansvaret, for egne kurser, som eksempelvis våbenkursus for officerer eller føreruddannelse II for befalingsmænd. Udvikling af kompetencer indenfor planlægning og koordination kan ske i rammen af brigadens overordnede fagansvar, indenfor områderne HBU, HRU og Grundlæggende militær uddannelse (GMU). I tæt samarbejde med sektionen, uddannelsesbataljoner og kompagnier under 2. Brigade, kan du stå med ansvaret for løbende erfaringsindhentning, bearbejdning af input og udvikling af realistiske løsninger til gavn for enheder og soldater.

I rammen af 2. Brigades tjenestegrensansvar for kamptropperne gennemføres løbende behandling af interne samt eksterne sager, der strækker sig fra kontrol og godkendelse af uddannelsesgrundlag, til større udviklings- og implementeringsprojekter, hvor dine evner som sagsbehandler udvikles. Alt arbejdet rækker bredt ud i kamptropperne, hvor du i samarbejde med resten af staben og HKO, vil være med til at sætte retning for udviklingen i kamptropperne.

I forbindelse med en jobsamtale afdækkes dine kompetencer og ønsker med henblik på at sammensætte en opgaveportefølje, der er i tråd med ønsket udvikling og samtidigt understøtter løsningen af sektionens opgaver.

Om Uddannelses- og udviklingssektionen (G7).
Sektionen består af femten fastansatte, otte officerer og syv befalingsmænd. Herudover indgår der ni reservister på rådighedskontrakt, både officerer og befalingsmænd.

G7 er ansvarlig for udmøntningen af Brigadechefens tjenestegrensansvar. Det betyder at vi i praksis gennemfører styrke- og uddannelsesudvikling for kamptropperne i samspil med en bred skare af interessenter: Fagansvarlige bataljoner, Hærkommandoen (HKO), Tjenestegrensinspektørelementet for kamptropperne, Kapacitetsudviklingsafdeling Land, Forsvarets materieltjeneste, Center for Landoperationer ved Forsvarsakademiet (FAK) m.fl.

En stor del af virket består i at rammesætte arbejdet for enhederne, synkronisere opgaver og emner på tværs af Hæren, implementere nye tiltag og indgå i arbejder både inden for teknologisk-, doktrin- og organisatorisk udvikling. Derudover arbejder vi målrettet med at synkronisere og opdatere kamptroppernes uddannelsesgrundlag med henblik på at sikre en rød tråd i uddannelserne. Arbejdet sker i tæt samarbejde med fagansvarlige bataljoner, HKO og FAK.

G7 påtager sig på nuværende tidspunkt ansvaret for følgende kurser:
• Våbenkursus for officerer i kamptropperne – En praktisk føreruddannelse, der retter sig mod nyudnævnte premierløjtnanter.
• Grundlæggende føreruddannelse Næstkommanderende/Deling (NK/DEL) infanteri, der retter sig mod kommende NK/DEL.
• Grundlæggende føreruddannelse gruppefører infanteri - En praktisk føreruddannelse, der retter sig mod de unge sergenter i kamptropperne.
• Skydeleder 2 – beføjelsesgivende uddannelse som sætter officerer i stand til at gennemføre enhedsskydninger til og med delingsniveau.
• Grundlæggende militær uddannelse (GMU) for civile – Et komprimeret GMU-forløb der primært målretter sig mod civile tolke.
• Støtte til Taktik Kampunderafdeling for officerer af reserven – Føringskursus for reserveofficerer.
Om dig
Vi forventer at du er udnævnt kaptajn og har relevant tjenesteerfaring på niveauet eller er en rutineret og erfaren premierløjtnant M312, der inden for en kortere periode, kan erhverve resterende forudsætningsskabende uddannelse med henblik på udnævnelse. Er du ikke udnævnt kaptajn M321, vil en ansættelse ske på en uddannelsesaftale.

Du har tidligere tjeneste, som understøtter dine ønsker til opgaveportefølje. Du har kendskab til Hærens organisation, gerne gennem internationale operationer og beredskaber, men dette er ikke et krav. Kendskab til kvalifikationsrammen for Livslang Læring (KLL) vil være en fordel.

Du er bredt respekteret både fagligt og som officer og besidder personlig autoritet og udstråling. Du trives med løbende koordination og en dynamisk hverdag, har gode samarbejdsevner og udviser høj grad af selvstændighed. Dette kommer til udtryk ved at:
• Du indgår i samarbejde med mange forskellige typer af mennesker og har blik for, hvordan du bringer deres kompetencer i spil med henblik på at optimere den samlede opgaveløsning.
• Du arbejder struktureret og fokuseret, og leverer gennemarbejdede præstationer og har øje for udvikling og optimering i opgaveløsningerne.
• Du formår at holde styr på detaljer og sammenhænge, og derigennem skaber du overblik for dig selv og dine kollegaer.
• Du engagerer dig i opgaveløsningerne og har fokus på at fastholde de professionelle arbejdsrelationer, også når opgaven er kompleks og tiden er knap.
• Du udbygger og vedligeholder løbende dit netværk til gavn for opgaveløsningen.
• Du leverer klare budskaber og konklusioner på skrift og i tale, internt som eksternt.

Du skal kunne bestå Forsvarets fysiske basiskrav, samt have godkendt helbreds- og tandlægevurdering og honorere de almene krav for ansættelse.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Hvis du er premierløjtnant kan du ansættes i stillingen mod, at der indgås en uddannelsesaftale. Ansættelse og aflønning sker i så fald som premierløjtnant i henhold til reglerne for funktion i højere stilling. Udnævnelse og overgang til varig ansættelse som kaptajn kan finde sted, når uddannelseskravet er opfyldt.

Som ansat i Forsvaret er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet, ligesom du er forpligtet til at deltage i fredsskabende og fredsbevarende operationer m.v.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Fast tjenested vil være Antvorskov kaserne, Slagelse.

KONTAKT OG ANSØGNING
Nærmere oplysninger om stillingsindholdet kan fås ved henvendelse til sektionschefen for uddannelses- og udviklingssektionen major Peter Seemholt (2BDE-G7-01@MIL.DK), tlf. 25 55 60 71.

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, kan du tage kontakt til Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent kaptajnløjtnant Ole Johnny Frederiksen på telefon 32 66 51 50.

Ansøgningsfristen er den 11. august 2021.

Ansættelsesdato 1. oktober 2021.

Samtaler til stillingen forventes gennemført løbende.

Send ansøgningen elektronisk via linket ”Søg jobbet”.

Du må gerne vedlægge de FOKUS bedømmelser, du finder relevante for stillingen.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Send motiveret ansøgning og CV via linket hvor FOKUS, eksamenspapirer og andre relevante dokumenter også kan vedhæftes. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Antvorskov, Danmark

Geografi

Region Sjælland

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M312 Løngruppe 3 Premierløjtnant

Ansøgningsfrist

11.08.2021

Indrykningsdato

22.07.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent