Fortsæt til indhold

Chef for 2. Kampvognseskadron ved Panserbataljonen, Jydske Dragonregiment!


Chef for 2. Kampvognseskadron ved Panserbataljonen, Jydske Dragonregiment!

Vil du stå i spidsen for forberedelser og udsendelse af en kampvognseskadron? Kan du vedligeholde korpsånd, godt arbejdsklima og professionel indstilling på alle niveauer i en underafdeling?

Så er stillingen som chef for 2. Kampvognseskadron helt sikkert interessant for dig!
Om os
2. Kampvognseskadron er en underafdeling ved Panserbataljonen. Bataljonen er garnisoneret på Dragonkasernen i Holstebro og forankret organisatorisk under 2. Brigade.
I forbindelse med Hærens nyordning har Bataljonen overtaget kapacitetsansvaret for Kampvogns- og Panserbjærgningskapaciteten. Vi har ibrugtaget den opgraderede kampvogn LEOPARD 2 A7 med tilhørende føringsstøttesystemer. Bataljonens kommende uddannelsesvirksomhed er rettet mod klargøring af 2. kampvognseskadron til udsendelse (SEP 2022) og klargøring af 1. Kampvognseskadron til beredskab (JAN 2023). Vi er desuden påbegyndt den forligsbestemte opbygning af 3. Kampvognseskadron.

Panserbataljonens hverdag er præget af et dynamisk arbejdsmiljø med et højt tempo. Omgangstonen er fri og uformel, og vi lægger vægt på et godt samarbejde med alle underlagte chefer og enheder.
I underafdelingen er den vigtigste ressource de fastansatte professionelle soldater og førere, der sammen med våbensystemet leverer kampafgørende effekt på kamppladsen.

Både nationalt og internationalt er der stor interesse for Panserbataljonens kampvognsenheder. I medfør af opgaven som kapacitetsenhed, anvendes en del ressourcer på internationalt samarbejde med udenlandske kampvognsenheder. Dette tilfører inspiration og erfaringer, hvorved vi fastholder status som professionelle - også i et internationalt perspektiv. I de seneste år har vi tillige vedligeholdt samarbejdet med udenlandske kampvognsenheder i forbindelse med kampvognskonkurrencerne; Nordic Tank Challenge (Danmark), Strong Europe Tank Competition (Grafenwöhr, Tyskland) og Worthington Challenge (Gagetown, Canada). Vi efterstræber et fagligt niveau, der kan placeres os blandt de bedste kampvognsenheder i NATO.
Om stillingen
Din primære opgave bliver indledningsvis at sammensætte den endelige bemanding til eskadronens kommende udsendelse. Derefter er din fokus rettet mod den forberedende uddannelse frem mod certificering af eskadronen inden sommeren i 2022. Som chef for 2. kampvognseskadron, skal du arbejde med drift, uddannelse, operationer og føring. Du vil indtage en nøglerolle i den igangsatte udvikling af taktiske procedurer og doktrin for kampvogn LEOPARD 2 A7. Du vil opleve en dynamisk hverdag, hvor opgaverne hurtigt kan ændre karakter, hvilket stiller store krav forandringsparatheden ved dig og din eskadron.

Du skal opbygge en kampenhed med fokus på faglighed og professionalisme i alle funktioner. Det forventes, at du som chef løser pålagte opgaver under inddragelse af dine underførere og i samarbejde med eksterne partnere og staben i Panserbataljonen. Du vil indgå i Panserbataljonens chefgruppe og bidrager aktivt til Panserbataljonens samlede opgaveløsning.
Din chefperiode indbefatter en udsendelse i funktionen og med eskadronen. I forlængelse af udsendelsen skal du være forberedt på at indgå i et projektarbejde, der nyttiggør dine og eskadronens erfaringer til øvrige eskadroner ved Panserbataljonen.

Stillingen er styringsinteressant, og ansættelsen vil være begrænset til en periode på 2 til maksimalt 4 år afhængigt af uddannelsescyklus, udsendelser, opnåede resultater i stillingen samt rotation af øvrige underafdelingschefer i Panserbataljonen. Aftalen om din tjenesteperiode fastlægges senest i forbindelse med din tiltrædelse.
Om dig
Du er kaptajn og har gennemført VUK/BDE eller FØRKUR/BDE for militære ledere.

Du har et solidt kendskab til kamptroppernes doktrin, teknologi og organisation og du har kampvognserfaring. Du har forrettet tjeneste som delingsfører og/eller næstkommanderende i en kampvognseskadron. Det er en ønskeligt, at du har været udsendt i en kampvognsrelateret funktion eller som officer.

Du har gode kompetencer indenfor operationer (føring) og ledelse. Du er helhedsorienteret og bringer dine gode analytiske evner i spil i hverdagen. Du er udpræget forudseende i din opgaveløsning, og har fokus på at udvikle og fastholde professionalismen i eskadronen.
Det forventes, at du er ubetinget loyal, fleksibel og innovativ. Du besidder er empati og kan balancere belastningen for både dig selv og eskadronens personel. Du er garant for, at eskadronen fastholder status som en meget attraktiv arbejdsplads.

Du er klar til en hverdag, der omfatter samarbejde med professionelle og dedikerede kolleger.

Du skal kunne sikkerhedsgodkendes til HEM og kunne opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforholdet.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajnløjtnanter/kaptajner. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Fast tjenestested er Holstebro.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte chefen for Panserbataljonen, oberstløjtnant Jesper Møller-Pedersen på telefon 22 62 40 80.
Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, kan du ringe til Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent kaptajn Glen Rasmussen på telefon 32 66 53 61.

Du anmodes om at søge stillingen via nedenstående link. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Fristen for ansøgning er den 1. september 2021. Såfremt du vurderes egnet, bliver du indkaldt til en uddybende samtale snarest efter ansøgningsfristen.

OM JYDSKE DRAGONREGIMENT

Jydske Dragonregiment er landets eneste kamptropregiment med både kampvogne og infanteri.
Vi er Hærens panserregiment og vores soldater og enheder hører til blandt de bedste med moderne materiel, gode uddannelser, en stolt dragonånd og et stærkt sammenhold.

Dragoner er anerkendt og respekteret for høj professionel standard.

Regimentet uddanner værnepligtige, kampvognsmandskaber samt mekaniseret og pansret infanteri.

Jydske Dragonregiment holder til på Dragonkasernen i Holstebro, hvor der dagligt arbejder omkring 1.000 soldater og ansatte. Kasernen er også tjenestested for 1. Brigades stab, en vedligeholdelsesdeling fra Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste, en Svær Transportdeling fra Trænregimentet og en række støttende servicefunktioner.

Ved regimentet er der tre bataljoner: en panserbataljon med kampvogne, en panserinfanteribataljon med pansrede mandskabsvogne og infanterikampkøretøjer samt en uddannelsesbataljon med værnepligtige og reaktionsstyrkesoldater under uddannelse.

Regimentet har siden 1948 udsendt mange soldater og enheder til verdens internationale brændpunkter og har desuden løst en lang række nationale opgaver.

Siden 1953 har regimentet haft garnison i Holstebro.

Ved Jydske Dragonregiment ærer vi vores historie, de mennesker, der var med til at skabe den, og dem, der hver dag er med til at gøre Jydske Dragonregiment til Danmarks bedste kamptropregiment.

Regimentets valgsprog er ”Fortes Fortuna Juvat”, som frit oversat betyder ”Lykken står den kække bi”.

Læs mere om regimentet på www.forsvaret.dk/jdr
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Holstebro, Danmark

Geografi

Region Midtjylland

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

01.09.2021

Indrykningsdato

22.07.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent