Fortsæt til indhold

Flight Commander Seahawk ved Vedligeholdelsesområde Karup (Genopslag)


Flight Commander SEAHAWK ved Vedligeholdelsesområde Karup (Genopslag)

Vi har en spændende stilling som Flight Commander SEAHAWK ledig. Så brænder du for ledelse og planlægning, og arbejder du selvstændigt og struktureret? Kan du samtidigt også bevare overblikket, når det går hurtigt i en travl og dynamisk verden? Så er dette stillingen, der kan udfordre dig på disse områder.
Om os
SEAHAWK Maintenance Flight er ansvarlig for vedligeholdelsen af Flyvevåbnets nye SEAHAWK helikoptere og understøtter Eskadrille 723 (ESK723), der en del af Helicopter Wing Karup (HW). ESK723 har året rundt to helikoptere i Nordatlanten ombord på søværnets skibe, ligesom de periodevis deltager i internationale operationer, også stationeret ombord på søværnets skibe. ESK723 opgaver spænder fra suverænitetshævdelse, eftersøgning og redning og over fiskeri- og havmiljøinspektion til sømilitære opgaver og støtte til politiet. Disse opgaver understøtter SEAHAWK Maintenance Flight med personel og vedligeholdelsesoperationer.

SEAHAWK Maintenance Flight består af Base maintenance, der er delt op i en Maintenance og Phase-dok, der udfører hver deres eftersynstype.

Vi vægter kontinuerlig udvikling for alle vores ansatte. Derfor vil vi løbende sikre din kompetenceudvikling, hvor vi i fællesskab planlægger, hvordan du opnår kvalificering og udvikling i jobbet.
Om stillingen
Som Flight Commander SEAHAWK Maintenance Flight (FL CMDR) kommer du til at få ansvaret for SEAHAWK Maintenance Flight i samarbejde med din næstkommanderende.

Du vil få et stort ledelsesansvar og daglig kontakt med mange medarbejdere og specialer.

Du vil som FL CMDR være ansvarlig for, i samarbejde med mellemledere og planlæggere, at planlægge arbejdstid, udstationering på søværnets skibe, øvelser samt de daglige vedligeholdelsesopgaver for det tekniske personel. Endvidere er du ansvarlig for tilrettelæggelsen og gennemførelsen af den nødvendige uddannelse og træning af underlagt personel. Du skal være med til at indgå i samarbejde med ESK723 og HW sub-CAMO om at koordinere eftersyn på helikopterne, samt at udstyr bliver tilset og vedligeholdt i henhold til gældende forskrifter.

Du vil være inddraget i arbejdet omkring SEAHAWK Maintenance Flight materielbeholdning, herunder beslutninger vedr. anskaffelser og mønstringer.

Som et yderligere led i ledelsesansvaret står du for bedømmelse og udvikling af underlagt personel, herunder også bidrag til kort- og langsigtet kompetenceudvikling. Du vil ligeledes blive inddraget i udvikling og tilpasning af organisationen og bemandingen.

Derudover vil du indgå i et godt og sammentømret ledelsesteam, hvor opbakning og gensidig respekt fylder meget.
Om dig
Du er kaptajn, eller premierløjtnant i gang med VUK-kurser, af teknisk linje. Som premierløjtnant vil du skulle indgå en uddannelsesaftale og bestride stillingen med funktion i højere stilling indtil udnævnelse til kaptajn.
Du er ledelsesmæssig stærk, og du fremstår moden og velovervejet. Du trives med forandringer i en omskiftelig hverdag med mange forskelligartede og til tider komplekse opgaver. Jobbet kræver et godt overblik, og der vil forekomme spidsbelastningsperioder, hvor det forventes, at du kan holde hovedet koldt.

Du er fleksibel og har en positiv tilgang til dagligdagen. Du udviser initiativ, kan arbejde selvstændigt og struktureret samt håndtere flere opgaver på én gang. Du er helbredsmæssigt godkendt til udsendelse.

Du har mod på at blive udfordret og er villig til at udvikle dig.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajnløjtnanter/kaptajner. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Dit faste tjenestested er Flyvestation Karup.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Chefen for Vedligeholdelsesområde Karup Ulrik Jensen-Holm på telefon 22 79 50 79.

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, kan du ringe til Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent Glen Rasmussen på telefon 72 81 91 35.

Ansøgningsfristen er den 31. august 2021. Samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter. Ansættelse efter aftale.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket, hvor du vedhæfter ansøgning og CV. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM FORSVARETS VEDLIGEHOLDELSESTJENESTE
Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste er en kvalitetsledelses og arbejdsmiljøbevidst servicevirksomhed, der vedligeholder, reparerer og modificerer Forsvarets materiel. En del af virksomheden er i dag ISO og arbejdsmiljøcertificeret, hvilket forventes at blive udbredt til hele organisationen. Myndigheden beskæftiger ca. 1700 medarbejdere.

Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste består af en Vedligeholdelsesdivision med seks vedligeholdelsesområder fordelt geografisk over hele landet, og en Planlægnings- og Koordinationsdivision beliggende i Brabrand. De seks Vedligeholdelsesområder er specialiseret i at reparere, vedligeholde og modificere specifikke materielsystemer indenfor deres faglige søjle. Planlægnings- og Koordinationsdivisionen består af en Forretningsafdeling og en Driftsafdeling, som varetager koordinerende planlægning, uddannelse, styring, controlling og udvikling af Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste.

Ud over at reparere og vedligeholde Forsvarets materiel så støtter Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste Forsvarets operationer og missioner med veluddannet militært teknisk personel, der udlånes til Forsvarets enheder iht. aftalte planlægning eller ad hoc i særlige tilfælde.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Karup, Danmark

Geografi

Region Midtjylland

Organisation/Værn

Flyvevåbnet

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

31.08.2021

Indrykningsdato

22.07.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent