Fortsæt til indhold

Fuldmægtig til Forsvarskommandoens Planlægnings- og styringssektion


Sagsbehandler til PLA1

Vil du bidrage til udviklingen af styringen af Forsvaret? Og kan du begå dig i en politisk styret organisation i spændingsfeltet mellem Forsvarets operative kapaciteter og Forsvarets øverste ledelse?

Så er du vores måske vores nye fuldmægtige i Forsvarskommandoens Planlægnings- og Styringssektionen.
Om os
Planlægnings- og Styringssektionen er en del af Udviklings- og Planlægningsstaben i Forsvarskommandoen.
I sektionen varetager vi et bredt spektrum af opgaver. Sektionen er Forsvarskommandoens ankerpunkt for såvel forligsforberedelse som forligsimplementering og er centrum for den løbende strategiske styring af Forsvaret, hvad end det angår kapaciteter, struktur, organisation, økonomi mv.

Vi navigerer således i en stor organisation i spændingsfeltet mellem værnene og det strategiske niveau. Sektionen yder dagligt ledelsesbetjening til Forsvarets øverste ledelse i form af sagsoplæg, håndakter og anden ledelsesinformation, og vi har et tæt samarbejde med Forsvarsministeriets Departement. Desuden den løbende, strategiske styring står sektionen også for udviklingen af styringsstrategier, -metodikker og -værktøjer.
Om stillingen
Som fuldmægtig vil du i tæt samarbejde med engagerede kollegaer komme i berøring med mange af sektionens forskelligartede opgaver. Og du vil derfor få et bredt kendskab til Forsvaret og styringen heraf.

Afhængig af eventuel erfaring, vil du i den første tid primært skulle assistere mere erfarne medarbejdere. Derefter forventes du at løse sagsbehandler opgaver, der primært omhandler struktur- og dataforståelse samt behandling heraf.

Du vil således både skulle bidrage til klassisk sagsbehandling i en politisk styret organisation samt projektarbejde. Og undervejs vil du få indblik i både Forsvaret og bredere styringsagendaer i det offentlige.

Vi har konkrete opgaver, som vi forventer, at du løfter med ildhu og ansvarlighed, men det er også vores forventning, at du lærer noget og udvikler dig undervejs.
Om dig
Du har en relevant kandidatuddannelse og vi forventer, at du har lyst til at arbejde med flere forskelligartede opgaver inden for styring, og at du har mod på at udfordre dig selv i en stor og kompleks, politisk styret organisation, hvor der til tider er hektisk og korte frister.

Du danner let nye og tillidsfulde relationer, så du på tværs af Forsvarets organisation hurtigt vil kunne koordinere løsningen af opgaver i din nye stilling. Du er lyttende og anerkender de forskellige perspektiver som dine kommende meget forskellige samarbejdspartnere har.

Du skal kunne indgå i almindelig sagsbehandling herunder anvendelse af officepakken og anden almindeligt forekommende software. Der er ligeledes nødvendigt, at du har en veludviklet logisk sans og gode metodeevner.
Der lægges herudover vægt på, at du:

• er analytisk og selvkørende i opgaveløsningen og tager initiativ
• har gode samarbejdsevner og er engageret og udadvendt
• kan formulere dig kort, præcist og fejlfrit i skrift og tale
• har overblik og er god til at organisere både små og store opgaver

Derudover vil det tillægges positiv vægt, hvis du har:
• erfaring fra relevante dele af Forsvaret (myndighedsniveau 1 eller 2),
• erfaring fra politisk styrede organisationer,
• dokumenteret erfaring med anvendelse af Excel som analyseværktøj.
Ansættelsesvilkår
Du bliver ansat som fuldmægtig og aflønnet efter den til enhver tid gældende Akademikeroverenskomst mellem Finansministeriet og akademikere i Staten på basisløntrin 4 – 8. Der er til stillingen knyttet et anciennitetsafhængigt rådighedstillæg. Derudover vil der, afhængig af dine kvalifikationer, være mulighed for at forhandle tillæg. Der er til stillingen knyttet en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning på 17,1 % af basisløn og pensionsgivende tillæg og 9,0 % af rådighedstillægget.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Kontoret er placeret i Holmens Kanal 9, 1060 København K.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du har uddybende spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte CH PLA1 KK Søren Kjeldsen på telefon 72 81 25 21.

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, kan du tage kontakt til Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent KL Ole Johnny Frederiksen på telefon 32 66 51 50.

Ansøgningsfristen er den 5. august 2021.

Ansættelsesdato 1. september 2021.

Samtaler til stillingen forventes gennemført i uge 32.

Send ansøgningen elektronisk via linket ”Søg jobbet”.

Du må gerne vedlægge de FOKUS bedømmelser, du finder relevante for stillingen.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Send motiveret ansøgning og CV via linket hvor FOKUS, eksamenspapirer og andre relevante dokumenter også kan vedhæftes. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM FORSVARSKOMMANDOEN
Forsvarskommandoen er Danmarks og Rigsfællesskabets øverste militære myndighed.
Forsvarskommandoen løser opgaverne under mottoet ”Værd at kæmpe for”, og vores primære ansvar er at udvikle, producere og indsætte de militære kapaciteter og enheder i nationale og internationale opgaver.
Forsvarskommandoen ledes af forsvarschefen, der samtidig er forsvarsministerens øverste militærfaglige rådgiver. Forsvarschefen har tillige ansvaret for den operative ledelse af de danske militære styrker. Forsvarskommandoen består af Forsvarsstaben og de fem kommandoer; Hærkommandoen, Søværnskommandoen, Flyverkommandoen, Specialoperationskommandoen og Arktisk Kommando.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

København, Danmark

Geografi

Region Hovedstaden

Organisation/Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

C300

Ansøgningsfrist

05.08.2021

Indrykningsdato

21.07.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent