Fortsæt til indhold

NATO AWACS – Deputy Directorate of Management ved HQ NAEW&C Force Genopslag


NATO AWACS – Deputy Directorate of Management ved HQ NAEW&C Force

Er du interesseret i en spændende og udviklende stilling, hvor du har stor synlighed, er centralt placeret og velorienteret før de fleste andre i organisationen, så er stillingen som Deputy Directorate of Managemet (DOM) lige noget for dig.
Om os
NATO E-3A Component Geilenkirchen, Tyskland, er NATO’s multinationale Full Spectrum Air Battle Management enhed, beliggende 70 km sydvest for Düsseldorf Tyskland, tæt på grænsen til Nederlandene. Enheden er på højt beredskab, har hele verden som indsatsområde og deltager med kort varsel i NATO sanktionerede operationer. Det høje operative niveau vedligeholdes ved fast deltagelse i alle flag- og tilsvarende øvelser.

Det danske kontingent består af i alt 17 danske militære medarbejdere tilknyttet NATO, såvel flyvende som ikke flyvende, samt 1 militær og 3 civile danske administrative assistenter ved det danske Nationale Støtte Element. HQ NAEW&C Force i Geilenkirchen er et unikt tjenestested qua placering, sammensætning og størrelse, hvorfor der også lægges vægt på, at du og din familie bliver en aktiv del af det danske kontingent.
Om stillingen
Stillingens NATO Job Title er “Staff Officer Tasker Management & Deputy Directorate of Management (DOM)”. DOM primære opgave er at servicerer Force Commander (OF-7) og Chief of Staff (OF-6), funktionen svarer til Ledelsessekretariatet som det kendes fra danske kommandoer. Som leder af Tasker Management office og Deputy DOM er du næstkommanderende i et team, der er direkte underlagt Chief of Staff for HQ NAEW&C Force (Britisk OF-6). DOM er overordnet ansvarlig for Information and Knowledge Management, protocol samt Tasking, Tasker Tracking og kontrol af sagsbehandlingsprocessen på tværs af hovedkvarteret og resten af NAEW&C Force. I dette arbejde indgår koordinering af hovedkvarterets rutiner, samt fastsætte frister for løsning af opgaver og stabsarbejde. Du vil som Chef for Tasker Management Office i DOM gennemføre den indledende sagsbehandling, beslutte og tildele opgaver til organisationens stab og afdelinger på baggrund af Chief of Staff eller Force Commanders retningslinjer og vejledning. Du vil have en vigtig rolle i at oversætte ledelsens ønsker/krav, samt sikre at kvaliteten af de ønskede produkter er i orden, inden de forelægges ledelsen.
Servicering af chefgruppen kræver, når det er nødvendigt, en fleksibel tilgang til daglige arbejdstid. Rejseaktivitet begrænser sig til besøgsvirksomhed i mindre omfang, idet du ikke oppebærer operativt status.
Om dig
Du er uddannet officer fra Flyvevåbnet og har gennemført MMS, Videreuddannelse, trin II/Ledere eller en tilsvarende relevant uddannelse.
Vi forventer, at du har et solidt kendskab og en bred erfaring som stabsofficer med mindst en periode i en ledende funktion.
I forbindelse med varetagelse af funktionen i DOM lægges der i særlig grad vægt på dine evner til at multitaske og håndtere flere opgaver under tidspres. Herudover forventes det at du er typen der let kan samarbejde og kommunikere på tværs af kulturer, og hermed udvise passende situationsfornemmelse under fremmede forhold.
Vi forventer du kan udvise en høj grad af selvstændighed og fleksibilitet i forhold til både arbejdsopgaver og -tider. Herudover bør du være emotionelt robust og besidde en god evne til at opfange og tilpasse dig situationer når dette er krævet.
Forstår du at manøvrere i det internationale miljø med mangeartede udfordringer, venter der udpræget frihed under ansvar med stor mulighed for egen udvikling indenfor drift af stab i en operativt fokuseret organisation.

Stillingen er for dig, der dels ønsker en professionel udfordring, samt ønsker at give din samlever eller familie en unik mulighed for kulturelle oplevelser, efteruddannelse etc., herunder eventuelle børn en sproglig/kulturel gave for livet.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er indplaceret i løngruppe 5, som omfatter M331 majorer og orlogskaptajner.
Hvis du allerede er ansat som tjenestemand i Forsvaret, kan du vælge at bibeholde denne ansættelsesform. Du vil da fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Hovedorganisationen af Officerer i Danmark og Forsvarets Personeltjeneste om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte officerer i Forsvaret
Du vil blive udstationeret under udetillægsordning i henhold til FPSBST 566-2(A), det vil sige du bl.a. får betalt dine flytte- og boligudgifter, modtager et skattefrit udetillæg, evt. medfølgende ægtefælle har mulighed for ægtefællepension og det muligt at forhandle funktionstillæg. Eventuelle børn vil som udgangspunkt blive tilknyttet det velfungerende tyske skole- og børnehave system.
Læs mere om udstationering på FIIN eller internettet under HR International. Udetillægsberegneren finder du på FIIN.

Ansættelsen er betinget af:
- Du består Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.
- Har gennemført de nødvendige SERE A uddannelse.
- Ansøgere skal kunne opnå sikkerhedsgodkendelse til NATO COSMIC TOP SECRET samt opretholde denne under hele ansættelsesforløbet.
- Bestå sprogtest i engelsk til SLP 3-3-3-3 ved Forsvarsakademiet.

Kontakt
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte SNO OL Knud K. Holmsgaard på telefon +45 5084 9239. Du kan også kontakte nuværende stillingsindehaver MJ Bo Svendsen på +49 1590 1453777. Har du spørgsmål til ansættelsesvilkår, herunder vilkår som udstationeret, kan du ringe til HR-konsulent Anders Nygaard på telefon + 45 3266 5698.

Ansøgning
Ansøgningsfristen er søndag den 29. august 2021 og samtaler forventes gennemført i uge 36, via VTC/SKYPE.

Stillingen er til besættelse den 1. oktober 2021 eller snarest herefter.

Ansøgningen sendes elektronisk via link i annoncen. Det er ikke et krav, men du må gerne vedlægge din seneste FOKUS. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.
Forsvaret er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset alder, køn, religion eller etnisk oprindelse til at søge stillingen.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Udlandet

Geografi

Udlandet

Organisation/Værn

Flyvevåbnet

Funktionsniveau

M331 Løngruppe 5 Major/orlogskaptajn

Ansøgningsfrist

29.08.2021

Indrykningsdato

21.07.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent