Fortsæt til indhold

Spændende udviklingsstilling som forsyner på Bornholm


Spændende udviklingsstilling som forsyner på Bornholm

Har du mod på nye udfordringer? Har du lyst til at arbejde med logistikstyring og redningsberedskab? Har du flair for at holde flere bolde i luften på samme tid og samtidig sikre en god kvalitet i opgaveløsningen?

Ved Beredskabsstyrelsen Bornholm i Allinge er en stilling som forsyner i logistikenheden ledig til besættelse pr. 1. september 2021 eller efter aftale. Stillingen besættes på oversergentniveau.
Om os
Beredskabsstyrelsen Bornholm opretholder to døgnberedskaber på Bornholm og uddanner ca. 100 værnepligtige om året til redningsspecialister. Afdelingen varetager operative opgaver inden for brand, redning og miljø som støtte til offentlige myndigheder, virksomheder og andre, der har ansvar for beredskab. Endeligt kan afdelingens personel indgå i Beredskabsstyrelsens internationale opgaver.

Logistikenheden ved Beredskabsstyrelsen Bornholm sikrer et højt kvalitativt niveau på afdelingens materiel og køretøjer, som er en af forudsætningerne for både udrykningsparatheden og kvaliteten af den løbende uddannelse af redningsspecialister. Logistikenheden består af munderings- og materieldepot, værksted og et ledelses/forsyningselement.
Foruden leder af logistikenheden er enheden normeret med 11 medarbejdere og består af en blanding af uniformerede og civile ansatte.
Om stillingen
Stillingen er tilknyttet logistikenheden, der varetager de logistiske funktioner i forhold til afdelingens materiel og køretøjer. Stillingen som forsyner er en nøglerolle til bestilling af bl.a. materiel og reservedele til afdelingen. Der vil blive lagt vægt på erfaring i Forsvarsministeriets SAP-baserede økonomiplatform DeMars.

Ud over arbejdet i logistikenheden vil man skulle indgå i afdelingens døgnvagt som vagthavende. Såfremt ansøger ikke har de relevante kompetencer i DeMars, vil der blive tale om et intensivt kompetenceudviklingsforløb med kurser og sidemandsoplæring.

Hvis du er student og har interessen, vil du på sigt kunne gennemføre kontoruddannelsen og opnå svendebrev på dette.
Dine arbejdsopgaver vil være alsidige og omfatter blandt andet forsyning via DeMars til værksteder og depoter, eksempelvis:
• Oprettelse af indkøbsrekvisitioner på materiel, reservedele og lign. i DeMars
• Oprettelse og vedligehold af varenumre i DeMars
• Omlagring af varer i DeMars systemet
• Lagerstyring og indkøb i øvrigt
• Bistå administrationsenheden.

Med tiden vil du få et landsdækkende netværk af gode kollegaer, hvor du kan dele din faglige viden.
Om dig
Du har en uddannelse som sergent eller oversergent.

Det vil være en stor fordel, hvis du har en baggrund fra den offentlige administration og har erfaring med et SAP-baseret program til håndtering af eksempelvis økonomi eller logistik.

Du skal kunne arbejde i et team og kunne påtage dig koordineringsopgaver i logistikenheden, men du skal også kunne arbejde selvstændigt og struktureret. Du er effektiv, serviceminded og har gode samarbejdsevner.

Beredskabsopgaver kan krav til din fleksibilitet, både når det gælder opgaver og arbejdstid.

Såfremt du ikke opfylder kravene til udnævnelse til oversergent vil du blive ansat på en uddannelsesaftale med henblik på at gennemføre den nødvendige uddannelse.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en oversergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en sergent med et godt udviklingspotentiale. I så fald vil aflønningen ske i henhold til stillingens lønniveau og der vil blive udarbejdet en uddannelsesaftale m.h.p. gennemgang af den nødvendige strukturelle uddannelse.

Bemærk at stillingen også er slået op som civil. Stillingens indhold, løn og funktionsniveau justeres efter den valgte kandidat, hvor du bliver ansat og aflønnet efter gældende overenskomst.

Ved ansøgning om en ny stilling i Beredskabsstyrelsen under Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være på Bornholm.
 
Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

KONTAKT OG ANSØGNING
Ønsker du yderligere information om stillingen, er du velkommen til at kontakte os. Henset til sommerferien kan man i uge 28 og 29 kontakte afdelingschef Nicolai Rauhe Kristensen på telefon 25 53 58 27. Og i uge 30 og fremefter kontakte leder af logistikenheden Michael Bjørn på telefon 22 18 43 40.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Michelle Maria Sørensen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-BA-BS244@MIL.DK.

Ansøgningsfrist er 12. august 2021. Samtaler forventes afholdt snarest derefter.

Tiltrædelsesdato er hurtigst muligt og efter aftale.
 
Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem diversitet og nytænkning. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM BEREDSKABSSTYRELSEN
Beredskabsstyrelsen er en central del af Danmarks katastrofeberedskab. Vi arbejder for at udvikle samfundets evne til at forebygge og modstå større kriser og katastrofer.
 
Styrelsen rykker ud på operative indsatser i Danmark, hvor der er behov for meget mandskab og specialmateriel, og kan indsættes internationalt i katastrofesituationer.
 
Gennem information, rådgivning, uddannelse og øvelser udvikler styrelsen samfundets beredskab og krisestyringsevner i samarbejde med myndigheder, virksomheder og borgere.
 
Beredskabsstyrelsen har knap 500 ansatte ved seks operative centre fordelt i hele landet, hovedsædet i Birkerød, Beredskabsstyrelsen Teknisk Skole i Tinglev, kursuscenter i Snekkersten samt Kemisk Beredskab i København.
 
Beredskabsstyrelsen er en myndighed under Forsvarsministeriet.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Allinge, Danmark

Geografi

Region Hovedstaden

Organisation/Værn

Beredskabsstyrelsen (BRS)

Funktionsniveau

U200 Mellemledere BRS

Ansøgningsfrist

12.08.2021

Indrykningsdato

20.07.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent