Fortsæt til indhold

Chef for uddannelsessektionen ved Center for Sømilitær Teknologi.


Chef for uddannelsessektionen ved Center for Sømilitær Teknologi.

Kunne du tænke dig at arbejde i et dynamisk uddannelsesmiljø – tæt på den maritime operative verden – så skal du søge stillingen som chef for uddannelsessektionen ved Center for Sømilitær Teknologi.

Vi tilbyder dig en spændende lederstilling på et center, hvor vi har en uformel omgangstone, høj faglighed og stor professionalisme. Hverdagen er varieret og dynamisk, da der konstant er nye fagligt spændende udfordringer.
Om os
Center for Sømilitær Teknologi (CST) er et uddannelses- og kompetencecenter under Søværnskommandoen (SVK). CST er geografisk placeret på Nyholm i København, men store dele af vores læringsproduktion sker ved de to flådestationer og om bord på søværnets skibe, foruden at have et tæt samarbejde med Forsvarsakademiet (FAK) med tværfaglige interesser.

Vores opgave på CST er at uddanne og træne søværnets faglige personel, med det formål at tilvejebringe den viden, de færdigheder og de kompetencer inden for sømilitær teknologi, som efterspørges på søværnets enheder.

Som arbejdsplads lægger vi vægt på en konstruktiv og behagelig omgangsform, hvor der er plads til meningsudveksling. Det er vigtigt for os, at vi er ét hold. Du kan derfor forvente hjælp og støtte til at finde dig til rette i stillingen.

CST åbnede i 2020 en afdeling i Korsør, der fungerer som en satellit for CST.
Om stillingen
Du bliver chef for centrets uddannelsessektion, der p.t. udgøres af 22 dygtige og motiverede faglærere og to kaptajnløjtnanter. Du refererer direkte til centerchefen og indgår i centrets ledelsesgruppe.

Sektionen er fordelt på to elementer på hhv. 10 og 12 mand med hver deres daglige leder. Som chef for uddannelsessektion bliver du ansvarlig for at lede og fordele arbejdet i produktionssektionen. Du er den overordnede ansvarlige for alle sektionens aktiviteter og produkter og skal herunder sikre den optimale udnyttelse af sektionens samlede ressourcer.

Din primære opgave vil være at sikre sammenhæng mellem centrets produktionsmål, og de rammer for uddannelse centret er underlagt. Du skal derfor kunne navigere i
spændingsfeltet mellem overordnede målsætninger og de aktuelle muligheder og begrænsninger, som organisationen har.

Du skal varetage og koordinere sagsbehandling inden for udviklingen af tekniske uddannelser i Søværnet, med ansvar for udarbejdelse og koordinering af vores
samlede produktionsplan, produktionsmål og retningslinjer for afvikling af uddannelser og træning ved hjælp af gældende styringsværktøjer.

I forbindelse med dit arbejde vil du deltage i arbejdsgrupper vedrørende uddannelses- og uddannelsesteknologisk udvikling. Jobbet indebærer nogen rejseaktivitet.
Om dig
Du har en taktisk eller teknisk baggrund og er orlogskaptajn eller erfaren kaptajnløjtnant med en igangværende MMS eller tilsvarende uddannelse, idet stillingen efter nærmere aftale kan kombineres med en uddannelsesaftale.

Du har relevant ledelseserfaring, herunder projekt- og uddannelsesledelse. Det afgørende er dog, at du har interesse for det militærteknologiske fagområde og har interesse og evne for at sætte dig ind i nye områder med kort varsel.

Derudover er det vigtigt, at du:
• Trives i en travl og ikke altid forudsigelig hverdag.
• Tænker og skriver analytisk og er fagligt struktureret.
• Er god til at opbygge netværk og forstår at samarbejde og kommunikere med mange forskellige mennesketyper.
• Er grundig og kvalitetsbevist i forhold til dine arbejdsopgaver.
• Er i stand til at formidle problemstillinger på en klar og forståelig form både skriftligt og mundtligt på både dansk og engelsk.
• Er i stand til at se løsninger i stedet for problemer.
• Har flair for koordination i en travl hverdag, så alle får de rigtige oplysninger
Du skal værdsætte at skabe resultater sammen med og gennem andre, og du skal have synlig integritet, fx ved at stille krav, sige fra og åbent kommunikere dine meninger og holdninger.

Endeligt vil det være en klar fordel, hvis du har erfaring med søtræning i regi af DANSARC.
Ansættelsesvilkår

Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 5, som omfatter majorer og orlogskaptajner. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Hvis du er kaptajnløjtnant og er i gang med at gennemføre Master i Militære Studier eller andre relevant masteruddannelse, kan du ansættes i stillingen som kaptajnløjtnant mod, at der indgås en uddannelsesaftale indtil uddannelseskravet kan honoreres. Ansættelse og aflønning sker i så fald som kaptajnløjtnant i henhold til reglerne for funktion i højere stilling. Udnævnelse og overgang til varig ansættelse som orlogskaptajn kan finde sted, når uddannelseskravet er opfyldt.

Som ansat i Forsvaret er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet, ligesom du er forpligtet til at deltage i fredsskabende og fredsbevarende operationer m.v.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Fast tjenested vil være på Holmen/København.

Kontakt og ansøgning
Hvis du har uddybende spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Chefen for
Center for Sømilitær Teknologi, kommandørkaptajn Morten Lauridsen, på tlf. 50 87 72 11.

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, kan du tage kontakt til Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent kaptajnløjtnant Ole Johnny Frederiksen på telefon 32 66 51 50.

Ansøgningsfristen er den 15. august 2021.

Ansættelsesdato 1. oktober 2021.

Samtaler til stillingen forventes gennemført i uge 33.

Send ansøgningen elektronisk via linket ”Søg jobbet”.

Du må gerne vedlægge de FOKUS bedømmelser, du finder relevante for stillingen.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Send motiveret ansøgning og CV via linket hvor FOKUS, eksamenspapirer og andre relevante dokumenter også kan vedhæftes. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

København, Danmark

Geografi

Region Hovedstaden

Organisation/Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M331 Løngruppe 5 Major/orlogskaptajn

Ansøgningsfrist

15.08.2021

Indrykningsdato

20.07.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent