Fortsæt til indhold

Medarbejder til G7 i Hærkommandoen – varetagelse af erhvervsrettet konstabeluddannelse (EKU)


Medarbejder til G7 i Hærkommandoen – varetagelse af erhvervsrettet konstabeluddannelse (EKU)

Hvis du brænder for uddannelse og gerne vil være med til at udvikle og implementere en ny erhvervsrettet uddannelse for Hærens konstabler, så der det måske dig vi søger til den nye stilling.
Om os
Uddannelsessektionen (G7) består i øjeblikket af tre elementer; Internationalt samarbejdselement, hvis primære opgave er koordination og planlægning af Hærens internationale øvelses- & uddannelsesvirksomhed, enkeltmandselementet, der koordinerer uddannelse af enkeltmand samt enhedsuddannelseselementet, hvis primære opgave er at planlægge, koordinere og kontrollere uddannelse ved Hærens enheder, herunder uddannelse ifm internationale og nationale indsættelser samt beredskab. Som noget nyt vil der i løbet af kort tid bliver tilført endnu et element til G7 – nemlig EKU-elementet, der får til opgave at implementere EKU i Hæren.
Om stillingen
EKU er et pilotprojekt vedr. uddannelse for konstabelgruppen i Hæren. Det fremgår af forsvarsforliget, at Hærens konstabler skal have en uddannelse, som de efterfølgende kan anvende både i Forsvaret og i civile jobs. Uddannelsen består af de militære fag, der allerede indgår i HBU, HRU og SRS suppleret med civile kompetencer.

Stillingsindehaveren skal sikre, at arbejdet med EKU sker efter de direktiver, der er givet af departementet. Opgaven består i at udvikle en uddannelse i samarbejde med andre aktører i arbejdsgruppen (herunder bl.a. Forsvarsministeriet, Forsvarsakademiet, Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hærens Konstabel og koporalforening). Efter at uddannelsen er udviklet, skal den implementeres. Til dette vil der blive ansat et EKU element under G7 i Hærkommandoen, men indtil denne er etableret, vil du skulle deltage i arbejdet i arbejdsgruppen og iværksætte de indledende forberedelser til implementering af uddannelsen.

Der er i stillingen behov for en høj grad af selvstændighed, da der skal skrives notater, bestemmelser, oplæg, gennemføres koordination samt deltages i arbejdet i arbejdsgruppen.
Der vil være behov for en stor grad af samarbejde med Hærens myndigheder igennem projektet, da det er væsentligt, at indhold i EKU kan hænge sammen med de operative opgaver, som myndighederne har.

Når EKU elementet etableres vil der blive ansat en leder for projektet. Du skal kunne overdrage og vidensdele med denne. Der vil, efter omstændighederne, være mulighed for at fortsætte arbejdet med EKU i en af de stillinger, der bliver oprettet i EKU-elementet.
Om dig
Vi forventer, at du er enten M 331 eller C 300, og at du har erfaring med uddannelse i Hæren.

Du er meget god til at samarbejde og skabe netværk, og det ligger dig på sinde at skabe et godt arbejdsmiljø i den organisation, hvor du arbejder.

Du trives godt i et dynamisk miljø, hvor arbejdet er krævende, men også spændende.

Du er struktureret, effektiv og har høj sans for kvalitet.

Du har kendskab til Hærens organisation, og du ved, at EKU skal passe ind i den travle hverdag, som der er ved enhederne.

Du er i stand til at arbejde selvstændigt, er god til selv at tage initiativ til at løse opgaver, og du holder altid et højt fagligt niveau.

Du er god til at kommunikere både skriftligt og mundtligt, og du har gode og veldokumenterede evner inden for planlægning og styring.

Det er vigtigt, at du er fleksibel, da der vil være arbejdsmøder, der stækker sig over flere dage.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 5, som omfatter majorer og orlogskaptajner. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Såfremt du søger stillingen som civil så ansættes du efter gældende relevant overenskomst.

Som ansat i Forsvaret er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet, ligesom du er forpligtet til at deltage i fredsskabende og fredsbevarende operationer m.v.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Fast tjenested vil være Flyvestation Karup.

Kontakt og ansøgning
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte CH G7 – Kåre Jakobsen på telefon 20 80 75 70.

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, kan du tage kontakt til Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent KL Ole Johnny Frederiksen på telefon 32 66 51 50.

Ansøgningsfristen er den 8. august 2021.

Ansættelsesdato 1. oktober 2021.

Samtaler til stillingen forventes gennemført i uge 32/33.

Send ansøgningen elektronisk via linket ”Søg jobbet”.

Du må gerne vedlægge de FOKUS bedømmelser, du finder relevante for stillingen.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Send motiveret ansøgning og CV via linket hvor FOKUS, eksamenspapirer og andre relevante dokumenter også kan vedhæftes. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Karup, Danmark

Geografi

Region Midtjylland

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

C300

Ansøgningsfrist

08.08.2021

Indrykningsdato

20.07.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent