Fortsæt til indhold

Logistikofficer til Efterretningsregimentet


Logistikofficer til Efterretningsregimentet

Har du interesse i det logistiske område, og har du lyst til at dit primære arbejdsfelt skal være centreret omkring logistik på regiments- og lavere niveauer? Trives du med en dynamisk hverdag, hvor opgaveløsningen kræver fleksibilitet, fremsynethed, selvstændighed og helhedsforståelse?

Så opfordres du til at søge den nyoprettede stilling som chef for S4 elementet i regimentsstaben ved Efterretningsregimentet (EFR).
Om os
Personellet ved regimentsstaben er i dagligdagen overordnet ansvarlig for at yde støtte til regiments ledelse, enheder og medarbejdere indenfor en bred vifte af områder omfattende ledelsesstøtte, kontakt- og velfærdstjeneste, personeladministration og personelforvaltning, militær sikkerhed generelt, sikkerhedsrådgivning og arbejdsmiljø samt logistik, herunder ledelse af regimentets UMAK. Sidstnævnte 3 områder henhører under chef S4 ansvarsområde.

Regimentsstaben består af 68 medarbejdere, hvoraf de 50 er faste medarbejdere og 18 personel af reserven.

Vi er en eksponeret enhed med stor kontaktflade, hvor udpræget selvstændighed og samarbejde er i højsædet.

Arbejdsklimaet ved regimentsstaben er kendetegnede ved en åben og fordomsfri omgangstone, baseret på gensidig respekt for den enkeltes bidrag til den samlede opgaveløsning. Vi lægger vægt på frihed under ansvar.

Staben er bemandet med rutinerede, engagerede og dedikerede medarbejdere, for hvem opgaven altid er i centrum.
Om stillingen
Som chef for S4 elementet i regimentsstaben, har du det overordnede ansvar for håndtering af det samlede logistiske fagområde ved regimentet, herunder koordination med foresatte og sideordnede myndigheder/enheder. En del af virket som chef S4 omfatter rådgivning af og kontrolvirksomhed ved regimentets enheder, for derigennem at tilsikre, at de rådige ressourcer anvendes bedst muligt og at bestemmelsesgrundlaget til stadighed efterleves.

Du vil være ansvarlig for udvikling af regimentets logistiske bestemmelser og direktiver under garnisonsforhold, herunder tilsikre, at bataljonernes tilsvarende direktiver og bestemmelser er på linje med regimentets.

Du har ansvaret for ledelse af medarbejdere indenfor en række specialområder omfattende arbejdsmiljø, sikkerhedsrådgivning og uddannelsesmateriel (UMAK) samt materiel-/køretøjs håndtering. Samlet omfattende i alt 12 medarbejdere.
Om dig
Du er kaptajn, gerne med erfaring indenfor det logistiske fagområde, idet dette dog ikke er et krav, da fleksibilitet, fremsynethed, evnen til at tænke i helheder og selvstændighed vægtes højere.

Du føler dig tilpas i en lederrolle og finder, at gennemførelse af opfølgning og kontrol er naturlige dele af dit virke. Du deltager aktivt i stabens daglige virke og finder via dine specialister svar på de spørgsmål, som du ikke selv umiddelbart kan svare på.

Du evner hurtigt at sætte dig ind i nye sagsområder og problemstillinger og er i stand til at samarbejde og skabe et godt netværk. Efteruddannelse i relation til de specialer, der er i S4, opfatter du som en nødvendighed..

Det vil være en fordel, men ikke et krav, at du har erfaring med DeMars indenfor det logistiske område.

Det vil være en fordel at have erfaring med stabsarbejde, men ikke et krav.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvaret er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet, ligesom du er forpligtet til at deltage i fredsskabende og fredsbevarende operationer m.v.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Fast tjenestested vil være Varde Kaserne i Varde.

KONTAKT OG ANSØGNING
Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Stabschef major Anders Damborg telefon: 22 80 05 93 eller mail EFR-G-01@mil.dk.

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, kan du tage kontakt til Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent kaptajnløjtnant Ole Johnny Frederiksen på telefon 32 66 51 50.

Ansøgningsfristen er den 29. august 2021.

Ansættelsesdato 1. oktober 2021.

Samtaler til stillingen forventes gennemført i uge 36.

Send ansøgningen elektronisk via linket ”Søg jobbet”.

Du må gerne vedlægge de FOKUS bedømmelser, du finder relevante for stillingen.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Send motiveret ansøgning og CV via linket hvor FOKUS, eksamenspapirer og andre relevante dokumenter også kan vedhæftes. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

EFR har et tæt samarbejde med Varde og Esbjerg Kommune vedrørende bl.a. tilflytterservice. Med udgangspunkt i dit/jeres behov og ønsker, tilpasser vi støtten i forhold til partnerjob, skole og bolig m.v.

Varde Kommune har en række tilbud til tilflyttere, herunder bistand til bolig og job.
Der er mulighed for sparring på jobsøgning og formidling af CV til en række virksomheder.
I Varde Kommune har partneren mulighed for at komme til samtale ved udvalgte private og offentlige virksomheder, når der er et match på kvalifikationer.

Tilflyttere med ansættelse samt pendlere har derudover fortrinsret til en række lejeboliger i Varde kommune.

Esbjerg Kommune har et program for medflyttende partnere med bl.a. sparring på jobsøgning og formidling af CV til en lang række virksomheder. Ligeledes formidles kontakt til private udlejere af lejeboliger. Tilflyttere med ansættelse kan skrive sig op på venteliste hos boligforeningerne i Esbjerg Kommune og rykke frem i køen til lejligheder.

Læs mere om, hvad tilflytterservice kan gøre for dig/jer på www.nyiesbjerg.dk og www.vardekommune.dk/flyt-til-varde-kommune.

Du er meget velkommen til at kontakte bosætningskonsulent Varde Kommune Mona Hansen, 7994 7493, monh@varde.dk og Bosætningskoordinator Esbjerg Kommune Pia Enemark, piene@esbjergkommune.dk, +45 20 47 32 06.

OM EFTERRETNINGSREGIMENTET
Efterretningsregimentet er centrum for militære enheder, der indhenter, bearbejder og analyserer informationer, for at skabe sikkerhed for danske soldater. Regimentet bidrager til det daglige situationsbillede, og yder efterretningsstøtte til Hæren og til militære enheder, udsendt i international tjeneste. Regimentet forestår endvidere Conduct after Capture uddannelserne i forsvaret og er ansvarlig for den militære sikkerhedstjeneste i hæren.
Regimentet er placeret på Varde Kaserne og beskæftiger ca. 260 faste medarbejdere, fordelt på et garnisonsstøtteelement og en efterretningsbataljon. Regimentet uddanner ca. 250 værnepligtige om året.
Endvidere er 1 Intelligence Surveillance Reconnaissance Bataljon også placeret på garnisonen. Bataljonen tilhører 1. brigade og har 286 fastansatte.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Varde, Danmark

Geografi

Region Syddanmark

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

29.08.2021

Indrykningsdato

20.07.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent