Fortsæt til indhold

1. Eskadre søger skibschef til inspektionsfartøjet LAUGE KOCH


1. Eskadre søger skibschef til inspektionsfartøjet LAUGE KOCH

1. Eskadre søger en skibschef til Inspektionsfartøjet LAUGE KOCH. Stillingen giver dig en enestående mulighed for at udvikle dine ledelsesmæssige kompetencer sideløbende med, at du vedligeholder og udvikler dine navigatoriske og sømandskabsmæssige færdigheder i et af verdens mest udfordrende miljøer.
Om os
Inspektionsfartøjer af KNUD RASMUSSEN-klassen (KNUD-KL) opererer hovedsageligt i Arktisk Kommandos operationsområde, der omfatter farvandene ved Grønland, Færøerne og Island, men enhederne er også designet til og vil kunne indsættes i operationer andre steder i verden. I vinterperioden opererer inspektionsfartøjerne typisk i det sydvestlige Grønland og i sommerperioden forskydes enhederne som regel nordpå til Thule-området eller til Grønlands Østkyst eller afløsning af inspektionsskibe ved Færøerne.

Enhederne opererer i et arktisk miljø, der stiller store krav til skib og besætning med de udfordringer, som farvandets beskaffenhed stiller i form af vejr og geografi. I Division 19 er vi ambitiøse omkring opgaveløsningen, og sætter en ære i altid at være professionelle.

Det betyder, at vi aktivt søger at udfordre og udvikle os selv og vores enheders formåen. Den sikkerhedspolitiske udvikling i Arktis vil - sammen med udviklingen af Søværnet og Forsvarets generelle udvikling - også påvirke KNUD-KL. Der ligger derfor flere spændende udfordringer samt fornyelse forude.

Livet om bord i et inspektionsfartøj er meget forskelligt fra livet om bord i en enhed med en større besætning. Besætningen på LAUGE KOCH udgøres af 21 meget erfarne og fagligt kompetente personer, som du skal være i stand til at lede selvstændigt gennem din personlige autoritet, samtidig med at dine menneskelige egenskaber skal kunne rumme en besætning, som er sammensat af meget forskellige medarbejdere.
Om stillingen
Chefstillingen om bord i et inspektionsfartøj er en krævende og udfordrende stilling med vide rammer og gode muligheder for indflydelse på indsættelsen af enheden. Du er ansvarlig for skibets anvendelse i opgaveløsningen i Arktisk Kommandos operationsområde. Det er opgaver, der omfatter kontinuerlig suverænitetshåndhævelse, SAR-beredskab, fiskerikontrol, havmiljøovervågning samt støtte til forskning og søopmålingen af Grønland.

Derudover løser inspektionsfartøjerne repræsentative opgaver i forbindelse med VIP-sejladser og øvelsesaktivitet. Is- og vejrforholdene i Nordatlanten stiller særlige krav til dig i forhold til kontinuerligt at afveje den konkrete opgaveløsning i forhold til besætningens og skibets sikkerhed. Som chef skal du også aktivt bidrage til udviklingen af KNUD-KL, der i fremtiden forventeligt vil omfatte nye informationsudvekslingssystemer, ildledelse, UAV systemer m.v..

”Vi tilbyder”
Vi kan tilbyde et alsidigt job med mulighed for udvikling, herunder et uddannelsesforløb med kurser og efteruddannelse, hvor vi tager udgangspunkt i din baggrund.
Om dig
Du er uddannet taktisk officer i Søværnet. Det er endvidere et krav, at du har gennemført Taktisk Officerskursus samt i øvrigt bestrider solide navigations og sømandskabsmæssige kundskaber. Det vil være en fordel, hvis du har sejladserfaring fra Nordatlanten, herunder erfaring med sejlads i isfyldt farvand og farvandskendskab til indenskærs sejlads på Grønlands vestkyst

Som chef for en af flådens enheder er du tildelt betragtelige rettigheder og autoritet, og der vises dig stor tillid og tro på, at du kan forvalte de betydelige værdier, som er dig betroet. Du står som skibschef til ansvar over for din besætning, dine foresatte, for Søværnet og for Forsvaret.

Du er i stand til at arbejde selvstændigt, løbende at evaluere din egen adfærd og dermed udvikle dig selv og dine kompetencer, mens du er i stillingen. Du har solide ledelsesmæssige kompetencer i forhold til ledelse af en organisation bestående af meget erfarne medarbejdere, som alle udfylder nøglefunktioner om bord. Ligeledes er du i stand til at varetage Arktisk Kommando og dermed Forsvarets interesser i området på selvstændig og fornuftig vis, samtidig med at du og din enhed indgår i det overordnede og praktiske samarbejde med de grønlandske myndigheder.

Chefen for 1. Eskadre lægger stor vægt på sine chefer og medarbejderes kontinuerlige udvikling. Det forventes derfor, at du efter en årrække som chef selvstændigt søger nye udfordringer.

Uddannelsesforløb og udtjekning
For at blive skibschef, skal du gennemføre et uddannelsesforløb, der afsluttes med en chefprøve. Denne skal bestås med et tilfredsstillende resultat iht. 1. Eskadre bestemmelser.
Varigheden af uddannelsesforløbet er ca. 1,5 til 2 måneder. Uddannelsens varighed og indhold bygger på dine forudsætninger og sammensættes i samarbejde med den skibschef, der vil fungere som din mentor i forbindelse med din klargøring til chefprøve. Uddannelsesforløbet påbegyndes snarest efter udvælgelsen.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvaret er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet, ligesom du er forpligtet til at deltage i fredsskabende og fredsbevarende operationer m.v.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer. Du skal have godkendt blåt bevis.

Fast tjenested vil være Flådestation Frederikshavn..

Kontakt og ansøgning
Nærmere oplysning om stillingsindholdet kan fås ved henvendelse til Divisionschef, orlogskaptajn Per Skov Madsen på tlf. +45 4130 9892, eller mail: 1ELAKO-CHA@MIL.DK. Alternativt Søværnets Center for Administration, KL Bårdur Sandå, mail SCA-BEM10@MIL.DK eller tlf. +45 7285 7551.

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, kan du tage kontakt til Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent KL Ole Johnny Frederiksen på tlf. 32 66 51 50.

Ansøgningsfristen er den 8. august 2021.

Ansættelsesdato 1. september 2021.

Samtaler til stillingen forventes gennemført i uge 33/34.

Send ansøgningen elektronisk via linket ”Søg jobbet”.

Du må gerne vedlægge de FOKUS bedømmelser, du finder relevante for stillingen.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Send motiveret ansøgning og CV via linket hvor FOKUS, eksamenspapirer og andre relevante dokumenter også kan vedhæftes. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM 1. ESKADRE
1. Eskadre omfatter spændende og alsidige funktioner på sejlende enheder, hvor vi fortrinsvis er fokuseret på det arktiske og Nordatlantiske område. Vi løser en bred vifte af Søværnets opgaver året rundt. Opgaverne er blandt andet det militære forsvar af Grønland og Færøerne, overvågning, suverænitetshåndhævelse, søredning og fiskeriinspektion. Andre af vores enheder er beskæftiget med varetagelse af søopmåling i danske og grønlandske farvande samt sejlads med Kongeskibet. Hos os får du en fremtid på gyngende grund med unikke oplevelser og gode kolleger i den nordlige del af Kongeriget samt mulighed for stor personlig og faglig udvikling.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Frederikshavn, Danmark

Geografi

Region Nordjylland

Organisation/Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

08.08.2021

Indrykningsdato

20.07.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent