Fortsæt til indhold

Orlogskaptajn til Forsvarskommandoens Planlægnings- og styringssektion


Orlogskaptajn til Forsvarskommandoens Planlægnings- og styringssektion

Hvis du er en erfaren orlogskaptajn, der vil opnå et bedre indblik i Forsvarets styring, samarbejdet med Forsvarsministeriet og ønsker stor indflydelse på Søværnet m.m., så er stillingen som sagsbehandler for Søværnet interessant for dig.
Om os
Planlægnings- og styringssektionen (PLA1) hører til på Holmens kanal 9 og består i øjeblikket af en chef, otte hovedsagligt militære sagsbehandlere samt en studentermedhjælper.

Vi bidrager løbende til den strukturelle styring og prioritering indenfor FKO-myndighedsområde. Hertil koordinerer vi forligsforberedelse og -implementering, budgetanalyser og andre større projekter i tæt samarbejde med Forsvarsministeriet, de funktionelle styrelser, resten af Forsvarsstaben samt de underlagte myndigheder.

Du vil arbejde på et kontor med både bred og dyb viden om Forsvaret. Vi drøfter gerne emner i fællesskab og har fokus på at spille hinanden gode. Kontoret er således et rigtig godt sted at styrke dit kendskab til den strategiske ledelse og styring af Forsvaret.
Om stillingen
Du vil være fagligt ansvarlig for Søværnskommandoens (SVK) myndighedsområde.
Hertil vil du afhængig af dine kompetencer få ansvaret for andre fagområder, som du har kendskab til, hvilket eksempelvis kunne være Arktis, cyber eller lignende. Du vil under alle omstændigheder skulle sætte dig ind i mange nye områder i relation til styringen af Forsvaret.
Om dig
Du er orlogskaptajn, og det at opnå forståelse af Forsvarets strategiske styring er en naturlig del af din udvikling.

Det er en fordel, hvis du tidligere har gjort tjeneste på myndighedsniveau 1 eller 2 og er en kendt orlogskaptajn for cheferne i Søværnskommandoen, der stoler på dig og dine evner. Den gensidige tillid er afgørende for et effektivt samarbejde mellem Forsvarsstaben og Søværnskommandoen.

Du danner let nye og tillidsfulde relationer, så du på tværs af Forsvarets organisation hurtigt vil kunne koordinere løsningen af opgaver i din nye stilling. Du er lyttende og anerkender de forskellige perspektiver som dine kommende meget forskellige samarbejdspartnere har.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 5, som omfatter majorer og orlogskaptajner. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvaret er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet, ligesom du er forpligtet til at deltage i fredsskabende og fredsbevarende operationer m.v.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Fast tjenested vil være Holmens Kanal, København.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du har uddybende spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte CH PLA1 KK Søren Kjeldsen på telefon 72 81 25 21.

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, kan du tage kontakt til Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent KL Ole Johnny Frederiksen på telefon 32 66 51 50.

Ansøgningsfristen er den 5. august 2021.

Ansættelsesdato 1. september 2021.

Samtaler til stillingen forventes gennemført i uge 32.

Send ansøgningen elektronisk via linket ”Søg jobbet”.

Du må gerne vedlægge de FOKUS bedømmelser, du finder relevante for stillingen.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Send motiveret ansøgning og CV via linket hvor FOKUS, eksamenspapirer og andre relevante dokumenter også kan vedhæftes. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

København, Danmark

Geografi

Region Hovedstaden

Organisation/Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M331 Løngruppe 5 Major/orlogskaptajn

Ansøgningsfrist

05.08.2021

Indrykningsdato

20.07.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent