Fortsæt til indhold

Vicedirektør og chef for Myndighedsdivisionen i Beredskabsstyrelsen


Vicedirektør og chef for Myndighedsdivisionen i Beredskabsstyrelsen

Vil du være med til at fastlægge rammerne for den strategiske udvikling af det statslige redningsberedskab? Kan du se dig selv som vicedirektør og chef for Myndighedsdivisionen, der er med til at sætte retning for hele samfundets beredskab? Ønsker du at arbejde i en styrelse, der arbejder for at redde liv, og ser handlekraft, engagement, samarbejde og troværdighed som bærende værdier?
Om os
Beredskabsstyrelsen er en styrelse under Forsvarsministeriet og udgør det statslige redningsberedskab.

Som en central del af Danmarks katastrofeberedskab arbejder Beredskabsstyrelsen for at udvikle samfundets evne til at forebygge og modstå større kriser og katastrofer.
Beredskabsstyrelsen rykker ud på operative indsatser i Danmark til støtte for andre myndigheder, herunder de kommunale redningsberedskaber, når der er behov for meget mandskab og specialmateriel.

Beredskabsstyrelsens kapaciteter indsættes også internationalt i katastrofesituationer. Derudover bistår Beredskabsstyrelsen med ekspertrådgivning og yder assistance til myndighederne via styrelsens kemiske og nukleare ekspertberedskaber.
Beredskabsstyrelsen udvikler samfundets beredskab og planlægnings- og krisestyringsevner gennem information, rådgivning, tilsyn, uddannelse og øvelser i samarbejde med myndigheder, virksomheder og borgere.

Beredskabsstyrelsen har ca. 500 højt dedikerede medarbejdere og chefer, der er sammen om en hverdag med højt tempo og spændende udfordringer. Vi har en høj faglighed på vidt forskellige områder, og ser det som en styrke, at vi kan supplere hinanden og i fællesskab gøre en positiv forskel i samfundet. Vi har en kultur baseret på dialog og samarbejde, og der er plads til forskellighed.

Du kan læse mere om Beredskabsstyrelsen på vores hjemmeside www.brs.dk.
Om stillingen
Du vil sammen med den øvrige direktion skulle sætte retning for Beredskabsstyrelsen som sektormyndighed og vores udvikling som Danmarks katastrofeberedskab, der arbejder for at udvikle samfundets evne til at forebygge og modstå større kriser og katastrofer.

Du får det overordnede ledelsesmæssige ansvar for beredskabsplanlægning, rådgivning, uddannelse, tilsyn med bl.a. de kommunale redningsberedskaber samt forebyggelse på bl.a. brandområdet.

Som chef for Myndighedsdivisionen kommer dine primære opgaver til at dække:

- Daglig ledelse af divisionens seks enheder.
- Udvikling af myndighedsområdet, i samarbejde med chefer, medarbejdere og resten af direktionen.
- Aktiv dialog med samarbejdsparter, herunder de kommunale redningsberedskaber og derved bidrage til, at Danmarks redningsberedskab udgør en samlet helhed.
- Indgå i tæt samarbejde med resten af direktionen (direktøren og de to andre divisionschefer/vicedirektører) om den strategiske ledelse af Beredskabsstyrelsen og herigennem bidrage til samarbejdet på tværs af divisionerne.
Om dig
Du har betydelig ledelseserfaring, gerne fra centraladministrationen. Du har politisk forståelse, samt erfaring med at lede chefer og medarbejdere på et strategisk niveau. Kendskab til redningsberedskabet i Danmark vil være en fordel.

Det er vigtigt, at du har et strategisk udsyn, og at du kan bidrage til, at Beredskabsstyrelsen spiller en central og relevant rolle inden for redningsberedskabet. Du skal kunne motivere og inspirere til innovation og udvikling. Du skal ligeledes formå at skabe gode samarbejdsrelationer både internt i Beredskabsstyrelsen og eksternt til Beredskabsstyrelsens samarbejdspartnere.

Herudover lægger vi vægt på, at du:

- Er en anerkendende og motiverende leder, som har forståelse for de forskellige rum og retninger, som ledelse udøves i.
- Kan give med- og modspil, så idéerne skærpes og bliver til fælles løsninger.
- Er handlekraftig, sætter ambitiøse mål og forstår at eksekvere dem.

Stillingen kan søges både af civile med en relevant akademisk uddannelse samt af uniformerede fra Forsvaret eller redningsberedskabet.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er indplaceret i løngruppe 2 i henhold til rammeaftalen om kontraktansættelse af chefer i staten. Der er mulighed for at aftale personlige tillæg, og ansættelsen forventes at ske på åremål.

Hvis du i forvejen er tjenestemand, kan ansættelsen efter en konkret vurdering ske som tjenestemand, hvorefter den lønmæssige indplacering vil ske i lønramme 38.

Ansættelsesområdet er Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder og institutioner. Dit daglige tjenestested er ved Beredskabsstyrelsen i Birkerød.

Stillingen er med tiltrædelse den 1. oktober 2021 eller snarest derefter.

Som ansat under Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde denne under hele ansættelsesforløbet.

Kontakt og ansøgning
Hvis du vil vide mere om stillingsindholdet, kan du kontakte direktør for Beredskabsstyrelsen Laila Reenberg på tlf. 7285 2100.

Hvis du har spørgsmål vedrørende løn og ansættelsesvilkår, er du velkommen til at kontakte
HR-konsulent Anja Baldorf, Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf. 3266 5142.

Ansøgningen vedlagt relevante bilag sendes elektronisk via linket ’søg stillingen’ nederst. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du meget gerne medbringe dem til en evt. samtale.

Ansøgningen skal stiles til Dronningen, hvis du i forvejen er tjenestemand, medmindre du allerede er
indplaceret i lønramme 38.

Ansøgningsfristen er den 22. august 2021.
Vi forventer at gennemføre samtaler i uge 34 eller uge 35.

Forsvaret er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi
opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at
forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Birkerød, Danmark

Geografi

Region Hovedstaden

Organisation/Værn

Beredskabsstyrelsen (BRS)

Funktionsniveau

C400

Ansøgningsfrist

22.08.2021

Indrykningsdato

16.07.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent