Fortsæt til indhold

Signalmand til mekaniseret infanterideling ved 2. Mekaniseret Infanterikompagni


Signalmand til mekaniseret infanterideling ved 2. Mekaniseret Infanterikompagni

Brænder du for signaltjenesten ved en underafdeling?
Har du gode tekniske færdighed og kan du lide programering af radioer samt Forsvarests nye battle management systemet?
Har du lyst til at være en del af en operativ enhed med store ambitioner?
Kan du sige ja til dette, er du måske den signalmand, vi står og mangler ved 2/I/GHR i Slagelse.
Om os
2/I/GHR benævnt ULTRA er et stående, professionelt mekaniseret infanterikompagni under I Panserinfanteribataljon, Gardehusarregimentet i Slagelse.

Kompagniet består af tre mekaniserede infanteridelinger med fire pansrede mandskabsvogne, Piranha 5, i hver deling samt en kommandodeling kørende i MAN HX og Piranha 5.

Til hverdag hersker her en ærlig og direkte dialog mellem medarbejderne og lederne. Vi er stolte over at have en professionel enhed, med et højt fagligt niveau.

Vi ligger vægt på, at vores medarbejdere trives, og at der til trods for det høje tempo i dagligdagen, er plads til den enkelte medarbejders personlige og faglige udvikling.

Kompagniet skal opstille til NRI beredskab 2022, hvortil den operative rolle vil fylde en del under uddannelsen i 2021. Der må forventes en stor mængde øvelsesaktivitet og derfor skal du være afklaret med, at have mange dage væk fra hjemmet.
Om stillingen
Du skal virke som signalmand i kompagniet ved enten kommandodelingen eller en mekaniseret infanterideling.

Dine opgaver består i at støtte din nærmeste fører i varetagelse af enhedens signalmæssige opgaver, støtte med vedligeholdelse af enhedens signalmateriel samt støtte uddannelsen af kollegaer i brug af enhedens signalmateriel.

Du skal under feltforhold kunne varetage signaltjenesten på kompagni- og bataljonsnet samt kunne anvende signalprocedurer på både dansk og engelsk.
Der er endvidere mulighed for at have indflydelse på ens egen hverdag.
Om dig
Du skal være motiveret for tjenesten samt kunne trives i enten en kommandodeling eller delingens deltrop. Dette indebærer en høj grad af selvstændighed og initiativ.

Du skal være indforstået med at din primære rolle vil være at støtte din fører i planlægning, befalingsudgivelse samt føring af kampen. Dette stiller store krav til omstillingsparathed samt, at man kan være fortrolig med de information man overhører fra højere niveaer.

Du skal kunne godkendes jævnfør sundhedstriaden. Sundhedstriadens fire delementer er den personlige helbredsundersøgelse, tandeftersyn, træningstilstandsprøve og en grundvaccination.

Det er ønskeligt, at du har følgende kvalifikationer:
• Kørekort kategori B.
• Taktisk sanitetstjeneste for enkeltmand.
• Signaluddannelse II(HRU) og III(SRS)
• HF152 omskoling.
• Uddannet på BMS
• Relevant infanterierfaring
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en konstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Hærens Konstabel- og Korporalforening for konstabelgruppen af linjen og reserven, konstabelelever og korporaler af linjen og reserven i Hæren.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Slagelse.
 
Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
 
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.
 
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.
 
KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte kompagnichefen kaptajn Dennis Bjørklund Christiansen på telefon 25 66 49 20 eller på mail GHR-1B-200A@MIL.DK.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Susan Hadberg ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 75 eller på mail FPS-BA-BS255@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.
 
Ansøgningsfrist er 6. august 2021 og samtaler forventes afholdt uge 32. Stillingen er til besættelse den 16. august.
 
Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.
 
FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.
 
I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM GARDEHUSARREGIMENTET
Gardehusarregimentet er et moderne kamptropsregiment med enheder i både Slagelse og Rønne. På Gardehusarkasernen i Slagelse har regimentet I Panserinfanteribataljon, som består af fast personel i
stående reaktionsstyrke, og V Uddannelsesbataljon, herunder Gardehusarregimentets Hesteskadron, som primært uddanner værnepligtige. På Almegårds Kaserne i Rønne har III Opklaringsbataljon, som
indeholder både stående styrke og en uddannelsesenhed for værnepligtige, hjemme.

Hverdagen ved regimentet er i stor udstrækning styret af uddannelse og forberedelse til indsættelse både internationalt og nationalt samt at yde støtte til både enheder, enkeltpersoner og pårørende. For
Gardehusarregimentet er det ligeledes en spændende og udfordrende opgave at eskortere og stille æreskommandoer for Hendes Majestæt Dronningen, når dette ønskes. Den beredne ceremonielle
opgave løses primært af Hesteskadronen og dens 75 heste, men også personel ved de tre husarbataljoner har mulighed for at blive indsat i forbindelse i regimentets Hoftjeneste.

Husaren i dag står således over for en række spændende opgaver; både i form af national og international tjeneste, som kræver et højt uddannelsesniveau samt Hoftjeneste, som ligeledes stiller store krav til professionalisme, engagement og grundighed.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Slagelse, Danmark

Geografi

Region Sjælland

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

06.08.2021

Indrykningsdato

16.07.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent