Fortsæt til indhold

Udviklingsorienteret HR-konsulent til reservens område


Udviklingsorienteret HR-konsulent til reservens område

Er du på udkig efter et spændende job med fokus på udviklingsopgaver, og som giver dig en bred berøringsflade med mange forskellige interessenter i Forsvaret og beredskabet, så fortsæt med at læse mere om denne nyoprettede stilling hos os!
Om os
Bemandingsafdelingen i Forsvarsministeriets Personalestyrelse støtter og rådgiver Forsvarets chefer i forbindelse med bl.a. rekruttering, personaletilpasninger og øvrige personaleforhold.

Bemanding Specialer er en del af Bemandingsafdelingen, og i vores sektion er vi 20 medarbejdere og en god blanding af civilt og militært ansatte.

Vores hverdag er præget af en uformel og humoristisk omgangstone og et godt arbejdsmiljø. Vi er stolte af vores faglighed og har et trygt og godt samarbejde, hvor vi hjælper og sparrer med hinanden. Vi sætter tid af til at videndele og udveksle erfaringer i dagligdagen.

Vi har en social arbejdsplads, hvor vi kan grine både af os selv og hinanden. Ledelsesstilen er uformel, her er plads til forskellighed og ærlighed bliver respekteret. Vi har travlt og arbejder ofte med korte deadlines. Til gengæld har vi fleksibel arbejdstid, så de timer vi arbejder ekstra, er der god fleksibilitet og mulighed for at afvikle løbende.

Vi har med succes arbejdet hjemmefra under corona og er på den måde blevet fortrolige med at mødes via elektroniske platforme, og det er vores hensigt at drage nytte af den gode kombination mellem hjemmearbejde og fysisk tilstedeværelse fremadrettet.

Om stillingen
Det nuværende forsvarsforlig har sat nye mål for Forsvarets reserve, mobiliseringsforsvaret samt videreudviklingen af den regionale føringsstruktur. Det betyder blandt andet, at Forsvarets reservestyrke skal øges betragteligt over de næste år.

I et tæt samarbejde med sektionens anden sagsbehandler på området, vil det meste af din arbejdsdag primært gå med udviklingsopgaver på hele reservens område med afsæt i de strategiske fokusområder og med inddragelse af relevante eksterne og interne aktører.

Som repræsentant for Forsvarsministeriets Personalestyrelse, skal du deltage i diverse mødefora omkring reservens forhold både internt og eksternt. Du får et tæt samarbejde med Forsvarskommandoens myndigheder, Hjemmeværnet, Beredskabet samt Center for Reserven i arbejdet med at implementere forligets mål.

Sagt med andre ord - du bliver en af vores eksperter i alt hvad der foregår i Reserven; både på det strategiske niveau og det taktiske niveau.

Du vil også skulle rekruttere til chef- og karrierestillinger i reservestrukturen. Dine opgaver i den forbindelse er, at rådgive cheferne i alle rekrutteringens faser, udforme stillingsopslag, at klæde chefen på til at gennemføre samtaler, dialog vedr. udnævnelsesproces samt øvrig HR-sagsbehandling i relation til rekrutteringen.

Endvidere skal du bidrage til opbygningen af vores nye reserveportal, opdatere og udgive relevante bestemmelser, vejledninger og direktiver indenfor dit sagsområde, udfærdige stabsnotater, håndakter m.m. samt udføre øvrige ad hoc HR-konsulent opgaver.

Selv om arbejdsmængden til tider kan være intens og tiden knap, så får du stor fleksibilitet til at kunne tilrettelægge din arbejdsdag. Vi sørger for, at du bliver godt rustet til at varetage funktionen gennem en mentorordning ved ansættelsens start. Efter gennemført introduktionsforløb er der gode muligheder for hjemmearbejdsdage.
Om dig
Vi forestiller os, at du er kaptajn eller reservist med en relevant akademisk uddannelse. Du har erfaring med udviklingsopgaver indenfor HR-området og du har kendskab til Forsvarets forhold og meget gerne også reservens forhold.

Det falder dig naturligt at danne gode relationer og du er en udpræget teamplayer, der er god til at skabe merværdi gennem dit samarbejde med andre. Du er en ansvarsbevidst og omhyggelig sagsbehandler, der arbejder målrettet og professionelt. Du har analytisk sans og du kommunikerer knivskarpt, såvel i skrift som i tale.

Hvis du er officer, har du gennemført Videreuddannelsestrin I/II eller tilsvarende og har gerne gjort tjeneste i stabsfunktioner med sagsbehandling.

Har du en akademisk uddannelse, ser vi gerne, at du f.eks. har en anden uddannelse fra Forsvaret og herigennem har fået et godt kendskab til Forsvaret.
Ansættelsesvilkår
Har du en civil baggrund, sker ansættelsen i henhold til relevant overenskomst.

Har du en militær baggrund, sker ansættelsen som kaptajn/kaptajnløjtnant på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand.

Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet. tillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Ballerup.

Som ansat under Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Som militært ansat er ansættelsen betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen eller har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, er du frem til 23. juli 2021 velkommen til at kontakte souschefen i Bemanding Specialer afdelingsleder Anette Dorscheus Kiel Sloth på telefon 7281 9109.

Fra 26. juli 2021 er du velkommen til at kontakte sektionschefen i Bemanding Specialer afdelingsleder Christina Vedel på telefon 7281 9181.

Ansøgningsfristen er 10. august 2021. Vi forventer at holde samtaler umiddelbart herefter.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket ”søg stillingen”. Hvis du ikke har mulighed for at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM FORSVARSMINISTERIETS PERSONALESTYRELSE
Forsvaret, Hjemmeværnet, Beredskabsstyrelsen og ministerområdets øvrige myndigheder løser nogle helt særlige opgaver for rigets sikkerhed – nogle gange med livet som indsats. Vi bidrager til den operative kerneopgave ved at rekruttere og fastholde kompetente mænd og kvinder til mere end 40 uddannelser og 20.000 stillinger. Og vi yder en helt særlig indsats over for vores veteraner og deres familier. Det stiller særlige krav til os som HR-organisation.

Vores verden drejer sig om den operative kerneopgave, og vi understøtter alle lige fra den værnepligtige til forsvarsministeren. Det kræver, at vi har et stærkt tværfagligt HR-miljø med specialer inden for militærfaglighed, psykologi, rekruttering, marketing, arbejdsmiljø, jura, mangfoldighed og meget mere. Og vi står klar, når det gælder - også uden for almindelig åbningstid. Vi har hovedsæde i Ballerup med decentrale partnerelementer og rekrutteringscentre rundt om i hele landet.

Vi er en udviklingsivrig arbejdsplads, hvor ansvar følger initiativ, og hvor dagene sjældent ligner hinanden. Når den operative virkelighed ændrer sig, gør vi det samme. Og den faglige udvikling følger med. Vi er en travl arbejdsplads med et stærkt kollegialt fællesskab. Det har vi også brug for – Danmarks sikkerhed kræver mere end almindelig HR.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Ballerup, Danmark

Geografi

Region Hovedstaden

Organisation/Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

10.08.2021

Indrykningsdato

16.07.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent