Fortsæt til indhold

Nyoprettet HR-konsulentstilling til rekruttering af reservepersonel


Nyoprettet HR-konsulentstilling til rekruttering af reservepersonel

Forsvarets reservestyrke skal udvides betragteligt over de næste år. Vil du være med til at rekruttere fremtidens reservister, og har du lyst til at indgå i et stærkt fagligt HR-team, der er præget af engagement og intensitet? Så læs mere her om en spændende nyoprettet HR-konsulentstilling hos os.
Om os
Bemandingsafdelingen i Forsvarsministeriets Personalestyrelse støtter og rådgiver Forsvarets chefer i forbindelse med bl.a. rekruttering, personaletilpasninger og øvrige personaleforhold.

Bemanding Specialer er en del af Bemandingsafdelingen, og i vores sektion er vi 20 medarbejdere og en god blanding af civilt og militært ansatte.

Vores hverdag er præget af en uformel og humoristisk omgangstone og et godt arbejdsmiljø. Vi er stolte af vores faglighed og har et trygt og godt samarbejde, hvor vi hjælper og sparrer med hinanden. Vi sætter tid af til at videndele og udveksle erfaringer i dagligdagen.

Vi har en social arbejdsplads, hvor vi kan grine både af os selv og hinanden. Ledelsesstilen er uformel, her er plads til forskellighed og ærlighed bliver respekteret. Vi har travlt og arbejder ofte med korte deadlines. Til gengæld har vi fleksibel arbejdstid, så de timer vi arbejder ekstra, er der god fleksibilitet og mulighed for at afvikle løbende.

Vi har med succes arbejdet hjemmefra under corona og er på den måde blevet fortrolige med at mødes via elektroniske platforme, og det er vores hensigt at drage nytte af den gode kombination mellem hjemmearbejde og fysisk tilstedeværelse fremadrettet.
Om stillingen
Din primære opgave består i at rekruttere til Forsvarets reservestyrke, som over de næste år skal udvides betragteligt.

Du får ansvar for dine egne rekrutteringer, hvor du rådgiver og vejleder cheferne i alle ansættelsens faser. Du har dialogen med den ansættende chef, udarbejder stillingsopslag, klæder chefen på til samtalerne, sender ansættelseskontrakter og håndterer øvrig sagsbehandling i forbindelse med ansættelsen. Stillingen indeholder også nogle rutineprægede arbejdsprocesser, der kræver at du er systematisk og struktureret.

Selv om arbejdsmængden til tider kan være intens og tiden knap, så får du stor fleksibilitet til at kunne tilrettelægge din arbejdsdag. Vi sørger for, at du bliver godt rustet til at varetage funktionen gennem en mentorordning ved ansættelsens start. Efter gennemført introduktionsforløb er der gode muligheder for hjemmearbejdsdage.

Forsvarsministeriets Personalestyrelse har en ambition om at være statens bedste HR-organisation og som et led i det, arbejder Bemandingsafdelingen på at udvikle digitale løsninger og effektivisere processerne, til gavn for vores kunder.
Om dig
Du er seniorsergent, tidligere seniorsergent eller måske i dag ansat i Forsvarets reserve. Du har interesse og/eller erfaring indenfor HR-området, eventuelt fra en personaleadministrativ stilling.

Har du ikke har en militær baggrund, så ser vi gerne, at du har en kontoruddannelse og en relevant HR-mæssig baggrund, gerne suppleret med 4 modulfag på akademiuddannelsen indenfor relevant speciale eller anden tilsvarende uddannelse.

Vi tilbyder dig et arbejdsfællesskab, der værdsætter intern sparring og videndeling – elementer der tilsammen sætter dig i stand til at træffe beslutninger indenfor dit eget ansvarsområde.

Det er en fordel, hvis du har brugererfaring med SAP og Captia/Workzone som er vores primære IT systemer.

Du er ansvarsbevidst og arbejder målrettet med en helheds- og resultatorienteret tilgang til opgaveløsningen. Du arbejder professionelt, er udadvendt og kommunikerer klart og tydeligt, såvel i skrift som i tale.

Du har et stærkt administrativt gen, et godt overblik og kan holde styr på mange opgaver til trods for en del afbrydelser.
Ansættelsesvilkår
Har du en militær baggrund, sker ansættelsen som seniorsergent på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en erfaren oversergent med et godt udviklingspotentiale, og som er vurderet egnet til udnævnelse.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Har du en civil baggrund, sker ansættelsen i henhold til den til enhver tid gældende organisationsaftale for Kontorfunktionærer, laboranter og it-medarbejdere (HK) og den til enhver tid gældende fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentlige Ansattes Organisationer – Det Statslige område (OAO-S-Fællesoverenskomsten).

Afhængigt af dine kvalifikationer og kompetencer, er der mulighed for at forhandle tillæg.
Der er til stillingen en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning.

Dit faste tjenestested vil være i Ballerup.

Som ansat under Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Som militært ansat er ansættelsen betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen eller har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, er du frem til 23. juli 2021 velkommen til at kontakte souschefen i Bemanding Specialer afdelingsleder Anette Dorscheus Kiel Sloth på telefon 7281 9109.

Fra 26. juli 2021 er du velkommen til at kontakte sektionschefen i Bemanding Specialer afdelingsleder Christina Vedel på telefon 7281 9181.

Ansøgningsfristen er 10. august 2021. Vi forventer at holde samtaler umiddelbart herefter.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket ”søg stillingen”. Hvis du ikke har mulighed for at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM FORSVARSMINISTERIETS PERSONALESTYRELSE
Forsvaret, Hjemmeværnet, Beredskabsstyrelsen og ministerområdets øvrige myndigheder løser nogle helt særlige opgaver for rigets sikkerhed – nogle gange med livet som indsats. Vi bidrager til den operative kerneopgave ved at rekruttere og fastholde kompetente mænd og kvinder til mere end 40 uddannelser og 20.000 stillinger. Og vi yder en helt særlig indsats over for vores veteraner og deres familier. Det stiller særlige krav til os som HR-organisation.

Vores verden drejer sig om den operative kerneopgave, og vi understøtter alle lige fra den værnepligtige til forsvarsministeren. Det kræver, at vi har et stærkt tværfagligt HR-miljø med specialer inden for militærfaglighed, psykologi, rekruttering, marketing, arbejdsmiljø, jura, mangfoldighed og meget mere. Og vi står klar, når det gælder - også uden for almindelig åbningstid. Vi har hovedsæde i Ballerup med decentrale partnerelementer og rekrutteringscentre rundt om i hele landet.

Vi er en udviklingsivrig arbejdsplads, hvor ansvar følger initiativ, og hvor dagene sjældent ligner hinanden. Når den operative virkelighed ændrer sig, gør vi det samme. Og den faglige udvikling følger med. Vi er en travl arbejdsplads med et stærkt kollegialt fællesskab. Det har vi også brug for – Danmarks sikkerhed kræver mere end almindelig HR.

  
  
  

Generel information


Tjenestested

Ballerup, Danmark

Geografi

Region Hovedstaden

Organisation/Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M231 Seniorsergent

Ansøgningsfrist

10.08.2021

Indrykningsdato

14.07.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent