Fortsæt til indhold

Sikkerhedsrådgiver til S4 ved Staben for Slesvigske Fodregiment


Sikkerhedsrådgiver til S4 ved Staben for Slesvigske Fodregiment

Logistiksektionen søger en sikkerhedsrådgiver med lysten til at arbejde med logistik.

Er du god til at formidle til både chefer og medarbejdere og vil du medvirke til at skabe gode og sikre rammer for soldaterne?
Om os
Staben ved Slesvigske Fodregiment er nyoprettet og løser i fred, krise og krig mange forskellige operative opgaver for alle enheder i Haderslev Garnison. Staben består af Ledelsessektionen, Personelsektionen (S1), Efterretningssektionen (S2), Operationssektionen (S3) og Logistiksektionen (S4). Hertil kommer to andre sektioner, som er bemandet med reservister.

Staben løser blandt andet presse- og informationstjenesten, kontakt og velfærd, den militære sikkerhedstjeneste, informationstjenesten, informatik- og kryptosikkerheden, personeladministration og –forvaltning, arbejdsmiljø- og sikkerhedsrådgivning og driver Uddannelsesmaterielkontoret.

Logistiksektionen består af en chef, en sikkerhedsrådgiver og sagsbehandler, samt uddannelsesmaterielkontoret (UMAK) på Haderslev Kaserne. UMAK består af en leder og fire forsyningshjælpere.

Derudover er du i tæt dialog med PIT, FES og KOOR med S4.
Om stillingen
Logistiksektionen søger en sikkerhedsrådgiver og sagsbehandler indenfor det logistiske område.

Som sikkerhedsrådgiver er du i tæt dialog og sparring med RC, og du er ansvarlig for uddannelsen af chefer og medarbejdere i transport af militært farlig gods, og de gældende regler på området. Hertil kommer inspektionsvirksomheden, som du gennemfører ved besøg hos enhederne – for at støtte dem i overholdelse af de gældende regler.

Ved siden af dit virke som sikkerhedsrådgiver, vil du blive sagsbehandler på en række områder indenfor logistik – hvilke områder afhænger af dine kompetencer og interesser.

Da Staben og Logistiksektionen er nyoprettet vil den første tid være præget af nye opgaver, men også muligheden for at præge sektionens udvikling.

Er du ikke uddannet sikkerhedsrådgiver, vil du skulle gennemgå denne uddannelse inden certificering.
Om dig
Du er seniorsergent eller en erfaren oversergent, der er vurderet egnet til udnævnelse til seniorsergent. Det er ønskeligt, at du har eller er klar til at gennemføre den militære akademiuddannelse (MAU).

Du har en professionel indstilling, er ansvarsbevidst og selvstændig.

Din kontrolvirksomhed er effektiv og vejledende overfor såvel mandskab som foranstående. Dit livssyn er positivt, du har et godt humør og har let ved at skabe gode relationer.

Du er imødekommende og hjælpsom overfor enhederne på kasernen.

Vi ser gerne at du har erfaring fra underafdelingen, så du kender ”brugerne” – du ved hvad man efterspørger ved sikkerhedsrådgiveren.

Erfaring med logistik er godt, men ikke et krav – viljen til at lære er vigtigere!
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en seniorsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en oversergent med et godt udviklingspotentiale og som vurderes klar til udnævnelse eller klar til udnævnelse indenfor en kortere årrække.
I så fald vil der blive taget stilling til udnævnelse i forbindelse med ansættelsen eller der vil blive udarbejdet en udviklingskontrakt der er målrettet gennemgang af den nødvendige kompetenceudvikling og/eller uddannelse, med henblik på udnævnelse til seniorsergent efterfølgende. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være Haderslev.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende,
fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Du er meget velkommen til at høre mere om stillingen hos chefen for Logistiksektionen kaptajn Anders Tagge på telefon 40 47 90 24 eller på mail SLFR-G-LE01@MIL.DK.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Susan Hadberg ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-BA-BS255@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfristen er den 22. august 2021 og samtaler forventes afholdt løbende. Stillingen er til besættelse snarest muligt

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem diversitet og nytænkning. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM SLESVIGSKE FODREGIMENT
Slesvigske Fodregiment er et traditionsrigt sønderjysk regiment, som blev oprettet i 1778 og genoprettet i 2019. Regimentet er forankret i Sønderjylland og hjemmehørende på Haderslev Kaserne. Regimentet har igennem historien deltaget i mange krige og konflikter, og er blevet tildelt fanebånd for god indsats i Napoleonskrigene (1813-15), Treårskrigen (1848-50) og i kampene den 9. april 1940.

Slesvigske Fodregiment består af Command Team, Tjenestegrensinspektørelementet, Stab og Slesvigske Musikkorps.
Chefen for Slesvigske Fodregiment er tillige tjenestegrensinspektør for kamptjenesten i Hæren, og gennemfører sammen med øvrige tjenestegrensinspektører inspektions- og kontaktbesøg ved alle enhedstyper på alle niveauer i Hæren.

Staben leverer støtte til alle enheder på Haderslev kaserne, i fred, krise og krig, planlægger og gennemfører regimentets ceremonielle aktiviteter. Staben består af en række sektioner, som løser forskellige opgaver, herunder personeladministration og –forvaltning, arbejdsmiljø- og sikkerhedsrådgivning, drift af Uddannelsesmaterielkontoret, pressetjeneste, kontakt- og velfærdsvirke, gennemførelse af erhvervspraktik samt koordinering af vagttjenesten.

Slesvigske Musikkorps er et af Hærens tre fuldtidsprofessionelle musikkorps og er Forsvarets Musikalske Ambassadør. Musikkorpset deltager årligt ved en række militære og civile arrangementer, herunder militære parader, nationale mærkedage og offentlige koncerter.

Ved regimentet uddannes lette infanterister til XIII Lette Infanteribataljon, en ny infanterikapacitet i Hæren. Bataljonen skal ved udgangen af Forsvarsforliget 2018-2023 bestå af en stab, et S7, tre lette infanterikompagnier, et stabskompagni og et uddannelseskompagni. Til sammen vil bataljonen bestå af over 500 fastansatte soldater.

Bataljonen vil være let bevæbnet og udrustet, og primært operere afsiddet støttet af mindre taktiske køretøjer. Samlet set gør det bataljonen særligt egnet til opretholdelse af et højt beredskab til strategisk indsættelse over større afstande til lands, vands og/eller i luften, herunder i krævende miljøer. Der vil derfor blive stillet højere krav til bl.a. fysik og militære færdigheder.

Regimentets reserve benævnt ”XXII Reserve Bataljon (RES BTN)” er rammen for reserven til støtte for staben og Totalforsvarsenheder. Reserven er under opbygning, og stab XXII RES BTN vil skulle støtte med uddannelsesopgaver i fred samt forstærke staben i krise og krig.

Overvejer du at flytte til Haderslev Kommune? Så besøg http://www.boihaderslev.dk/.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Haderslev, Danmark

Geografi

Region Syddanmark

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M231 Seniorsergent

Ansøgningsfrist

22.08.2021

Indrykningsdato

14.07.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent