Fortsæt til indhold

FMI HR-partner-team skal styrkes med en militær kollega – er det dig?


FMI HR-partner-team skal styrkes med en militær kollega – er det dig?

HR-løsningerne ved Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse skal styrkes, hvilket kræver tilgang af militær erfaring og indsigt, således de militære aspekter og perspektiver i højere grad integreres og tilgodeses. Du forudses en væsentlig rolle i teamet, da du med din militære baggrund netop fuldender teamets samlede kompetenceprofil.

Du bliver en del af et engageret team, der med dig tæller fem stærke HR-faglige profiler, som yder HR-strategisk rådgivning og støtte direkte til topledelsen og den øvrige chefgruppe i Forsvarsministeries Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI).
Om os
FMI indkøber alt lige fra kampvogne, skibe og kampfly til IT-udstyr, feltrationer og lommeknive. Vi er ca. 2.300 medarbejdere, hvoraf 1.700 er civile og 600 er militære. Vores team er organisatorisk en del af Rådgivningsafdelingen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse, men vi er geografisk placeret ved Materiel- og Indkøbsstyrelsen i Ballerup.

Vores team består for nuværende af en chef og 3 AC-medarbejdere. Vi arbejder tæt sammen og støtter hinanden i opgaveløsningen. Vi har højt til loftet, og der er altid plads til nye perspektiver. Det er vigtigt for os, at det skal være udfordrende og udviklende at gå på arbejde. Konkret betyder det, at du får store frihedsgrader i opgaveløsningen, og vi er åbne overfor din måde at angribe opgaveløsning og proces på. Vi har forretningens behov i centrum og vores rådgivning og arbejde bliver efterspurgt af cheferne.
Om stillingen
Du kommer i tæt berøring med ledelsen og de helt centrale HR-beslutningsprocesser i forretningen. Du vil opleve at deltage på møder og have en direkte dialog med topledelsen og det øvrige chefniveau i forhold til den konkrete opgaveløsning.
Vi tror på stor selvstændighed i udførelsen af egne opgaver, herunder mulighed for, og et ønske om, at du sætter dit eget præg på løsningerne. Du vil få et betydeligt ansvar, men vi gør på en og samme tid en dyd ud af at fungere som et team, som videndeler og står kollektivt sammen om den fulde opgaveløsning.

Vores opgaveportefølje er dynamisk, da vi skal tilpasse indsats og opgaver med afsæt i FMIs aktuelle behov. I praksis betyder det, at opgaver og ansvar også kan fordeles og tilpasses løbende ud fra dine præferencer, kompetencer og erfaring.

Dine opgaver kan f.eks bestå i at:

- Give generel HR-rådgivning og sparring til cheferne.
- Koordinere FMI Task Force Enkeltmand (TFE) bidrag.
- Koordinere MMS-processen ved FMI.
- Koordinere de militære udnævnelser ved FMI.
- Agere teamets krumtap i relation til det militære personelforvaltningsgrundlag.
- Forestå og koordinere HR-relaterede høringsprocesser.
- Udarbejde diverse HR-KPI’er (ledelsesinformation), nøgletal og analyser.
- Bidrage til håndteringen af den samlede årlige lønproces, herunder over tid at oparbejde solide kompetencer inden for IT-støtteredskabet ”KOMPLET”.

Derudover skal du kunne bidrage og støtte både teamet og kunden med diverse rapporter fra DeMars/BI.
Om dig
Din militære HR baggrund kan være som kaptajn/kaptajnløjtnant, eller som major/M322. Du kan også være erfaren seniorsergent eller chefsergent med den rette militære baggrund.
Vi ser gerne, at du har nogle års erfaring inden for HR, men det er ikke et krav.

Den personlige motivation for at gøre en forskel og udvikle kompetencer i stillingen vægter højt. Du skal evne at kunne indgå konstruktivt i et mindre team, hvorfor samarbejde, empati og kompromis er nøgleord.

Vi søger en kollega, som udviser lysten til, over en længere periode, at fordybe sig i forhold til de anvendte IT-støtteredskaber, få sat yderligere struktur på FMI interne militære udnævnelsesproces og som i endnu højere grad kan nuancere og kvalificere vores generelle opgaveløsning med det militære perspektiv.

Vores team indgår i en konstant tæt dialog med alle FMI chefniveauer, hvilket stiller krav til gode kommunikationsevner, evnen til at opbygge relationer og sidste ende kunne levere løsninger.

For den rette seniorsergent, vil der tilsvarende være mulighed for løbende udvikling og udnævnelse i stillingen.
Ansættelsesvilkår
Du bliver ansat og aflønnet efter den til enhver tid gældende overenskomst.
Stillingen er opslået militært både som kaptajn/kaptajnløjtnant og som chefsergent/seniorsergent.

Som kaptajn/kaptajnløjtnant besættes stillingen efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Der vil i forbindelse med ansættelsen være mulighed for at forhandle et personligt kvalifikationstillæg alt efter kompetencer og erfaring.

Som chefsergent/seniorsergent besættes stillingen på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse,CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Stillingen kan besættes af en seniorsergent med et godt udviklingspotentiale. Udnævnelse til chefsergent kan finde sted, når uddannelseskrav og Forsvarets fysiske basiskrav er opfyldt, samt når du har en godkendt helbreds- og tandlægevurdering og honorer de almene krav for udnævnelse.

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravet, kan du ansættes på en uddannelsesaftale, hvor du forpligter dig til at gennemføre uddannelse på niveau 5 (akademiuddannelse) i rammen for livslang læring.
Eller den nye MAU - Den militære akademiuddannelse.
Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforbyggende, fredsbevarende,fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale missioner.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan og/eller udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Dit faste tjenested vil være i Ballerup.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du ønsker at høre mere omstillingen, er du velkommen til at kontakte Chefen for FMI HR-partnerelement, Henrik Lilja på telefon 72 81 93 85 eller på mail FPS-RA-CFMI1@MILl.DK eller SPKONS Lise Dahl Tillge med på telefon 72 81 96 92 eller mail FPS-RA-CFMI3@MIL.DK.

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, er du velkommen til at kontakte Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent Anders Erik Filtenborg på telefon 72 81 91 78.

Du bedes søge stillingen via vores elektroniske ansøgningsmodul ved at trykke på linket ”søg stillingen” nederst på denne side. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter,
bedes du tage dem med til en eventuel samtale.

Ansøgningsfrist er den 16. august 2021. Vi afholder løbende samtaler og senest umiddelbart efter ansøgningsfristen.
Stillingen er til besættelse 1. oktober 2021 eller snarest derefter.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem diversitet og nytænkning. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

Vi ser frem til at høre fra dig!

OM FORSVARSMINISTERIETS PERSONALESTYRELSE
Forsvaret, Hjemmeværnet, Beredskabsstyrelsen og ministerområdets øvrige myndigheder løser nogle helt særlige opgaver for rigets sikkerhed – nogle gange med livet som indsats. Vi bidrager til den operative kerneopgave ved at rekruttere og fastholde kompetente mænd og kvinder til mere end 40 uddannelser og 20.000 stillinger. Og vi yder en helt særlig indsats over for vores veteraner og deres familier. Det stiller særlige krav til os som HR-organisation.
Vores verden drejer sig om den operative kerneopgave, og vi understøtter alle lige fra den værnepligtige til forsvarsministeren. Det kræver, at vi har et stærkt tværfagligt HR-miljø med specialer inden for militærfaglighed, psykologi, rekruttering, marketing, arbejdsmiljø, jura, mangfoldighed og meget mere. Og vi står klar, når det gælder - også uden for almindelig åbningstid. Vi har hovedsæde i Ballerup med decentrale partnerelementer og rekrutteringscentre rundt om i hele landet.
Vi er en udviklingsivrig arbejdsplads, hvor ansvar følger initiativ, og hvor dagene sjældent ligner hinan-den. Når den operative virkelighed ændrer sig, gør vi det samme. Og den faglige udvikling følger med. Vi er en travl arbejdsplads med et stærkt kollegialt fællesskab. Det har vi også brug for – Danmarks sikkerhed kræver mere end almindelig HR.
Se evt. mere på vores hjemmeside, forpers.dk
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Ballerup, Danmark

Geografi

Region Hovedstaden

Organisation/Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

16.08.2021

Indrykningsdato

13.07.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent