Fortsæt til indhold

Administrativ medarbejder til Beredskabsstyrelsen - Teknisk Skole i Tinglev(Barselsvikariat)


Administrativ medarbejder til Beredskabsstyrelsen - Teknisk Skole i Tinglev(Barselsvikariat)

Er du udadvendt og har et godt humør? Har du lyst til at yde en udstrakt service til skolens ansatte og kursister?
Har du flair for at løse mangeartede opgaver inden for samme tidsrum, og stadig bevare kvaliteten i dit arbejde? Så læs videre her:
Om os
Beredskabsstyrelsens Tekniske Skole uddanner hvert år ca. 1.100 kursister og står i øvrigt til rådighed med beredskabsfaglig viden, erfaring og rådgivning overfor kommuner, politi og andre aktører inden for beredskabsområdet.

Beredskabsstyrelsens Tekniske Skole er en central spiller i uddannelsen af mellemledere og ledere til det samlede danske beredskab. Uddannelsesporteføljen falder indenfor det kommunale og statslige redningsberedskab, politiet, sundhedsberedskabet og andre myndigheder. Vi udbyder seminarer og internatkurser og sætter en ære i, at vores gæster og kursister får en udsøgt service.

Denne stilling er tilknyttet skolens Kursussekretariat, der har til opgave at varetage såvel den generelle kursusadministration som de almindelige administrative funktioner i forhold til skolens personale og drift. Du vil få en hverdag, som er præget af høj faglighed og godt humør.

Om stillingen
Du vil, sammen med de øvrige sekretariatsmedarbejdere, få en central rolle i at sikre, at den administrative og regnskabsmæssige sagsbehandling lever op til gældende retningslinjer.

Du vil primært komme til at varetage rejseafregninger, tidsregistrering og administration af lønområdet for såvel fastansatte som timelærere. Endvidere skal du beskæftige dig med debitorregnskab samt budgettering og opfølgning på indtægter, ligesom du vil blive skolens superbruger i det koncernfælles journalsystem.

Du vil tillige skulle løse en række andre administrative opgaver i forbindelse med kursusadministrationen og skolens interne mødevirksomhed.
Om dig
Vi forestiller os, at du har en kontoruddannelse eller praktisk relevant erfaring med eksempelvis kursusadministration, bogholderi og økonomistyring fra en tidligere stilling.

Det vil være en fordel, hvis du har en baggrund i offentlige administration samt at du har kendskab til bogføring i et SAP-baseret regnskabssystem. Da vi har flere forskellige administrative systemer skal du have flair for at hurtigt at sætte dig ind i brugen af nye systemer.
Da vi ofte samarbejder internationalt, vil det yderligere være en fordel, at du taler og skriver engelsk og/eller tysk.
Ansættelsesvilkår
Ansættelse og aflønning sker i henhold til den enhver tid gældende organisationsaftale for Kontorfunktionærer, laboranter og It-medarbejdere (HK) og den enhver tid gældende fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentlige Ansattes Organisationer – Det Statslige område (OAO-S-Fællesoverenskomsten). Basislønnen er 25.454,60 kr. pr. måned (aktuelt niveau). Alt efter dine kvalifikationer og kompetencer, er der mulighed for forhandling af tillæg i forbindelse med ansættelsen. Hertil kommer en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning.

Som ansat under Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes til FORTROLIGT og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforholdet.

KONTAKT OG ANSØGNING
Ønsker du yderligere information om stillingen, er du velkommen til at kontakte sekretariatsleder, Anette Riisberg, på telefon 72 85 22 00

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesforhold, er du velkommen til at kontakte Forsvarsministeriets Personalestyrelse HR-konsulent, June Bastholm, på mail fps-ba-bss24@mil.dk. I ugerne 29-31 kan HR-konsulent, Mathias Fønskov, kontaktes på mail fps-ba-bss28@mil.dk.

Ansøgningsfristen er den 25. august 2021.

Samtaler afholdes løbende.
Stillingen er ledig til besættelse i perioden 1. oktober 2021 til 7. juli 2022.

Du bedes søge stillingen via vores elektroniske ansøgningsmodul ved at trykke på linket ”søg stillingen” nederst på denne side. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du tage dem med til en eventuel samtale.

Forsvarsministeriets område er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM BEREDSKABSSTYRELSEN
Beredskabsstyrelsen er en central myndighed indenfor katastrofeberedskabet og er placeret under Forsvarsministeriet. Vores mission er at sikre borgerne et robust beredskab over for ulykker og katastrofer. Det gør vi ved at udvikle og styrke katastrofeberedskabet, så ulykker og katastrofer kan forebygges og afhjælpes.

Beredskabsstyrelsen har knap 500 ansatte ved seks operative centre fordelt i hele landet, hovedsædet i Birkerød, Beredskabsstyrelsen Teknisk Skole i Tinglev samt Kemisk Beredskab i København.

Beredskabsstyrelsen yder assistance til kommuner, politi og andre myndigheder ved større ulykker eller katastrofer i Danmark, hvor der er brug for meget mandskab, specialmateriel eller ekspertviden, f.eks. om farlige stoffer. Beredskabsstyrelsen assisterer efter anmodning ved katastrofer i udlandet. Desuden rådgiver Beredskabsstyrelsen myndigheder og virksomheder om bl.a. beredskabsplanlægning, øvelsesvirksomhed og brandforebyggelse. Vi gennemfører også beredskabsfaglige uddannelser for indsatsledere og holdledere i det kommunale redningsberedskab samt ansatte i politiet og ved andre myndigheder.

Se mere information om Beredskabsstyrelsen Teknisk Skole på www.brs.dk/brts
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Tinglev, Danmark

Geografi

Region Syddanmark

Organisation/Værn

Beredskabsstyrelsen (BRS)

Funktionsniveau

C200

Ansøgningsfrist

25.08.2021

Indrykningsdato

13.07.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent