Fortsæt til indhold

Chef for Planlægnings- og styringssektionen (PLA1) i Forsvarskommandoen


Chef for Planlægnings- og styringssektionen (PLA1) i Forsvarskommandoen

Er du en erfaren chef med stærke ledelsesmæssige kompetencer? Har du mod på et udfordrende og selvstændigt job med Forsvarets styring i fokus, strategisk planlægning og drift samt håndtering af komplekse opgaver? Så er du et godt bud som chef for Planlægnings- og styringssektionen i Planlægningsafdelingen ved Forsvarskommandoen i København.
Om os
Du bliver en del af Planlægningsafdelingen, der sammen med Strategiafdelingen og Kapacitetsudviklingsafdeling udgør Udviklings- og Planlægningsstaben i Forsvarskommandoen. Staben er blandt meget andet ansvarlig for Forsvarets oplæg til forsvarsforlig og den efterfølgende implementering af de konkrete projekter, men også ansvarlig for den konkrete planlægning og driftsstyring knyttet til Forsvarets samlede virksomhed. Vi arbejder i et travlt, dynamisk og udfordrende miljø i spændingsfeltet mellem den operative opgaveløsning og de politiske processer.
Om stillingen
Sektionen har en særlig fokus på den overordnede planlægning i Forsvaret, herunder forberedelse og implementering af forlig, og den konkrete driftsstyring knyttet til Forsvarets samlede virksomhed. Dette gøres i et meget tæt samarbejde mellem Forsvarsministeriets departement og de støttende styrelser, og naturligvis under inddragelse af de operative kommandoer og myndigheder i Forsvaret.

I takt med den løbende udvikling af stabens samlede opgavekompleks vil der også naturligt kunne komme justeringer i stillingens konkrete opgaveportefølje.
Om dig
Det er væsentligt, at du har et opdateret og indgående kendskab til Forsvarets samlede opgaveløsning og herunder særligt den operative kernevirksomhed. Du bør tilsvarende have et godt kendskab til virksomhedsmodellen og sammenhængene mellem den overordnede planlægning på kapacitetsplanerne og Forsvarets drift. Det er en fordel, hvis du også har kendskab til de politiske processer, der knytter sig til forberedelse af et forsvarsforlig.

Vi forventer, at du har gennemført Videreuddannelses trin II for Ledere (VUT II/L), Stabskursus, MMS eller andet tilsvarende kursus. Det forventes, at du har solid ledelseserfaring, og at du har forrettet tjeneste i chefstillinger på niveauet.

Du er analytisk skarp i din tilgang til opgaveløsningen og formår at behandle og præsentere komplekse problemstillinger præcist og effektivt. Dit helhedssyn er en af dine vigtigste kompetencer for at lykkes i stillingen, ligesom høj grad af personlig integritet og autoritet – alle er afgørende kompetencer – i en stilling, hvor mange dimensionerende og ofte modsatrettede hensyn skal tilgodeses.

Du forventes at have gode relationelle kompetencer, og det kan være en fordel, om du har arbejdet i Forsvarskommandoen, Materiel- og Indkøbsstyrelsen, Ejendomsstyrelsen eller Forsvarsministeriets departement. Du er en empatisk chef med gode samarbejdsevner og kommunikative kompetencer, og du evner at tiltrække, fastholde og udvikle dygtige medarbejdere.
Ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår forhandles efter rammeaftalen om kontraktansættelse af chefer i staten. Den endelige lønpakke vil afhænge af din baggrund og dine kvalifikationer, men stillingen er indplaceret i løngruppe 1. Derudover er der mulighed for at forhandle tillæg efter kvalifikationer.

Hvis du i forvejen er tjenestemand, er der mulighed for, at ansættelsen kan ske som tjenestemand i lønramme 37 efter en konkret vurdering.

Ansættelsesområdet er Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder og institutioner.
Ansøgere skal kunne opnå sikkerhedsgodkendelse samt kunne opretholde denne under hele ansættelsesforløbet. Du skal kunne opfylde Forsvarets helbredskrav til deltagelse i internationale missioner samt kunne bestå fysiske tests i henhold til Forsvarets krav.

Dit daglige tjenestested er København.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du har uddybende spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte chefen for Planlægningsafdelingen oberst Lars-Bo Mørkholt på tlf. 4185 0599. Hvis du har spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du ringe til HR-konsulent Mette Wassmann på tlf. 3266 5111.

Stillingen ønskes besat den 1. september eller snarest muligt herefter.

Ansøgningsfristen er den 9. august 2021 og vi forventer at holde samtaler i uge 33.

Vi beder dig om at søge stillingen via linket. Det er ikke et krav, men du må gerne vedlægge en kopi af seneste FOKUS. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne medbringe disse til en eventuel samtale.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

København, Danmark

Geografi

Region Hovedstaden

Organisation/Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M401 Løngruppe 1 Lønramme 37 Oberstløjtnant/kommandørkaptajn

Ansøgningsfrist

09.08.2021

Indrykningsdato

13.07.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent