Fortsæt til indhold

Sagsbehandler til Team Forsvarsindustri og Innovation


Sagsbehandler til Team Forsvarsindustri og Innovation

Regeringen vil videreudvikle konkurrencedygtige industrielle kompetencer og kapaciteter på områder med strategisk betydning for Danmarks sikkerhedsinteresser. Du får mulighed for at bidrage til denne prioriterede indsats i Forsvarsministeriets
departement.

Interesserer du dig for forsvaret, industrien og forskningsverdenen? Er du god til at skabe samarbejdsrelationer og få ting til at ske? Kan du arbejde selvstændigt i et dynamisk miljø med stor og stigende politisk bevågenhed? Kan du håndtere perioder med et højt aktivitetsniveau?

”Vi etablerer et nyt team, som skal arbejde med forsvarsindustri og innovation. Vi vil øge samarbejdet og styrke rammevilkårene på det forsvarsindustrielle område, og bygge bro mellem forskning, udvikling og anvendelse. Målet er en større og stærkere dansk forsvarsindustri, der i samarbejde med forsvaret kan understøtte danske sikkerhedsinteresser,” siger kontorchef Mads Ecklon.
Om os
Forsvarsministeriets departement er under omstilling til en centerstruktur efter sommerperioden. Den pågældende stilling vil i den nye struktur være placeret i Center for Forsvar og Beredskab, i et team med reference til kontorchef Mads Ecklon. I teamet lægges der vægt på et godt arbejdsmiljø, hvor ordentlighed, resultater, samarbejde og en god stemning spiller en stor rolle.
Om stillingen
Fokus for teamet vil blive at fremme af danske forsvarspolitiske, kommercielle og forskningsmæssige interesser ved at sætte de politiske rammer for udviklingen. Det handler om at identificere sammenfald mellem forsvarets behov og industriens og forskningsinstitutioners kompetencer og få disse elementer til at spille sammen i nationale og internationale samarbejdsinitiativer.

I stillingen kommer du til at arbejde med en bred vifte af opgaver i relation til forsvarsindustrien og forskningsverdenen, herunder regeringens kommende strategi for dansk forsvarsindustri, den europæiske forsvarsfond og Open for Business. Du skal endvidere bidrage til at udvikle og implementere konkrete initiativer og samarbejder mellem Danmarks og andre landes forsvar og forsvarsindustri i tæt dialog med bl.a. Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse, Erhvervsstyrelsen, Styrelsen for Forskning og Uddannelse og aktører inden for industrien og forskningsverdenen.

Stillingen rummer et spændende og udfordrende indhold med stor mulighed for at påvirke opgaveløsningen. Du vil samtidig få et indgående kendskab til strategisk sty-ring og et godt kendskab til dansk og international forsvarsindustri samt branche- og interesseorganisationer.

Arbejdet vil løbende indebære ministerbetjening. Der vil være en del rejseaktivitet i ind- som udland, primært af et par dages varighed.
Om dig
Vi forventer, at du har en stor interesse for de politiske og strategiske aspekter af samarbejde med forsvarsindustrien og forskningsverdenen, og opgaven med at omsætte regeringens politik til konkrete resultater.
Det er en styrke, hvis du har kendskab til Forsvarsministeriets koncern og erfaring med samarbejde mellem staten og private virksomheder.

Som person
- er du ansvarsbevidst, vedholdende og åben over for nye opgaver og konstruktiv kritik

- kan du arbejde selvstændigt, engageret, analytisk og systematisk

- har du forståelse for helheden og de politiske mål og ønsker, overblik samt et skarpt blik for detaljer

- er god til at samarbejde med kollegaer og eksterne parter og udvikle vores netværk

Uanset baggrund lægges der særlig vægt på, at du skriver godt og let forståeligt – også på engelsk (forhandlingsniveau). Du skal kunne formidle komplekse problemstillinger i et klart og præcist sprog, og du skal evne at ”oversætte” teknisk materiale til præcise beslutningsoplæg til direktion og minister.

For at komme til en eventuel samtale er det derfor en forudsætning, at du udarbejder og bilægger maksimalt én A-4 side, der kort beskriver, hvorledes du vurderer udfordringer og muligheder ved at øge samarbejdet med forsvarsindustrien og styrke rammevilkårene på det forsvarsindustrielle område, herunder brobygning til forskningsverdenen.

Ansættelsesvilkår
Stillingen ønskes besat af en generalist. Du har en civil eller militær baggrund. Er du militær, har du gennemført Videreuddannelsestrin II/Ledere (VUT-II L), Master i Militære Studier, et tilsvarende udenlandsk kursus eller ækvivalerende civil masteruddannelse. Alternativt er du kaptajn og i gang med Master i Militære Studier (MMS).
Hvis du er civil forventer vi, at du har en relevant akademisk uddannelse på kandidatniveau samt minimum to års erfaring fra eksempelvis et departement, en styrelse eller en relevant brancheorganisation.

Du bliver ansat og aflønnet efter gældende Akademikeroverenskomst mellem Finansministeriet og akademikere i Staten. Afhængig af din erfaring og kvalifikationer kan der forhandles tillæg i forbindelse med ansættelsen.

Hvis du er officer fra Forsvaret eller Beredskabsstyrelsen, vil ansættelsen kunne ske efter protokollat om officerer under Forsvarsministeriet til gældende overenskomst for akademikere i staten. Indplaceringen vil være i løngruppe fire eller fem afhængigt af dine kvalifikationer.

Hvis du er ansat som tjenestemand inden for Forsvarsministeriets område, kan du vælge fortsat at være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte.
Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet. Du vil få pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer.
Hvis du vil vide mere om stillingen, kan du i perioden 1.-7. august kontakte teamets kontorchef, Mads Ecklon, på telefon 53 64 36 45 eller chefkonsulent Claus Høegh-Guldberg på telefon 24 23 83 24.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesforhold, kan du ringe til HR-konsulent, Ava Leonora Berg, fra Forsvarsministeriets Personalestyrelse, på telefon 32665136.

Ansøgningsfristen er søndag den 8. august 2021. Samtaler afholdes forventeligt i uge 33. Stillingen ønskes besat snarest derefter.
Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.
Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.
Læs mere om Forsvarsministeriet som arbejdsplads på www.fmn.dk
  
  
  

Generel information


Tjenestested

København, Danmark

Geografi

Region Hovedstaden

Organisation/Værn

Forsvarsministeriet

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

08.08.2021

Indrykningsdato

13.07.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent