Fortsæt til indhold

Serviceminded og IT-kompetent overassistent til administrationsteamet ved Forsvarsakademiet, Svanemøllens Kaserner (Genopslag)


Serviceminded og IT-kompetent overassistent til administrationsteamet ved Forsvarsakademiet, Svanemøllens Kaserner (Genopslag)

Brænder du for kundeservice, teamwork og digital administration, så søger Forsvarsakademiet en dygtig, serviceminded og IT-kyndig kollega til at indgå i teamets mange opgaver og støttende funktioner
Om os
Forsvarsakademiet (FAK) er hele Forsvarets uddannelsesinstitution og varetager alle uddannelser i Forsvaret fra sergent- og akademiuddannelse til Master i militære studier.

Administrationsteamet består af 4 dygtige medarbejdere, 1 faglig leder og 1 kontorelev, og er en del af Studie-, Administrations- og Bibliotekssektionen der består af 20 medarbejdere, fordelt på 3 teams. Studie-, Administrations- og Bibliotekssektionen har en bred vifte af opgaver inden for studieadministration, generel administration og biblioteksadministration.
I Studie-, Administrations- og Bibliotekssektionen lægger vi stor vægt på medarbejdertrivsel, nysgerrighed, udvikling og stabil drift, motivation samt godt humør.

Vi er i fuld gang med en digital udvikling på flere fronter. Det gør vi for at skabe en professionel og imødekommende drift og service, blandt andet gennem tydelig opgave- og ansvarsfordeling, kvalitetssikring og dokumentation, samt større vidensdeling og overblik.

Efter sommerferien i 2021 er der planlagt et kompetenceudviklingsforløb omkring servicemindset for alle i sektionen og vores kollegaer i FAK SERVICE. Det bliver startskuddet til at arbejde med et fælles servicemindset på hele Forsvarsakademiet.

I maj 2020 gik vi i luften med FAK SERVICE, som er en digital service platform og et fysisk servicecenter. FAK SERVICE er den fælles indgang til service for alle medarbejdere på Forsvarsakademiet. Til at starte med er det primært for kollegaerne på Svanemøllens Kaserne, men på sigt vil det blive udbredt til Forsvarets øvrige myndigheder. FAK SERVICE drives og udvikles i tæt samarbejde med vores kollegaer i Garnisonsstøttesektionen. Grundet Covid-19 har vi primært arbejdet med den digitale del af FAK SERVICE, da det fysiske center kun har haft åbent kortvarigt omkring sommeren 2020. Vi glæder os meget til at komme i gang, forhåbentligt, efter sommerferien 2021.
Om stillingen
Du vil blive en del af vores Administrationsteam, der primært støtter de faste medarbejdere ved Forsvarsakademiet med eksempelvis tidsregistrering, rejseafregning, onboarding, udvalgsarbejde, registrering af post til myndigheder, afholdelse af konferencer og seminarer samt håndtering af klassificerede signaler.

Udover at få dine egne primære arbejdsopgaver og ansvarsområder vil du skulle indgå i turnus med dine kollegaer omkring betjening af FAK omstilling, registrering af myndighedspost, registrering af signaler mv. Alle brikkerne er i spil, så du har mulighed for at være med til at påvirke arbejdsgange, vagtturnusser samt opgavefordeling.

Endelig vil du indgå i fast turnus i FAK SERVICE sammen med dine kollegaer fra Administrationsteamet. Du vil have ugentlige vagter i det fysiske FAK SERVICE (front-Office), men du vil også skulle behandle sager back-Office.
Om dig
Vi forventer , at du har en kontoruddannelse, eller anden relevant uddannelse/kompetencer.

Som person er du god til at kommunikere både skriftligt og mundtligt. Du er udadvendt og løsningsorienteret i din tilgang til opgaver, og du værdsætter at arbejde i et team.

Derudover er det vigtigt at du:
• Har et stort overblik og arbejder systematisk
• Kan lide en varieret hverdag hvor dagen ikke altid bliver, som du havde planlagt
• Kan arbejde selvstændigt
• Er proaktiv og nysgerrig
• Kan lide at have mange bolde i luften
• Har IT-flair, og er en erfaren bruger af Office pakken
• Er serviceminded med en lyttende og positiv tilgang til kunder/kollegaer

Hvis du tilmed har erfaring fra et servicecenter og/eller med et ticketsystem er det et plus. Ligeledes ville det være en fordel, hvis du har erfaring med journalisering i f.eks. WorkZone og endelig; kendskab til SAP er en fordel.

Du vil have en fleksibel hverdag, da der er stor variation i opgaveporteføljen, og hvor vi hjælper og støtter kollegaer, når der er behov.
Ansættelsesvilkår
Ansættelse og aflønning sker i henhold til den enhver tid gældende organisationsaftale for Kontorfunktionærer, laboranter og It-medarbejdere (HK) og den til enhver tid gældende fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentlige Ansattes Organisationer – Det Statslige område (OAO-S-Fællesoverenskomsten). Basisløn for assistenter er på kr. 21.184,73 og basisløn for overassistenter er på kr. 26.425,36 pr. måned.
Basisløn er oplyst i aktuelt niveau.

Der er til stillingen knyttet en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning.

Som ansat under Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforholdet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

KONTAKT OG ANSØGNNG
Vil du vide mere er du velkommen til at kontakte Faglig leder Ann-Dorthe Allentoft på telefon 7281 7164 eller Sektionschef Ea Ryholt på telefon 4048 6097.

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesforhold, kan du kontakte HR-konsulent Lasse Bruhn Bull på telefon 7281 9156.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Ansøgningsfrist er den 13 august 2021. Samtaler forventes afholdt løbende.
Stillingen er til besættelse den 1. september 2021 eller hurtigst muligt.
Der vil blive taget hensyn til allerede planlagt sommerferie.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.


OM FORSVARSAKADEMIET
Forsvarsakademiet (FAK) bidrager til Forsvarets opgaveløsning ved at levere relevante og tidssvarende uddannelser samt forskning og rådgivning til Forsvarets medarbejdere og myndigheder. Dertil støtter FAK koncernen med kursusadministration samt vejledning i pædagogik og digitale læringsformer.
FAK består af tjenestesteder i henholdsvis København, Varde, Karup og Frederikshavn og udbyder grund- og videreuddannelserne, herunder sergent- og officersuddannelser, inkl. sprogofficersuddannelsen, Den Militære Akademiuddannelse samt Master i Militære Studier. Derudover udbyder FAK en lang række efteruddannelser, der bidrager til, at Forsvarets medarbejdere og reserven kan løse deres opgaver effektivt og professionelt gennem hele karrieren.
FAK gennemfører forskning og udvikling indenfor de tre militære kerneområder; militære operationer, militær strategi og militær ledelse samt tilknyttede områder som krigshistorie, kulturforståelse og militær teknologi. FAK indgår i samarbejder med både danske og udenlandske forsknings- og uddannelsesinstitutioner og bidrager til udvikling af NATO's doktriner og forskningsprojekter. Vidensproduktionen understøtter uddannelserne, men anvendes og formidles også bredt til gavn for Forsvaret, nationale og internationale samarbejdspartnere samt samfundet som helhed. Læs mere på fak.dk.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

København, Danmark

Geografi

Region Hovedstaden

Organisation/Værn

Civil

Funktionsniveau

C200

Ansøgningsfrist

13.08.2021

Indrykningsdato

12.07.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent