Fortsæt til indhold

Bataljonsbefalingsmand ved 1. Føringsstøttebataljon under Føringsstøtteregimentet


Bataljonsbefalingsmand ved 1. Føringsstøttebataljon under Føringsstøtteregimentet

Er du rollemodellen med gennemslagskraft i holdning og handling? Kan du arbejde og udvikle dig i et skarpt operativt miljø med krav om både kvalitet og kvantitet gennem effektiv koordination, planlægning, styring og udførelse? Har du evner, vilje og mod til at indgå i et Command Team sammen med Bataljonschefen?

Så skal du søge jobbet som Bataljonsbefalingsmand i 1. Føringsstøttebataljon.
Om os
1. Føringsstøttebataljon er den operative bataljon under 1. Brigade, der er ansvarlig for brigadens samlede føringsstøtte. Bataljonen opbygges med soldater i den nuværende forligsperiode og vil i slutmålet være opbygget med et stabskompagni, et Communications and information system kompagni, en bataljonsstab og en S7. Materielmæssigt opbygges 1. Føringsstøttebataljon med EAGLE, PIRANHA 3/5, nye lastbiler, CIS-containere og andre containere som højteknologiske føringsstøtte-platforme. Bataljonen yder operativ støtte til og samvirker med alle 1. Brigades enheder på kamppladsen. Bataljonen er derfor også ansvarlig for planlægning og gennemførelse af uddannelse og indsættelse af føringsstøtteenheder og elementer.

Bataljonens S7 udgør Hærens faglige kompetence på Hærens Taktiske Kommunikationsnetværk. S7 støtter samtidig Hærens enheder i forbindelse med taktiske radioer og implementering af Hærens Taktiske Kommunikationsnetværk.

Vores kerneværdier bygger på; faglighed, respekt, dedikation, ærlighed, loyalitet, initiativrighed og modighed.
Om stillingen
Som bataljonsbefalingsmand skal du indgå i bataljonens Command Team sammen med bataljonschefen. Du vil virke som chefens rådgiver, vejleder og sparringspartner for derigennem at skabe endnu mere dybde og robusthed i chefens beslutninger.
Du bliver bataljonsbefalingsmand i en bataljon med en kompleks opgaveløsning, hvor du også fungerer som operationsbefalingsmand på bataljonschefens føringskøretøj under operativ indsættelse. Du vil skulle repræsentere bataljonen i diverse fora (uddannelse, udvikling, doktrin etc.), hvor du skal arbejde sammen med både 1. Brigades og Føringsstøtteregimentets enheder.

Du kommer til at indgå i tæt samarbejde med bataljonens, brigadens og regimentets Command Teams. I samarbejde med bataljonens Command Teams bliver du ansvarlig for at planlægge, gennemføre og kontrollere befalingsmandsuddannelsen.

Du skal støtte Bataljonschefen med planlægning, tilrettelæggelse, gennemførelse og kontrol af enhedens uddannelse samt støtte med udarbejdelse af bidrag til planer, befalinger, analyser, ordrer m.m.

Du vil opleve en særdeles selvstændig stilling, hvor du på eget initiativ skal iværksætte opgaver og koordinere opgaveløsningerne både internt og eksternt.

Der vil i stillingen indgå såvel øvelsesaktivitet som rejseaktivitet i ind- og udland.
Du vil få fast tjenested i Fredericia.
Om dig
Vi forventer, at du er chefsergent med bred erfaring. Er du ikke udnævnt chefsergent, forventer vi, at du kan udnævnes inden for kort tid. Uddannelse på minimum niveau 5 efter kvalifikationsrammen for livslang læring er ønskelig.
Du besidder en stærk gennemslagskraft, som du bl.a. demonstrerer gennem evne og vilje til at få opgaverne udført.
Du har en bred erfaring, såvel operativt som administrativt fra funktioner som eksempelvis delingsfører, administrationsbefalingsmand, operationsbefalingsmand, uddannelsesbefalingsmand, kommandobefalingsmand/kompagnibefalingsmand eller tilsvarende. Erfaring fra tjeneste i et operativt miljø er en fordel, men ikke et krav. Stillingen fordrer ikke et krav om tung teknisk viden/uddannelse, men en vis indsigt i bataljonens, brigadens og regimentets tekniske løsninger er en fordel.

Bataljonsbefalingsmanden er rollemodellen i bataljonen, som efterlever og forfølger kravene i f.t. befalingsmandens kerneværdier. Gode kommunikationsevner, samarbejdsevner, god mandskabsbehandling og faglighed i opgaveløsninger og i samarbejdet med alle soldater i bataljonen er en selvfølge.
Bataljonsbefalingsmanden er ligeledes ansvarlig for bataljonens moral og disciplin, ligesom gennemførelse af bataljonens ceremonielle handlinger er en del af opgaverne.
Du er en befalingsmand, som udstråler myndighed og du har let ved at skabe og vedligeholde gode relationer til bataljonens soldater og derigennem understøtte og udbygge bataljonens korpsånd. Du har en moderne og balanceret tilgang til mandskabsbehandling, hvor du situationsbestemt medvirker til at højne professionalismen og arbejdsglæden blandt bataljonens soldater.

I 1. Føringsstøttebataljon vægter den personlige udvikling og uddannelse højt. Vi forventer derfor også, at du allerede har gjort dig tanker om din fremtid og karrieremuligheder – og ser stillingen som et naturligt led i din udvikling som befalingsmand, kollega og menneske. Du vil derfor skulle aftale en personlig udviklingsplan med bataljonschefen. Planen kan indeholde elementer af videreuddannelse, jobønsker, individuelle udviklingsforløb, særlige arbejdsvilkår og lignende.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en chefsergent stilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende CO10 fællesoverenskomst og organisationsaftale for Centralforeningen for stampersonel. Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.
Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravet kan du ansættes på en uddannelsesaftale m.h.p. udnævnelse når denne er opfyldt.

Dit faste tjenestested vil være ved Føringsstøtteregimentet i Fredericia.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte chefen for 1. Føringsstøttebataljon; oberstløjtnant Brian S, Olsson (FSR-1B-CH) tlf.: 20 80 75 78 eller STCH 1. Føringsstøttebataljon KN Alex Hakala (FSR-1B-STCH) tlf. 4074 0702. Alternativt Regimentsbefalingsmand Michael Svendsen på mail:.FSR-RBM@mil.dk eller tlf. 7282 6120.

Hvis du har spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, er du velkommen til at kontakte HR-Konsulent John K. Christiansen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon: 72 81 91 63.
Ansøgningsfrist er den 22. august 2021, og ansættelsessamtaler forventes gennemført herefter. Stillingen er til besættelse 1. oktober 2021. Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM 1. BRIGADE
1. Brigade er Hærens kampklare troppeenhed, der kan indsættes samlet eller opdelt under et dansk eller et internationalt operativt hovedkvarter på divisions eller korpsniveau. Brigaden skal kunne deployeres og indsættes i rammen af NATO kollektive forsvar.
Brigaden består af en stab, tre kampbataljoner, en føringsstøttebataljon, en logistikbataljon, en panseringeniørbataljon, en artilleriafdeling og et militærpolitikompagni. Stab 1. Brigade har hovedkvarter i Holstebro.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Fredericia, Danmark

Geografi

Region Syddanmark

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M232 Chefsergent

Ansøgningsfrist

22.08.2021

Indrykningsdato

12.07.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent