Fortsæt til indhold

Fregatten NIELS JUEL søger en kaptajnløjtnant til stillingen som operationsofficer


Operationsofficer søges til fregatten NIELS JUEL

Er du en erfaren og ambitiøs taktisk officer, der brænder for det operative miljø og ønsker at lede indsættelsen og udviklingen af en af Forsvarets skarpeste maritime enheder? Har du de ledelsesmæssige kompetencer og faglige visioner, der kræves for at stå i spidsen for en division bestående af fagligt højt kvalificerede specialister?

Så kan du blive fregatten NIELS JUEL´s nye operationsofficer.
Om os
NIELS JUEL har i den seneste periode gennemgået et større hovedeftersyn. Fra slutningen af 2021 påbegyndes et intensivt trænings- og certificeringsforløb (DOST). I 2022 er vi bl.a. planlagt til at skulle gennemføre first of class skydning med SM2 missiler, træning ved den tyske havariskole i Neustadt (GNDCTC) og ved ”Fleet Operational Sea Training” (FOST) i England sidst på året. De kommende år forventes NIELS JUEL periodevis at skulle udsendes i internationale operationer.

Løsningen af spændende og mangeartede opgaver har skabt en stærk kultur om bord, og vi ved, at det er vores faglige stolthed, kammeratskab og ’can-do’ mentalitet, som gør, at NIELS JUEL ikke står tilbage for at løse enhver opgave.

Du bliver kort sagt en del af en af fantastisk kampenhed, hvor sammenhold og udvikling går hånd i hånd med en stærk militær og maritim ånd – en kampenhed, som aktivt bidrager til at rykke grænserne for, hvad Søværnet kan.
Om stillingen
Operationsofficeren er leder af operationsdivisionen, en central del af skibsledelsen og derfor en bærende del af skibets beslutningskraft og organisation. Operationsofficeren er den primære ansvarlige for NIELS JUELSs optræden i alle faser af den operative opgaveløsning.

Operationsofficeren er chefens sparringspartner og rådgiver i operative forhold og aktiviteter. Fregattens operative evne afhænger af, at der er et samspil mellem sensor- og våbensystemer, mandskabet, der betjener systemerne og de indarbejdede taktiske procedurer. Det er din opgave at sikre dette samspil.

Jobbet indeholder også en række administrative opgaver, der knytter sig til personaleledelse af en stor division på ca. 37 personer.
Om dig
Som operationsofficer skal du kunne holde mange bolde i luften, kunne arbejde i højt tempo og samtidig beholde overblikket, være fremsynet og udviklingsorienteret. Du er stabil og klar til at påtage dig en substantiel rolle i fregattens videre udvikling.

Du skal udvise gode samarbejdsevner og gode lederegenskaber, som du aktivt bruger til at motivere, skabe forståelse for opgaven og til at få alle til at arbejde efter det samme mål – ikke kun i divisionen, men i hele enheden. Her forventes du at inddrage dine kollegaer i skibsledelsen samt se helhederne og synergier. Du forstår at lede gennem ledere, og du evner at lede med empati og effekt. Du er fleksibel og har en ’can-do’ tilgang til opgaveløsningen.

Det forventes, at du tager initiativ og udviser gode evner til udvikling af nye koncepter, samt at du kan føre disse fra idé til virkelighed. Du er altid velforberedt, men er samtidig omstillingsparat og klar til at iværksætte alternative planer.

Rent fagligt forventer vi, at du har en solid operativ baggrund, at du har gennemført Taktisk Officerskursus i Søværnet, eller tilsvarende i udlandet og at du gennem tidligere tjeneste har væsentlig erfaring med taktisk sejlads og operationer i både øvelsesregi og egentlige operationer. Du forventes at besidde et taktisk overblik og at have interesse for udviklingen af Air Defence området, som selvsagt fylder på fregatterne af IVER HUITFELDT-klassen.

Det vil være en stor fordel, hvis du har gjort tjeneste som taktisk officer i 2. Eskadres Division 21 eller Division 22, har dokumenteret ledelseserfaring og tidligere har deltaget i et DANSARC opkøringsforløb.

Du skal være afklaret med, at stillingen indebærer et dynamisk aktivitetsprogram med periodevis høj arbejdsbelastning og fravær fra hjemmet – til tider med kort varsel.

I udvælgelsen af den kommende operationsofficer vil der blive lagt vægt på dit ledelsespotentiale, og dine visioner for fastholdelsen og udviklingen af operationsdivision i de perioder hvor NIELS JUEL ikke er til søs. Det er således en klar forventning, at du tilsikrer, at der sker løbende uddannelse og træning af medarbejderne i operationsdivisionen.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvaret er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet, ligesom du er forpligtet til at deltage i fredsskabende og fredsbevarende operationer m.v.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer. Du skal have godkendt blåt bevis.

Fast tjenested vil være Flådestation Korsør.

Kontakt og ansøgning
Hvis du har uddybende spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte fregattens chef, KK Kim Nybo Skjødt, 2E-NIJU-CH, telefon 30 16 94 50 eller fregattens fungerende operationsofficer, KL Kennet Pedersen, 2E-NIJU-OPO, telefon 31 15 13 77.

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, kan du tage kontakt til Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent KL Ole Johnny Frederiksen på telefon 32 66 51 50.

Ansøgningsfristen er den 1. august 2021.

Ansættelsesdato 1. september 2021 eller efter aftale.

Samtaler til stillingen forventes gennemført i uge 32.

Send ansøgningen elektronisk via linket ”Søg jobbet”.

Du må gerne vedlægge de FOKUS bedømmelser, du finder relevante for stillingen.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Send motiveret ansøgning og CV via linket hvor FOKUS, eksamenspapirer og andre relevante dokumenter også kan vedhæftes. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

Om 2. Eskadre (2 ESK)
2. Eskadre er den primære leverandør af Danmarks sømilitære kampevne. Eskadren løser opgaver i danske farvande, regionalt og globalt.
Opgaverne spænder fra bidrag ved humanitære operationer til indsættelse i krigsmæssige operationer.
2. Eskadre består af moderne højteknologiske luftforsvarsfregatter og antiubådsfregatter.
2. Eskadre arbejder kontinuerligt for at være en god og attraktiv arbejdsplads, og vores opgave som styrkeproducent er, at få det komplekse samspil mellem besætninger og en avanceret teknologi til at yde optimalt for at kunne leve op til Søværnets mission: At sikre Danmarks interesser fra havet – med magt om nødvendigt!
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Korsør, Danmark

Geografi

Region Sjælland

Organisation/Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

01.08.2021

Indrykningsdato

12.07.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent