Fortsæt til indhold

Jurist til Forsvarsministeriet


Jurist med skarp pen og politisk tæft søges til Forsvarsministeriet

Har du lyst til at arbejde inden for et af de mest spændende ministerområder i staten? Kan du se for dig, hvordan HR understøtter operativ opgaveløsning med det formål at sikre fred og sikkerhed nationalt og internationalt? Så er denne stilling måske lige dig.
Om os
Med over 20.000 medarbejdere er Forsvarsministeriets koncern en stor og bredt sammensat arbejdsplads, hvor vores soldater dagligt skaber sikkerhed i verdens brandpunkter, mens andre medarbejdere støtter lokale myndigheder i håndteringen af nationale kriser. Det er vigtige opgaver for samfundet, som typisk har stor politisk bevågenhed.
Du bliver en del af Forsvarsministeriets HR-juridiske team. Teamet er placeret i Kontoret for Veteraner, HR-Jura og IT, men vil i efteråret 2021 blive en del af Forsvarsministeriets kommende Juridiske Center. Udover HR-Jura vil det kommende juridiske center få ansvaret for lovgivning relateret til Forsvarsministeriets område og rådgivning af departementet om stats- og forvaltningsret samt international ret, herunder den humanitære folkeret.

HR-Juras opgaver omfatter bl.a. ansættelsesretlige sager vedrørende chefer på højere niveauer i koncernen og afskedigelser af tjenestemænd. Gennem iværksættelse af undersøgelser om bl.a. potentielle ulovlige forhold er teamet med til at udvikle praksis og retning for ministerområdets håndtering af lovovertrædelser mv. med potentielt væsentlige konsekvenser for involverede medarbejdere. HR-Jura samarbejder i den forbindelse tæt med Forsvarsministeriets Auditørkorps (den militære anklagemyndighed) og Forsvarsministeriets Personalestyrelse.

HR-Jura varetager endvidere - i tæt samspil med udviklingen af veteranområdet - det overordnede strategiske ansvar for Forsvarsministeriets særlige godtgørelses – og erstatningsordninger og behandler herunder også klager over konkrete afgørelser på området.

Som jurist i HR-Jura vil du være i tæt kontakt med hele Forsvarsministeriets koncern.
Om stillingen
Dine opgaver vil blive tilrettelagt efter aftale med din nærmeste leder, men de vil forventeligt have fokus på det forsikrings- og erstatningsretlige område. Du må dog forvente at skulle løse en række forskellige juridiske opgaver inden for teamets område.

Flere af opgaverne vil endvidere indebære ministerbetjening, herunder orienteringer til ministeren, forberedelse af ministermøder, besvarelse af spørgsmål fra Folketinget og pressehenvendelser.
Om dig
Vi forestiller os, at du har en juridisk baggrund på kandidatniveau. Du arbejder selvstændigt og ansvarsbevidst i løsningen af dine arbejdsopgaver og er i stand til at drive og udvikle dine sagsområder med engagement og levere produkter af høj kvalitet. Sagsområdet er ofte komplekst, så det er afgørende, at du har stærke analytiske evner, er kritisk i din tilgang til opgaveløsningen og tager selvstændigt initiativ. Du har endvidere gode kommunikative evner på skrift og i tale.

Du har et godt humør og trives i et arbejdsmiljø, hvor der er fokus på grundighed og ordentlighed i opgaveløsningen. Du er positiv af natur og peger på løsninger, når du ser udfordringer.

Det er ikke krav, men det vil være en fordel, hvis du har erfaring fra en politisk ledet organisation, med offentlig ansættelsesret og/eller i forvejen har kendskab til Forsvarsministeriets koncern.
Ansættelsesvilkår
Du vil blive ansat og aflønnet efter den til enhver tid gældende akademikeroverenskomst mellem Finansministeriet og akademikere i staten. Derudover vil der, afhængig af dine kvalifikationer, være mulighed for at forhandle tillæg. Der er til stillingen knyttet en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning på 17,1 %.
Som ansat hos os er du omfattet af nogle særlige vilkår. Det betyder blandt andet, at du skal kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde denne gennem hele dit ansættelsesforhold.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, kan du kontakte souschef Anne Teppel på telefon 25559013 eller teamleder Pernille Jans på telefon 61871451.

Hvis du har spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, kan du kontakte Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent, Ava Leonora Berg, på telefon 32665136.

Ansøgningsfristen er den 15.august 2021 med besættelse af stillingen den 1. oktober 2021.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt løbende og vil evt. blive efterfulgt af en skriftlig test.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

København, Danmark

Geografi

Region Hovedstaden

Organisation/Værn

Forsvarsministeriet

Funktionsniveau

C300

Ansøgningsfrist

15.08.2021

Indrykningsdato

09.07.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent