Fortsæt til indhold

Udstationering: Stabsofficer til SJLSG – Logistikplanlægning, Ulm, Tyskland (genopslag)


Udstationering: Stabsofficer til SJLSG – Logistikplanlægning, Ulm, Tyskland

Er du interesseret i logistisk planlægning på operativt niveau? Så er der en spændende stilling ved Standing Joint Logistics Support Group Headquarters i Ulm, hvor du arbejder med koordination af Host Nation Support planerne i relation til den kollektive forsvarsopgave.
Om os
I forbindelse med de seneste års udvikling omkring NATO’s opgaver og tilpasningen af NATO kommandostruktur, er strukturerne omkring den kollektive forsvarsopgave blevet styrket, herunder har særligt de logistiske strukturer på operativt niveau fået et væsentligt løft.

Standing Joint Logistics Support Group (SJLSG) Headquarters er placeret sammen med Joint Support Enabling Command (JSEC) ved Ulm i Tyskland. Begge nye hovedkvarterer i NATO’s kommandostruktur og udviklet som konsekvens af den revitaliserede kollektive forsvarsopgave. Det fremgår af skitseplaner ved SHAPE, peger på at JSEC og SJLSG hovedkvartererne forventeligt snarligt vil blive lagt sammen. Sammenlægningen vil ikke få indflydelse på den danske stilling.

Det organisatoriske udgangspunkt for den danske stilling er Joint Logistics Plans Branch, der har ansvaret for SJLSG Advanced Planning i relation til Enablement af SACEUR’s AOR. Stillingen indgår i Sustainment Plans sektionen, der specifikt arbejder med planlægningen omkring Host Nation Support, herunder den operative koordination med Sending Nations, Transit Nations og Host Nations.

Nationalt skal stillingen medvirke til, at Danmark har indsigt i udviklingen omkring den logistiske planlægning, herunder særligt værtsnationsstøtte i relation til den kollektive forsvarsopgave.
Om stillingen
I stillingen som stabsofficer ved HQ SJLSG og Sustainment Plans sektionen vil den primære opgave være at bidrage til gennemførelsen af den operative planlægning omkring Enablement af SACEUIR AOR, herunder bl.a.:
• Medvirke ved udvikling af NATO’s logistiske planer på operative niveau i koordination med hovedkvarterer i Allied Command Operations (ACO), underliggende kommandoer og nationale hovedkvarterer.
• Bidrage som SME Sustainment ved gennemførelse af SJLSG Advanced Planning, herunder særligt ved udvikling af Contingency Plans, Graduated Response Plans (GRP), Standing Defence Plans (SDP) og lignende planer.
• Som SJLSG Host Nation Support og Sustainment POC, bidrage med konkret koordination af Host Nation Support i forhold til NATO hovedkvarterer og nationerne.
• Som ansvarlig, bidrage med koordination af Host Nation Support i relation til NFIU’er og værtsnationer.
• Medvirke med koordination og udvikling af Host Nation Support Technical Agreements i samarbejde Sending Nations, Transit Nations og Host Nations.

Hovedkvarteret (SJLSG) og stillingen er nyoprettet og vil således kunne gennemgå løbende tilpasninger i takt med, at NATO fremtidige planer for den kollektive forsvarsopgave udvikles i detaljer.
Om dig
Du har en baggrund som officer i Forsvaret og har gennemført videreuddannelsestrin II for militære ledere, MMS eller lignende på masterniveau.

Det er en fordel, at du er uddannet fra det logistiske område, alternativt har du en solid koordinations- og planlægningserfaring fra en operativ stilling på relevant niveau. Det er en fordel, hvis dine erfaringer er udviklet i en værnsfælles stab og gerne fra en stilling i NATO.

Vi lægger vægt på, at du har erfaring fra udsendelse i internationale operationer eller anden international erfaring med fokus på operativ planlægning, herunder at du har vist, at du kan begå dig i et multikulturelt miljø.
Du har en moderne, udadvendt og udviklingsorienteret profil, og det ligger naturligt for dig at udvikle samarbejdsrelationer på tværs af faggrænser, nationaliteter, personelgrupper og organisationer.

Som person er du strategisk tænkende og har et helhedsorienteret blik for opgaveløsningen. Du trives med at være centrum i en dynamisk organisation, hvor der løbende arbejdes med udvikling af policy og processer.

Det motiverer dig, at teamets resultater har stor betydning for resten af NATO og øvrige myndigheders arbejde, herunder ligger det naturligt for dig – i perioder – at investere ekstra ressourcer for at sikre de gode resultater.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 5, som omfatter majorer og orlogskaptajner. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenstemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Under din udstationering tillægges du midlertidig grad som oberstløjtnant/kommandørkaptajn.

Du vil blive udstationeret under udetillægsordningen, hvilket vil sige, at du bl.a. får betalt dine flytte- og boligudgifter. Du modtager desuden et skattefrit udetillæg, og din evt. medfølgende ægtefælle har mulighed for at få ægtefællepension.

Der vil i forbindelse med en ansættelse være mulighed for forhandling af tillæg.

Du skal kunne helbredsgodkendes til "egnet uden begrænsninger".

Derudover skal du have bestået engelsk sprogtest SLP (3-3-3-3) og være sikkerhedsgodkendt til HEMMELIGT.

Det er ønskeligt (ikke et krav), at du har gennemført et eller flere af følgende kurser forud for besættelsen af stillingen:

• M4-92 NATO LOGISTICS OPERATIONAL PLANNING COURSE
• M4-160 - NATO Logistics Operational Course)
• M4-159 NATO LOGISTICS INTRODUCTORY COURSE
• M4-93 NATO HOST NATION SUPPORT COURSE

Kontakt
Hvis du vil vide mere om stillingsindholdet, kan du kontakte den nationale militære repræsentant ved SHAPE, brigadegeneral Morten Danielsson på tlf.: +32 6544 3900,eller NMR stabschef Lars Holmgaard Nielsen på tlf.: +32 495 94 91 46, alternativt +45 23 49 37 17

Har du spørgsmål til løn- eller ansættelsesvilkår, kan du ringe til HR-konsulent, kaptajn Palle Hvirvelkær på tlf.: 7281 9680, ved henvendelse til Forsvarsministeriets Personalestyrelse.

Stillingen er ledig og ønskes besat hurtigst.

Ansøgningsfristen er den 1. august 2021.

Ansættelsessamtaler forventes gennemført primo august 2021.

Forsvaret ser mangfoldighed som en styrke og opfordrer derfor alle interesserede uanset alder, køn, religion eller etnisk oprindelse til at søge stillingen.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Udlandet

Geografi

Udlandet

Organisation/Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M331 Løngruppe 5 Major/orlogskaptajn

Ansøgningsfrist

01.08.2021

Indrykningsdato

09.07.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent