Fortsæt til indhold

Faglært konstabel, Maskingast til Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste (genopslag)


Faglært konstabel, Maskingast til Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste (genopslag)

Fremdrivningsværkstedet i Frederikshavn søger engageret konstabel, maskingast med svendebrev inden for metalfagene, stillingen kan også søges af civile med svendebrev inden for metalfagene.
Om os
Fremdrivningsværkstedet består af et værksted i Korsør og med et satellit værksted i Frederikshavn, opgaverne består primært af reparation, vedligeholdelse og eftersyn af hoved- og hjælpemotorer, gear, propeller, styrings- og overvågningssystemer (Lyngsø og Rockwell).

Som maskingast på fremdrivningsværkstedet vil du få en travl og udfordrende hverdag, hvor vi lægger vægt på kvalitet og engagement i opgaveløsningen. Der må forventes en rejseaktivitet, idet værkstedet løser opgaver, lige meget hvor i verden enhederne befinder sig, ligesom FVT er forpligtet til at stille maskingaster til FRONTEX i 2021 og 2022. Opgaverne er prioriterede efter Forsvarets operative behov, hvorfor omstillingsparathed indenfor opgaveløsningen fordres. Du vil på sigt komme til at indgår i værkstedets vagtordning.

Vi kan tilbyde godt løsningsorienteret arbejdsmiljø, med en god og uformel omgangstone. Vi lægger stor vægt på, at du tilfører en positiv energi, bidrager med godt humør og optræder som en god kollega. På arbejdspladsen praktiserer vi en høj grad af frihed under ansvar, hvilket vi forventer, at du vil honorere. Som en del af tjenesten hos os, vil du skulle vedligeholde dine militære færdigheder.
Om stillingen
Dine primære opgaver vil være reparation, fejlfinding, vedligeholdelse og eftersyn af de materielsystemer, som værkstedet servicerer inden for motorer, gear, propeller og styrings- og overvågningssystemer. Femdrivningsværkstedet er omfattet af en vagtordning, så der kan på sigt blive tale om, at indgå i vagten, ligesom det må påregnes at deltage i FRONTEX bidraget.
Om dig
Du er uddannet med svendebrev, indenfor metalfagene som f.eks. industritekniker, skibsmontør, auto-, lastvogns- eller entreprenørmaskine mekaniker.
Du har kendskab til motorer, gear og styrings- og overvågningssystemer. Det vil være en fordel, hvis du har erfaring som maskingast i søværnets sejlende enheder.
Du skal være kvalitetsbevidst, omhyggelig og systematisk i det daglige arbejde, og det forventes, at du kan arbejde selvstændigt og levere kvalitet i arbejdet.
Du skal have gode samarbejdsevner og være omstillingsparat.
Der vil være rejseaktivitet forbundet med stillingen, hvorfor kørekort til kat. B er et krav til stillingen.
Ansættelsesvilkår
Er du militær bliver du ansat som marinekonstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Faglært tillæg er betinget af godkendt uddannelse mod fremvisning af gældende svendebrev eller uddannelsesbevis jf. gældende overenskomst.

Er du civil, sker ansættelse og aflønning i henhold til Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer. Du vil blive ansat efter gældende organisationsaftale Håndværker i Staten. Basislønnen er på kr. 25.750,13 pr. måned.
Basislønnen er opgivet i aktuelt niveau.

Afhængigt dine kvalifikationer og kompetencer, er der mulighed for forhandling af tillæg. Der er til stillingen knyttet en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst


Dit faste tjenestested vil være i Frederikshavn.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Som militær er ansættelsen betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Værkstedsleder OVKM Tom Samson på telefon 25 23 79 04.

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesforhold, kan du kontakte HR-konsulent Lasse Bruhn Bull på telefon 7281 9156 for de civile, eller HR-konsulent Rikke Thomsen på tlf. 72 81 91 74 for de militære.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er 18. august 2021 og samtaler forventes afholdt umiddelbart efter. Stillingen er til besættelse 1. oktober 2021.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM FORSVARETS VEDLIGEHOLDELSESTJENESTE
Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste er en kvalitetsledelses og arbejdsmiljøbevidst servicevirksomhed, der vedligeholder, reparerer og modificerer Forsvarets materiel. En del af virksomheden er i dag ISO og arbejdsmiljøcertificeret, hvilket forventes at blive udbredt til hele organisationen. Myndigheden beskæftiger ca. 1700 medarbejdere.

Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste består af en Vedligeholdelsesdivision med seks vedligeholdelsesområder fordelt geografisk over hele landet, og en Planlægnings- og Koordinationsdivision beliggende i Brabrand. De seks Vedligeholdelsesområder er specialiseret i at reparere, vedligeholde og modificere specifikke materielsystemer indenfor deres faglige søjle. Planlægnings- og Koordinationsdivisionen består af en Forretningsafdeling og en Driftsafdeling, som varetager koordinerende planlægning, uddannelse, styring, controlling og udvikling af Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste.
Ud over at reparere og vedligeholde Forsvarets materiel så støtter Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste Forsvarets operationer og missioner med veluddannet militært teknisk personel, der udlånes til Forsvarets enheder iht. aftalte planlægning eller ad hoc i særlige tilfælde.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Frederikshavn, Danmark

Geografi

Region Nordjylland

Organisation/Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

18.08.2021

Indrykningsdato

09.07.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent