Fortsæt til indhold

Leder HR-partnerelement FAK


Leder af HR-partnerelementet ved Forsvarsakademiet

Vil du være med til at udvikle og drive HR-rådgivningen ved Forsvarsakademiet? Har du gode samarbejdsevner og formår at skabe bæredygtige løsninger inden for HR? Og vil du udvikle din helhedsforståelse ved at arbejde i et værnsfælles miljø. Så har du muligheden for at blive en del af en organisation med meningsfulde opgaver, hvor du kan gøre en forskel.
Om os
HR-partnerelementet ved Forsvarsakademiet er en del af Rådgivningsafdelingen i Forsvarsministeriets Personalestyrelse. Afdelingen består af en partnerstruktur, som fysisk er placeret sammen med de styrelser og stabe de støtter samt en tværgående Policy- og Koordinationssektion.

Vi yder professionel HR-rådgivning, der skal understøtte fastholdelse og rekruttering af kompetente medarbejdere for Danmarks sikkerhed. Elementet bidrager endvidere i samarbejde med den øvrige del af Forsvarsministeriets Personalestyrelse til løsning af alle HR-relaterede opgaver.

HR-Partnerelementet ved Forsvarsakademiet består af tre medarbejdere. Elementet er fysisk placeret på Svanemøllens kaserne i København.
Om stillingen
Du bliver leder af et lille team, hvor du i samarbejde med elementets to andre medarbejdere løser en bred vifte af HR-opgaver med fokus på rådgivning af Cheferne ved Forsvarsakademiet. Dette indebær bl.a. ledelsessparring og støtte i forbindelse med udvikling og implementering af både lokale og centrale HR-tiltag som eksempelvis talent management, kompetenceudvikling, trivsel, seniorpolitik mv.

Du indgår i Rådgivningsafdelingens ledelseskreds, hvor der forventes at du bidrager til ledelsen og udviklingen af afdelingen. Vi forventer, at du som leder selvstændigt iværksætter løsninger af elementets opgaver inden for udstukne rammer, herunder foretager den nødvendige koordination med interne og eksterne myndigheder.

Det er en central ledelsesopgave at foretage en løbende forventningsafstemning med ledelsen af Forsvarsakademiet, således at teamets ressourcer løbende kan fordeles og prioriteres til fordel for Forsvarsakademiets opgaveløsning.

Som elementleder får du det fulde ledelsesansvar for elementet, hvilket udover koordination af den daglige opgaveløsning blandt andet også omfatter udvikling af elementet og elementets medarbejdere. I elementet er der fokus på et uformelt arbejdsmiljø, hvor man løbende sparrer om opgaver og hjælper hinanden. Du vil opleve at få en stor grad af selvstændighed og ansvar i løsningen af dine daglige opgaver.
Om dig
Du har gennemført Master i Militære Studier eller Videreuddannelsestrin II/Ledere (VUT-II L). Du har et indgående kendskab til Forsvarets opgaver og struktur og gerne erfaring med HR.

For at opnå succes i stillingen er det afgørende, at du er imødekommende og løsningsorienteret. Du er opsøgende og trives med et selvstændigt ansvar, som du forvalter ved at skabe helhedsorienterede løsninger.

Som leder er du involverende og skaber løsninger med fokus på kundens behov. Du har en høj grad af helhedsforståelse, og forstår HR-rolle som bidragene til løsningen af Forsvarsakademiets kerneopgaver. Du evner at opbygge og vedligeholde relationer og ser samarbejde og kommunikation som nøglen til at kunne lykkes i en organisation med stor kompleksitet.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet. Stillingen er indplaceret i løngruppe 5 som omfatter majorer og orlogskaptajner.

Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte MJ Jens Christian Rytterager på telefonnummer +45 728 19389.

Hvis du har spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-Konsulent kaptajn Dennis Nordahl, Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 728 19141.

Ansøgningsfristen er den 8. august 2021 og samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter. Stillingen er ledig til besættelse den 1. oktober 2021, men ansættelsesdatoen vil blive endeligt koordineret i samarbejde med afgivende chef.

Du må gerne vedlægge de FOKUS bedømmelser, du finder relevante for stillingen.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

Læs mere om Forsvaret som arbejdsplads på www.Forsvaret.dk
  
  
  

Generel information


Tjenestested

København, Danmark

Geografi

Region Hovedstaden

Organisation/Værn

Forsvarsministeriet

Funktionsniveau

M331 Løngruppe 5 Major/orlogskaptajn

Ansøgningsfrist

08.08.2021

Indrykningsdato

09.07.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent