Fortsæt til indhold

Assisterende værkstedsleder LTS værkstedet ved Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste


Assisterende værkstedsleder LTS værkstedet ved Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste

Har du mod på at lede specialiserede medarbejdere på et højt fagligt niveau? Så er denne stilling ved LTS værkstedet (Løft-, Træk- og Surringsmateriel) måske noget for dig.
Stillingen kan besættes med civil eller militær medarbejder.
Om os
LTS værkstedet er en del af Vedligeholdelsesområde Øst under Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste. Værkstedet består af 31 medarbejdere fordelt i Korsør, Aalborg, Skive og Haderslev.

Vedligeholdelsesområde Øst er en del af Vedligeholdelsesafdeling Land under Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste.
Området løser vedligeholdelsesopgaver på Forsvarets landbaserede materielsystemer. Vedligeholdelsesområdet har værksteder på Bornholm, Sjælland og i Sønderjylland og består samlet set af 250 medarbejdere.

Vi er et dynamisk værksted der i tæt samarbejde med Forsvarsministeriet Materiel- og indkøbsstyrelsen og vores kunder i resten af Forsvaret udfører LTS Eftersyn på alt forsvarets Løft-, Træk- og Surringsmateriel.

Eftersynene foregår primært hos kunden, der er spredt over hele Danmark, Grønland og Færøerne samt ved indsatte enheder i Forsvarets internationale missioner og indsættelser.
Endvidere varetager værkstedet eftersyn af alt LTS materiel, som udleveres direkte fra Forsvarets depoter, denne produktion foregår i Korsør.

Som assisterende værkstedsleder vil dine opgaver som udgangspunkt være i Korsør, der må dog forventes en mindre rejseaktivitet idet opgaver løses kundenært.

Da værkstedets primære opgave er lovpligtige eftersyn af LTS Materiel, er vores fokus i høj grad rettet mod kvalitetsledelse og opretholdelse af certificering efter ISO 9001 standarden.

Vi har et uformelt og sammentømret fællesskab, hvor gensidig tillid og et godt arbejdsmiljø bliver vægtet højt.
Hos os vil du komme til at arbejde sammen med fagligt dygtige kolleger og blive en del af et stærkt fællesskab i en professionel enhed.
Om stillingen
Dine primære arbejdsopgaver vil være:

- Ansvarlig for den daglige ledelse og planlægning for værkstedets medarbejdere i Korsør og Haderslev.
- Bidrage til opretholdelse af certificering indenfor kvalitetsledelse og arbejdsmiljø i henhold til ISO 9001 og 45001 standarderne.
- Medvirke til udarbejdelse/ajourføring af interne BST/DIR, samt bistå ved det doktrinære arbejde i relation til materiellets anvendelse.
- Bidrage til besvarelse af sager inden for eget kompetenceområde.

I det daglige vil du komme til at arbejde tæt sammen med resten af ledelsen for LTS værkstedet i forhold til sparring og kapacitetsudligning på tværs af LTS værkstedet.
Samlet set består værkstedsledelsen af en værkstedsleder, to assisterende værkstedsledere og to driftsassistenter.

Desuden vil der også være en del koordination og samarbejde på tværs mellem kunder, FMI og Planlægningssektionen i Vedligeholdelsesafdeling Land.

Forudsætning for succes i stillingen vil afhænge af dine evner til at planlægge indsættelsen af dine medarbejdere i samarbejde med driftsassistenten og kunderne. Samt din evne til at inddrage de kompetencer, der ligger ved den enkelte LTS tekniker.

Vi tilbyder en dynamisk hverdag med masser af spændende udfordringer, hvor du vil have en høj grad af frihed til din opgaveløsning. Vi tilbyder endvidere en lang række muligheder for din videre kompetenceudvikling indenfor ledelse, drift og LTS specialet.
Om dig
– Du er oversergent eller værkmester. Alternativt er du sergent og vurderet egent til oversergent.
– Du har et af metalfagenes svendebrev (mekaniker, smed, maskinarbejder osv.)
– Du har kørekort til min, kat B
– Du kan sikkerhedsgodkendes til fortroligt
– Du har erfaring med planlægning, gerne i DEMARS
– Du har DEMARS PM Planlægger
– Du har erfaring med forsvarets materiel i forbindelse med tidligere job som evt. sektionsfører, værkstedsbefalingsmand eller værkmester ved et hovedværksted

Som person er det vigtigt, at du er god til at motivere andre. Du kan skabe forståelse og accept for opgaven, samt skabe vilje til at gøre en indsats.
Desuden skal du også være god til at disponere tid og ressourcer i forbindelse med din planlægning.
Du har handlekraft og personlig autoritet til, at træffe nødvendige og effektive beslutninger i rette tid.

Det er en fordel men ikke et krav, at du kender til LTS området.

Søger du stillingen som civil, skal du supplerende have 4 modulfag på akademiuddannelsen i ledelse eller tilsvarende. Dette er et krav til stillingen, hvis du på ansøgningstidspunktet ikke kan opfylde kravet, skal du være indforstået med at tage de pågældende fag.
Ansættelsesvilkår
Ansættes du som civil er følgende gældende:
Du ansættes som værkmester på tjenestemandslignende vilkår i henhold til gældende organisationsaftale mellem CO10, Centralforeningen for Stampersonel og Forsvarsministeriets Personalestyrelse. Der er til stillingen tilknyttet en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning.
Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Som militær ansat er følgende gældende:
Stillingen er en oversergent stilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.
Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfatter af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Dit faste tjenestested er på Noret i Korsør.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Fungerende værkstedsleder; Kasper Birch Jørgensen på telefon: 25 42 80 10.
Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-Konsulent John K. Christiansen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon: 72 81 91 63.

Ansøgningsfristen er den 18. august 2021. Samtaler afholdes i uge Uge 34. Ansættelse pr. 1. oktober 2021 eller efter aftale.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket, hvor du vedhæfter ansøgning, CV og svendebrev.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM FORSVARETS VEDLIGEHOLDELSESTJENESTE
Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste er en kvalitetsledelses og arbejdsmiljøbevidst servicevirksomhed, der vedligeholder, reparerer og modificerer Forsvarets materiel. En del af virksomheden er i dag ISO og arbejdsmiljøcertificeret, hvilket forventes at blive udbredt til hele organisationen. Myndigheden beskæftiger ca. 1700 medarbejdere.

Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste består af en Vedligeholdelsesdivision med seks vedligeholdelsesområder fordelt geografisk over hele landet, og en Planlægnings- og Koordinationsdivision beliggende i Brabrand. De seks Vedligeholdelsesområder er specialiseret i at reparere, vedligeholde og modificere specifikke materielsystemer indenfor deres faglige søjle. Planlægnings- og Koordinationsdivisionen består af en Forretningsafdeling og en Driftsafdeling, som varetager koordinerende planlægning, uddannelse, styring, controlling og udvikling af Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste.

Ud over at reparere og vedligeholde Forsvarets materiel så støtter Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste Forsvarets operationer og missioner med veluddannet militært teknisk personel, der udlånes til Forsvarets enheder iht. aftalte planlægning eller ad hoc i særlige tilfælde.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Korsør, Danmark

Geografi

Region Sjælland

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M221 Oversergent

Ansøgningsfrist

18.08.2021

Indrykningsdato

09.07.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent