Fortsæt til indhold

Sagsbehandler til Planlægningssektion 2 i Forsvarskommandoen (genopslag)


Sagsbehandler til Planlægningssektion 2 i Forsvarskommandoen

Er du en erfaren officer, som har mod på et udfordrende og selvstændigt job med omdrejningspunkt i strategisk styring af Forsvarets logistik, implementering af forsvarsforliget, strategisk planlægning, udvikling af effektive processer og løsning af komplekse opgaver? Så er du et godt bud på vores nye kollega i Planlægningsafdelingen ved Forsvarskommandoen i København.
Om os
Materiel-, Etablissements- og Informatiksektionen (PLA2) er én af fire sektioner i Planlægningsafdelingen i Forsvarskommandoen. Vi består af en oberstløjtnant som chef og elleve dygtige sagsbehandlere, heraf seks majorer/orlogskaptajner, to kaptajnløjtnanter, én chefkonsulent og to afdelingsledere.

Vores overordnede opgave er styring og behandling af Forsvarskommandoens krav til støtteproduktionen inden for områderne materiel, etablissement, miljø, grønt forsvar og informatik, herunder behandler og prioriterer vi bidrag til koncernens kapacitetsplaner, der sikrer at Forsvarets kapaciteter kan opretholdes.

Vi er derudover bl.a. ansvarlige for Forsvarskommandos deltagelse i Forsvarsministeriets Investeringskomite og varetager en central rolle i implementering af forsvarsforliget. Ligeledes er vi ansvarlige for det logistiske område i et strategisk perspektiv. Vi er garanten for, at Forsvarets operative krav og hensyn bliver prioriteret i de produkter Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse samt Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse leverer til Forsvarets operative kapaciteter. Flere af opgaverne har leverancer til Forsvarets absolutte topniveau.

Vi er samtidig bindeleddet til Forsvarsministeriets departement samt til øvrige styrelser under Forsvarsministeriets myndighedsområde, og vi varetager i den forbindelse den overordnede koordination af vores sagsområder mellem stabe og kommandoer.
Om stillingen
I stillingen som sagsbehandler i Materiel-, Etablissements- og Informatiksektionen vil du være med til, at sætte dit fingeraftryk på Forsvarets strategiske styring og udvikling.

Dine opgaver vil primært omhandle sagsbehandling i relation til det logistiske område, herunder behandling af sager i relation til Forsvarets samlede vedligeholdelses- og forsyningstjeneste, udvikling og koordinering af det strategiske logistiske område og i forbindelse med udarbejdelse og implementering af forligsrelaterede projekter. Du kan også forvente, at skulle bidrage til større analysearbejder og andre opgaver, der vil blive nærmere fastlagt under hensyntagen til dine kvalifikationer og sektionens løbende prioritering.

Samlet set rummer stillingen et rigtigt spændende indhold med stor grad af frihed og ansvar i opgaveløsningen, hvor der samtidig er mulighed for at få et indgående kendskab til Forsvarets strategiske styring og implementering af kapaciteter. Fælles for alle dine opgaver er, at de kræver overblik og omstillingsparathed.

Du skal være god til at samarbejde og skabe relationer på alle niveauer både internt i Forsvarsstaben, med myndigheder i Forsvarskommandoen og med medarbejderne i departementet. Du vil få rigtig gode muligheder for at udvikle dig fagligt gennem løsning af dine opgaver og i det daglige samarbejde med blandt andet Forsvarsstabens øvrige medarbejdere og chefer.

Vi har i sektionen fokus på at skabe robusthed i kompetenceniveauet bredt i sektionen og i forhold til sektionens samlede opgaveløsning. Således vil du også skulle indgå i et uformelt team med øvrige sagsbehandlere om løsning af overlappende opgaver og løsning af opgaver for hinanden ved fravær.Der kan forventes et begrænset omfang af rejseaktivitet i stillingen.

Derudover er der god fleksibilitet i forhold til mødetidspunkt, så eventuelle bindinger i forhold til børn eller familie kan tilgodeses. Vi lægger vægt, på at der er en god ånd i sektionen, og vi har en åben, ærlig og uformel omgangstone.
Om dig
Du har gennemført VUT-II/L, MMS eller har anden tilsvarende uddannelse. Alternativt er du i gang med MMS og kan i så fald blive ansat på en uddannelsesaftale Det er en fordel, hvis du har
kenskab til Forsvarets logistik, herunder vedligeholdelses- og forsyningstjeneste og driften heraf, samt at du har en solid tjenesteerfaring, gerne i et værnsfælles miljø.

Du har evt. erfaring fra tidligere tjeneste som sagsbehandler ved en af Forsvarets niveau III myndigheder eller højere. Du har erfaring med eller indsigt i de operative kapaciteters logistiske
behov og hvorledes disse hensigtsmæssigt understøttes af logistiske kapaciteter under såvel Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse som under Forsvarskommandoen.

Du løser dine opgaver på et solidt fagligt grundlag, hvor en lang række opgaver har strategisk karakter og dermed vidtrækkende konsekvenser. Vi forventer derfor, at du er en erfaren officer
med gode evner for samarbejde og styring af opgaver på tværs af organisationen. Derudover er det nødvendigt, at du besidder evnen til at arbejde selvstændigt, helhedsorienteret og med omhu, samt er strategisk og analytisk i din tilgang til opgaveløsningen.

Endelig er det en forudsætning, at du har en høj grad af personlig integritet og autoritet, og at du kan formulere dig klart såvel skriftligt som mundtligt.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 5, som omfatter majorer og orlogskaptajner. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Du er meget velkommen til at høre mere om stillingen hos chefen for Materiel-, Etablissements- og Informatiksektionen (PLA2) oberstløjtnant Steen Dalsgaard på mail (FIIN) FKO-U-CHPLA2 eller tlf. 728 12532 eller ved nuværende stillingsindehaver major Christian Nielsen på mail (FIIN) FKO-UPLA208 eller tlf.: 2531 7107.

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesforhold, kan du kontakte HR Konsulent, KL Alexander Baad, ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf. 32665295.

Ansøgningsfristen er 8. august 2021. Vi forventer at afholde samtaler snarest muligt derefter i København eller på VTC. Besættelse af stillingen er fra 1. september 2021 eller snarest derefter.

Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM FORSVARSKOMMANDOEN
Forsvarskommandoen er Danmarks og Rigsfællesskabets øverste militære myndighed, og har ansvaret for at udvikle, producere og indsætte de militære kapaciteter og enheder i nationale og
internationale opgaver. Forsvarskommandoen ledes af forsvarschefen, der samtidig er forsvarsministerens øverste militærfaglige rådgiver. Forsvarschefen har tillige ansvaret for den
operative ledelse af de danske militære styrker. Forsvarskommandoen består af Forsvarsstaben, herunder Operationsstaben og Udviklings- og Planlægningsstaben samt hhv. Hærkommandoen, Søværnskommandoen, Flyverkommandoen, Arktisk Kommando og Specialoperationskommandoen.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

København, Danmark

Geografi

Region Hovedstaden

Organisation/Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M331 Løngruppe 5 Major/orlogskaptajn

Ansøgningsfrist

08.08.2021

Indrykningsdato

08.07.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent