Fortsæt til indhold

Engelskunderviser (timelærer) i Sektionen for Engelsk og Test


Engelskunderviser (timelærer) i Sektionen for Engelsk og Test

Vil du være med til at sikre, at Forsvarets officerer også i fremtiden er nogle af NATOs dygtigste til engelsk? Så er en stilling som timelærer i Sektionen for Engelsk og Test ved Forsvarets Sprogskole (FSS) på Forsvarsakademiet måske noget for dig.
Om os
Sektionen for Engelsk og Test underviser i alment og militært engelsk på Forsvarets officersuddannelser i Hæren, Søværnet og Flyvevåbnet. Derudover sprogtester vi også Forsvarets medarbejdere i engelsk forud for udsendelse iht. NATO standarder på Forsvarets Sprogtestcenter. Endelig vedligeholder og opdaterer vi Forsvarets online dansk-engelske opslagsværk over hærtaktiske termer og udtryk.

Forsvarets Sprogskole er i øvrigt ansvarlig for uddannelsen af sprogofficerer i arabisk, russisk og dari. Efter uddannelsen løser sprogofficererne opgaver som tolke og kulturvejledere i Forsvarets internationale missioner samt støtter i den nationale struktur som reserveofficerer. Udover sprogofficersuddannelsen, uddanner skolen også civil-militære tolke. Skolen består af 25 medarbejdere fordelt nogenlunde ligeligt på civilt og militært ansatte.
Om stillingen
Som timelærer i Sektionen for Engelsk og Test bliver din opgave at undervise kadetter i militært engelsk, som udgangspunkt på Søværnets Officersskole, der ligger på Svanemøllens kaserne i København. Emneområderne vil omfatte international havret, navigation, ledelse, taktik, m.m. I den forbindelse vil du skulle koordinere forløb og lektioner sammen med militære og civile undervisere fra andre fag, fx militære operationer, ledelse og historie.

Der er således tale om en afvekslende, udfordrende og udviklende stilling med en bred vifte af opgaver og kontaktflader.

I det daglige refererer du til sektionslederen for Engelsk og Test på FSS. Der er tale om en timelærerstilling på op til ca. 10 timers ugentligt arbejde i gennemsnit, men timetallet kan variere.
Om dig
Du har en sprogfaglig uddannelse med engelsk sprog, litteratur el. lign. som hovedfag på minimum kandidatniveau eller tilsvarende. Du har kvalifikationer og erfaring inden for fremmedsprogspædagogik, og det vil også være en fordel, hvis du har kompetencer inden for e-learning og anvendelse af platformen Moodle.

Du kan lide at undervise og hjælpe andre med at lære og blive dygtigere til fremmedsprog. Desuden skal du have lyst til at specialisere dig i militært engelsk og til at arbejde på en for sproglærere utraditionel arbejdsplads. Vi forestiller os, at du har kompetencer inden for og erfaring med undervisning i engelsk - gerne i en militær kontekst men det kan også være fra gymnasieskolen, sprogskoler el. lign. Det er en fordel, hvis du har aktuelt kendskab til Forsvaret.

Som timelærer i Forsvaret skal du kunne lide mennesker og arbejdet med at udvikle og forstå mennesker. Ud over at være ambitiøs på dit fags og egne vegne, er du imødekommende og lyttende, samtidig med at du også formår at tage initiativ, indgå i faglige drøftelser og være vedholdende på dit fags vegne. Derudover skal du kunne arbejde selvstændigt og effektivt.

Endelig skal du kunne beherske dansk svarende til minimum danskprøve 3

Ansættelsesvilkår
Ansættelse og aflønning sker jf. bestemmelse om timelønnet undervisning og vederlæggelse af censorvirksomhed under Forsvarsministeriets område. FPSBST 463-34.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

KONTAKT OG ANSØGNING
Du er meget velkommen til at høre mere om stillingen hos sektionsleder Kåre Kildevang ved SEK ET/FSS/FAK på telefon 2555 2266 eller via mail på fak-fss-et01@mil.dk.

Ansøgningsfristen er 9. august 2021. Vi forventer at afholde samtaler umiddelbart herefter. Stillingen er til besættelse pr. 15. august 2021 eller snarest derefter.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM FORSVARSAKADEMIET
Forsvarsakademiet (FAK) bidrager til Forsvarets opgaveløsning ved at levere relevante og tidssvarende uddannelser samt forskning og rådgivning til Forsvarets medarbejdere og myndigheder. Dertil støtter FAK koncernen med kursusadministration samt vejledning i pædagogik og digitale læringsformer.
FAK består af tjenestesteder i henholdsvis København, Varde, Karup og Frederikshavn og udbyder grund- og videreuddannelserne, herunder sergent- og officersuddannelser, inkl. sprogofficersuddannelsen, Den Militære Akademiuddannelse samt Master i Militære Studier. Derudover udbyder FAK en lang række efteruddannelser, der bidrager til, at Forsvarets medarbejdere og reserven kan løse deres opgaver effektivt og professionelt gennem hele karrieren.
FAK gennemfører forskning og udvikling indenfor de tre militære kerneområder; militære operationer, militær strategi og militær ledelse samt tilknyttede områder som krigshistorie, kulturforståelse og militær teknologi. FAK indgår i samarbejder med både danske og udenlandske forsknings- og uddannelsesinstitutioner og bidrager til udvikling af NATO's doktriner og forskningsprojekter. Vidensproduktionen understøtter uddannelserne, men anvendes og formidles også bredt til gavn for Forsvaret, nationale og internationale samarbejdspartnere samt samfundet som helhed. Læs mere på fak.dk.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

København, Danmark

Geografi

Region Hovedstaden

Organisation/Værn

Civil

Funktionsniveau

C300

Ansøgningsfrist

09.08.2021

Indrykningsdato

08.07.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent