Fortsæt til indhold

Chef for Værnepligt- og Rekrutteringsafdelingen


Chef for Værnepligt- og Rekrutteringsafdelingen

Vil du have ansvaret for den afdeling, der rekrutterer til Forsvarets mere end 40 forskellige uddannelser, afprøver ca. 2.500-3.000 ansøgere og gennemfører Forsvarets dag for ca. 37.000 mænd og kvinder om året?

Har du organisatorisk helhedssyn og lyst til at tage ansvaret for et strategisk indsatsområde, som er præget af både store og hastige forandringer? Så har vi brug for dig som vores nye chef for Værnepligts- og Rekrutteringsafdelingen i Forsvarsministeriets Personalestyrelse.
Om os
Afdelingen består af ca. 100 medarbejdere fordelt på fire sektioner; Værnepligtssektionen, Marketingsektionen, Selektionssektionen og Koordinationssektionen.

Vores enheder er geografisk spredt med enheder i Høvelte, Slagelse, Fredericia, Herning, Aalborg, København og Ballerup.

Fællesnævneren for afdelingen er, at vi alle arbejder for at rekruttere kompetente mænd og kvinder til uddannelser og værnepligt ved Forsvarsministeriets myndigheder og enheder.
Om stillingen
Jobbet giver dig en helt afgørende indflydelse på, hvordan Forsvaret bliver opfattet i samfundet. Du vil nemlig få ansvaret for at ”brande” forsvarets uddannelser og værnepligten udadtil på mange forskellige platforme.

Du får en nøglerolle i, at Forsvaret nu og fremover kan rekruttere dygtige kandidater til fremtidens forsvar – fra det første møde med Forsvaret i folkeskolens udskolingsklasser til deres møde med Forsvaret ved Forsvarets dag, mødet med Forsvaret på uddannelses-, job- og karrieremesser og endelig til afprøvningen for at blive optaget på en af Forsvarets uddannelser.

Rekrutteringen til værnepligten og Forsvarets uddannelser udgør en bred og varieret opgaveportefølje, og med afsæt i dine solide ledelseskompetencer skal du udstikke retningen for en varieret medarbejderskare bestående af alt mellem konstabler og officerer, SoMe specialister og psykologer, marketingeksperter og fagkyndige indenfor værnepligtadministrationen.

Din evne til at opbygge stærke relationer og være løsningsorienteret vil være udslagsgivende for afdelingens samarbejde med de myndigheder, som vi rekrutterer til.

Ved at bringe dine kompetencer indenfor organisationsudvikling i spil, vil du f.eks. skulle gennemføre moderniseringen af Forsvarets Dag med det mål at flytte fokus fra sessionsbehandling over mod rekruttering samt sikre, at de unge 18-årige også i fremtiden vil opleve Forsvaret som professionelt, moderne og imødekommende. Målet er tillige at opretholde en høj frivillighedsgrad blandt vores værnepligtige.

Din daglige tjeneste vil udgå fra Ballerup.
Om dig
Det er en forudsætning, at du har gennemført VUT-II eller ækvivalerende stabskursus, ligesom det forventes, at du har erfaring fra chefniveauet.

Du besidder en høj ledelsesmæssig faglighed, er innovativ og fremsynet og har mod på at udfordre fasttømrede arbejdsgange, da din afdeling til stadighed skal udvikle sig og tilpasse sig vores kunders og målgruppers konstant foranderlige ønsker og behov.

Sagsbehandling kan du til fingerspidserne, og du anlægger en skarp analytisk vinkel ved sagsfremstilling.

En af dine vigtigste kvalifikationer er dit helhedssyn, hvor du formår at tænke ministerområdets udvikling og drift ind i virket for dit ansvarsområde i overensstemmelse med Forsvarsministeriets mission og vision.

Der vil blive lagt vægt på, at du vurderes bredt anvendelig til andre chefstillinger inden for Forsvarsministeriets område.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er indplaceret i løngruppe 1 i henhold til rammeaftalen om kontraktansættelse af chefer i staten. Derudover vil der være mulighed for at forhandle et personligt kvalifikationstillæg samt at ansættelsen kan ske på åremål.

Hvis du i forvejen er tjenestemand, kan ansættelsen efter en konkret vurdering ske som tjenestemand i lønramme 37. Ansøgningen skal stiles til Dronningen, medmindre du allerede er indplaceret i lønramme 37.

Såfremt du er udpeget til deltagelse i en international operation, skal du gøre opmærksom herpå i din ansøgning.

Som ansat under Forsvarsministeriet er du omfattet af nogle særlige vilkår. Det betyder blandt andet, at du skal kunne sikkerhedsgodkendes og kunne opretholde godkendelsen i hele din ansættelsesperiode.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og
tandlægevurderinger kan erklæres egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, kan du kontakte chef for Rekrutteringsdivisionen i FPS, oberst Christian Lippert på tlf. 728 19005. Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Mette Wassmann på tlf. 3266 5111 eller fps-ba-bs103@fiin.dk.

Ansøgningen vedlagt relevante bilag sendes elektronisk via linket ’søg stillingen’ nederst. Hvis du ikke har mulighed for at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en evt. samtale.

Stillingen er til besættelse fra den 1. oktober 2021. Ansøgningsfristen er tirsdag den 17. august 2021, og vi forventer at afholde samtaler i uge 34 og 35.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Ballerup, Danmark

Geografi

Region Hovedstaden

Organisation/Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M401 Løngruppe 1 Lønramme 37 Oberstløjtnant/kommandørkaptajn

Ansøgningsfrist

17.08.2021

Indrykningsdato

07.07.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent