Fortsæt til indhold

Forretningskonsulenter til Strategi & Porteføljestyring


Forretningskonsulenter til Strategi & Porteføljestyring

Har du lyst til at blive en del af et stærkt forretningsudviklingsteam, som skal styrke strategisk governance i Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse?

Kan du agere i en dynamisk dagligdag, med komplekse problemstillinger, hvor du med din løsningsfokuseret tilgang kan bidrage til udvikling af forretningen? Har du forståelse for offentlig styring og kan du omsætte det til konkrete metoder og værktøjer, som giver direktionen ledelseshåndtag til at styre forretningen sikkert fremad? Kan du se dig selv navigere i en politisk styret organisation, med mange interessenter og hvor du med dine innovative løsninger, kan understøtte tilvejebringelsen af ejendoms- og serviceydelser til det danske forsvar, så har vi brug for dig.
Om os
Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse er et full service ejendomsselskab. Vores kunder er primært koncernens øvrige myndigheder, men vi har også enkelte eksterne kunder inden for staten. Vi arbejder for, at vores ejendoms- og serviceydelser skal være let tilgængelige og leveringssikre, så vi medvirker til, at vores kunder og brugere kan arbejde for Danmarks interesser og sikkerhed.

Proces- og Forretningsudviklingsafdelingen har tre sektioner; Optimeringssektionen, Kvalitetssektionen og Digitaliseringssektionen. Afdelingen indgår i Ejendomsstaben, som yder støtte og rådgivning i forhold til den øvrige organisation samt følger op på, at opstillede rammer bliver fulgt.

Optimeringssektionen kerneopgave er, at tilbyde strategisk støtte til direktionen og innovativ udviklingskraft i form af forretningsudvikling, med målet at styrke kerneopgaven omkring ejendoms- og serviceydelser. Sektionen har til opgave at støtte den strategiske proces og drive det strategiske årshjul igennem workshops, samt løbende opfølgning på styrelsens mål og resultatplan samt øvrige strategiske dokumenter.

Endvidere driver sektionen sub-portefølje for forretningsudvikling og sikrer månedlig opfølgning og kvartalsvis ledelsesinformation omkring den strategiske formåen og behov i organisationen.

Optimeringssektionen har endvidere et stærkt team af udviklingskonsulenter, som varetager projektledelse og indgår i forretningsprojekter, hvor der arbejdes med udvikling af forretningens forretningsprocesser, styringsgrundlag, forvaltning og udvikling af koncepter til at styrke ejendomsstyrelsen kerneydelser.

Optimeringssektionen har to teams, der arbejder med strategisk styring og system og procesunderstøttelse.
Om stillingen
I Ejendomsstyrelsen er vi i gang med at styrke styrelsens omdømme, hvor vi sammen skaber større nærhed, mindre bureaukrati og mere lokal indflydelse til vores kunder og brugere.

Som forretningsudviklingskonsulent bliver du en del af flere projekter, både som deltager og som projektleder.
Vi har fokus på at styrke governance omkring de forvaltningsmæssige forpligtelser og sikre et styringsregime omkring kerneopgaverne og forretningsudvikling, som understøtter den strategiske udvikling.

Dit hovedansvarsområde vil være udvikling af strategiske udviklingsplaner for styrelsen og divisionerne, som understøtter koncernens mission og vision. Der er stor fokus på opfølgning og løbende monitorering af udviklingsprojekter og koncernens kerneopgaver.
Derfor søger vi både strategi- og forretningsudviklingskonsulenter, som kan styre og følge op på forretningsudviklingsporteføljen.

Stillingerne er indtil videre tidsbegrænsede for en periode på op til 2 år.
Der kan forventes ad hoc organisatoriske tilknytninger af visse konsulentstillinger, når behovet opstår.

Vi søger konsulenter, der kan udvikle og facilitere:

- Strategiske samtaler og strategisk styring i tæt samarbejde med direktionen/øverste ledelse i styrelsen.
- Bestemmelsesgrundlag, som understøtter god forvaltningsskik samt sikre implementering af disse tiltag.
- Sub-porteføljestyring for forretningsprojekter og udvikling af projektmodel for forretnings udviklingen.

Vi søger også konsulenter til udviklingsområdet Digitaliseringsprojekter for styrelsens ansvarområde.
Om dig
Som konsulent har du enten en akademisk uddannelse på kandidatniveau eller baggrund i en mellemlang videregående uddannelse, som din faglige platform.
Gerne med nogle års faglig- henholdvis konsulent erfaring.

Vi forventer, at du har gode samarbejdsevner og kommunikative færdigheder, hvor du både skriftligt/mundtligt kommunikerer og inddrager interessenterne i/udenfor organisationen. Du skaber opbakning og motivation til dem, du samarbejder med. Du har forudsætninger/erfaring for arbejdet med komplekse problemstillinger og komme frem til brugbare løsninger, fordi du ser muligheder og kan sikre opbakning.

Vi forventer, at du kan træde til både som projektleder og -deltager og kan løfte komplekse forretningsprojekter.
Vi hører gerne fra både erfarne og nyuddannede, som har mod på spændende opgaver og lyst til at give den en skalle for en kortere periode på 2 år.
Det er en afgrænset udfordring, hvor du efterlader et stort aftryk.
Ansættelsesvilkår
Du bliver ansat og aflønnet efter den til enhver tid gældende overenskomst.

Som akademiker, vil du blive ansat og aflønnet efter den til enhver tid gældende overenskomst mellem Forsvarsministeriet og Akademikere i Staten.
Alt efter dine kvalifikationer og kompetencer, er der mulighed for forhandling af tillæg. Hertil kommer en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning på 17,1 %.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. For alle ansatte kræves, at du skal kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Kontakt og ansøgning
Hvis du vil vide mere om stillingerne, er du velkommen til at kontakte enten sektionschef Lone Majland på telefon 72 81 30 15/mail; FES-CHOPS@fiin.dk eller afdelingschef Ulrik Dollerup Nielsen på telefon 72 81 33 40/mail; FES-CHPFA@fiin.dk.

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, er du velkommen til at kontakte Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent Anders Erik Filtenborg på telefon 72 81 91 78.

Ansøgningsfristen er foreløbig 15. august 2021.
Vi forventer at holde løbende samtaler og senest i ugen efter fristen.
Stillingerne er til besættelse snarest.

Vi vil bede dig om at søge via linket. For at komme i betragtning, bedes du vedhæfte din ansøgning, CV, uddannelsesbeviser mv.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

Vi ser frem til at høre fra dig!

OM FORSVARSMINISTERIETS EJENDOMSSTYRELSE
Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse støtter og servicerer militære operative enheder og øvrige myndigheder under Forsvarsministeriet. Vi er ansvarlig for at levere og udvikle de fysiske rammer, som er nødvendige for deres virke. Vores ansvarsområde omfatter nybyggeri, vedligehold og facility management i form af bl.a. rengøring, kantine og arealpleje. Desuden varetager vi miljø- og energiopgaver og naturpleje af Forsvarets terræner.
Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse har hovedkontor i Hjørring, men vi har medarbejdere på tjenestesteder over hele landet. Ejendomsstyrelsen er en mangfoldig arbejdsplads, der er båret af stærke fag- og videnfællesskaber.
Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelsen har ca. 2 millioner kvadratmeter bebyggelse i vores portefølje, et samlet areal på ca. 32.000 hektar, over 600 etablissementer i hele Danmark, og vi beskæftiger knapt 600 medarbejdere.
Se evt. mere på vores hjemmeside Ejendomsstyrelsen.dk
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Hjørring, Danmark

Geografi

Region Nordjylland

Organisation/Værn

Civil

Funktionsniveau

C300

Ansøgningsfrist

15.08.2021

Indrykningsdato

07.07.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent