Fortsæt til indhold

Opsøgende rådgiver til Forsvarets Veterancenter i Storkøbenhavnsområdet


Opsøgende rådgiver til Forsvarets Veterancenter i Storkøbenhavn

Brænder du for at gøre en forskel for krigsveteraner der fik set for meget? Er du en stærk netværker, som kan bringe menneskelige ressourcer i spil, så de gør en forskel? Så læs videre her.

Vi søger en opsøgende rådgiver, der har mod på at finde og støtte særligt udsatte veteraner med komplekse problemstillinger primært i Storkøbenhavn, men med hele Sjælland, som sit område.
Om os
Veterancentret behandler, rådgiver og støtter veteraner og deres pårørende. Vi støtter også frivillige veteranaktører, og rummer en række forskellige fagligheder fra psykologer over forskere og rådgivere i sociale forhold.

Du bliver en del af en arbejdsplads med højt kvalificerede og specialiserede medarbejdere, der byder ind og tager initiativ. Her er et stort engagement og en virksomhedskultur, hvor relationer og præstationer er lige vigtige.

I Rådgivnings- og Rehabiliteringsafdelingen er det rådgivernes opgave at vejlede og støtte soldater, veteraner og pårørende om blandt andet sociale, uddannelsesmæssige og økonomiske forhold efter udsendelse, og hjælpe veteraner med psykiske og fysiske skader til et bedre liv. Vi har hovedkontor i Ringsted, men de fleste af vores rådgivere arbejder på Forsvarets tjenestesteder rundt om i Danmark.
Om stillingen
Du kommer til at arbejde med veteraner og deres pårørende og får til opgave at opbygge og styrke den enkelte veterans netværk.

Du bliver ansat i Veterancenter Høvelte (tæt på Allerød og Birkerød), med tjenesteområde i Storkøbenhavn og omegn og har særligt fokus på veteraner, deres pårørende og samarbejdspartnere i dette område. Du kan dog forvente at løse opgaver sammen med dine kollegaer, der dækker hele Sjælland, Lolland og Falster.

Den gruppe af veteraner, som du får kontakt til, har ofte problemer, som vedrører hjemløshed, manglende forsørgelsesgrundlag, misbrug, ensomhed og psykiatriske diagnoser. Ofte lever de isoleret og har svært ved at benytte tilbud og muligheder i både private og professionelle netværk.

Du vil konkret arbejde med at finde, opsøge og støtte udsatte veteraner, hvorfor det er af afgørende betydning, at du har en solid pædagogisk og socialfaglig baggrund samt erfaring med arbejde i psykiatrien.

I samarbejde med veteranen inddrager, udvider og kvalificerer du netværket omkring veteranen. Du iværksætter helhedsorienterede, bæredygtige løsninger ved at inddrage netværk i form af familie, andre sociale relationer, offentlige aktører, herunder psykiatrien og frivillige kræfter for at sikre, at der arbejdes hen mod, at veteranen bliver i stand til at mestre sit eget liv.

Du samarbejder bredt med relevante aktører og netværk, og sætter deres forskellige kompetencer og muligheder i spil i bæredygtige løsninger for den enkelte veteran og dennes pårørende.

Opgaveløsningen foregår også i tæt samarbejde med Veterancentrets mange andre fagligheder for at sikre en helhedsorienteret, tværfaglig indsats for de mange komplekse problemstillinger, som målgruppen har.

I sektionen for de opsøgende rådgivere har vi den spændende opgave at styrke samarbejdet med kommuner, psykiatri og andre aktører omkring veteranerne. Derfor afholder du samarbejdsmøder, undervisningsforløb og oplæg i kommuner og for andre relevante aktører om målgruppen og deres problemstillinger.
Om dig
Du har en mellemlang videregående uddannelse med fokus på det socialfaglige, psykiatrien og/eller pædagogiske felt.

Du har erfaring med at facilitere, udbygge og opretholde aktørnetværk med for eksempel frivillige foreninger, uddannelsesinstitutioner, erhvervsliv, kommuner og regioner.

Ligeledes har du erfaring med at arbejde relationelt med mennesker, der har psykiske og/eller sociale problemstillinger, samt erfaring med opsøgende socialt arbejde. Det er en stor fordel, hvis du har kendskab til det kommunale system, psykiatrien samt viden om psykiatriske problemstillinger.

Du har evnen til at samarbejde helhedsorienteret med veteranen om hans/hendes sag, og finder det fagligt spændende at arbejde med løsningsfokuserede metoder (LØFT).

Du skal kunne balancere dit arbejde, arbejde selvstændigt, strukturere og prioritere i dine opgaver da du vil arbejde en del alene.

Du synes det er spændende med en stor bredde i arbejdsopgaverne. Du trives med samme dag at tage fra mødet med veteranen i hjemløsemiljøet til et samarbejdsmøde med borgmesteren i dit område.

Du er psykisk robust og fleksibel i forhold til arbejdstid og arbejdssted.

Herudover forventer vi, at du har gode formuleringsevner mundtligt og især skriftligt, da der er en del dokumentation for udført arbejde med veteranerne i databasen COSMIC.

Det direkte arbejde med veteranen er vigtigt, men det er også vigtigt, at det efterfølgende kan dokumenteres. Du er sikker og komfortabel med at stå overfor større grupper og gennemføre præsentationer, og formidlinger af forskellig art.

Du skal være indstillet på at deltage i seminarer og konferencer, som indimellem kræver aftenarbejde og overnatning ude. Du skal have gyldigt kørekort.
Ansættelsesvilkår
Ansættelsen sker i henhold til relevant statslig overenskomst eller på individuel kontrakt, hvor løn og pension forhandles individuelt efter kvalifikationer. Ved ansættelse er der mulighed for at forhandle et tillæg i forhold til dine kvalifikationer til stillingen. Til stillingen hører også en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Det betyder blandt andet, at du skal kunne sikkerhedsgodkendes samt kunne opretholde denne under hele ansættelsesforholdet.


KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du har uddybende spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte opsøgende rådgiver Preben Gerhard på telefon 72163334 (før den 27. juli pga. sommerferie).

Stillingen er på fuld tid, som er 37 timer inkl. frokost og ønskes besat fra den 1. oktober 2021. Ansøgningsfristen er søndag den 1. august 2021, og vi forventer at gennemføre ansættelsessamtaler i perioden 9. – 20. august 2021 i Ringsted.

Du søger stillingen via linket og vi beder dig vedhæfte både din ansøgning, CV og kopi af dit uddannelsesbevis. Vær opmærksom på at bilag skal tilføjes i PDF-format.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.


OM VETERANCENTRET
Veterancentret er forankret i Forsvarsministeriets Personalestyrelse og står for en systematisk indsats rettet mod alle veteraner og pårørende før, under og efter udsendelse.

Udover de proaktive indsatser kan alle veteraner og pårørende få støtte fra psykologer og socialrådgivere, hvis behovet er relateret til udsendelse. Vi koordinerer indsatser med interne og eksterne aktører på området. Opgaverne omfatter bl.a. produktion og formidling af viden om veteraner og deres forhold, socialområdet, rehabiliteringsområdet, det militærpsykologiske område, klinisk behandling og koordination af veteranområdets initiativer.

Du kan læse mere om Veterancentrets arbejde på http://veteran.forsvaret.dk
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Allerød, Danmark

Geografi

Region Hovedstaden

Organisation/Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

C300

Ansøgningsfrist

01.08.2021

Indrykningsdato

07.07.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent