Fortsæt til indhold

Militærrådgiver med gode diplomatiske evner til multilateralt team i Wien


Militærrådgiver med gode diplomatiske evner til multilateralt team i Wien

Militær politisk erfaren og analytisk stærk officer som Forsvarsministeriets repræsentant i det multilaterale team, der blandt andet dækker Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa.
Om os
Som militærrådgiver i Wien indgår du i repræsentationens multilaterale team, der dækker Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa (OSCE), FN-organisationerne United Nations Industrial Development Organisation (UNIDO) og United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) samt det Internationale Atomenergi Agentur (IAEA) og våbeneksportkontrolarrangementer. Du kommer til at indgå i et team bestående af tre udstationerede medarbejdere og to lokalansatte akademikere.
Om stillingen
Dine primære opgaver bliver at deltage aktivt i møder i OSCE’s militær-politiske dimension, hvor du vil skulle koordinere danske synspunkter blandt OSCE’s 57 medlemslande samt i EU- og NATO- kredsen. Du forventes at kunne yde støtte til den stedlige danske ambassadør i forsvarsrelaterede spørgsmål.

Du vil bl.a. skulle formidle dansk policy på våbenkontrolområdet i forskellige fora og formidle danske synspunkter vedrørende bl.a. OSCE´s Code of Conduct on politico-military aspects of security og UNSCR 1325 mv. Du vil endvidere følge udviklingen i transnationale trusler inden for terrorisme-, politi- og grænsespørgsmål samt OSCE´s tillidsskabende foranstaltninger (CBM´s) vedrørende cybersikkerhed. Ligeledes vil du skulle deltage i Struktureret Dialog, hvor bl.a. drøftelser om fremtidige våbenkontrolinitiativer finder sted. Du skal desuden deltage i NATO koordination i Wien i spørgsmål om konventionel våbenkontrol.

Du vil desuden skulle bidrage til analyse og vurdering af NATO-landenes muligheder for at gennemføre udvikling, modernisering i bredest mulig forstand i forhold til lofter, inspektioner, tillidsskabende foranstaltninger, nye våbenkapaciteter, herunder vurdere konsekvenser. Du vil selvstændigt skulle dække arbejdsgruppemøder inden for dit arbejdsområde og generelt formidle danske synspunkter og policy.

Endelig vil du få til opgave at følge den militære og sikkerhedspolitiske udvikling i Ukraine om eksempelvis den specielle monitoreringsmissions (SMM), tiltag og rapporter eller (danske) aktiviteter i rammen af Wiendokumentet.

En væsentlig del af arbejdet består i at vedligeholde og udbygge samarbejdet med kolleger fra andre nationer samt at fremskaffe og formidle informationer, både i repræsentationen og til blandt andre Forsvarsministeriet.
Om dig
Du bør have en solid militær forståelse og indsigt. Det er en fordel, hvis du har erfaring fra ministerielt niveau, eller at du har et indgående kendskab til sikkerheds- og forsvarspolitik gennem anden stilling. Vi ser ligeledes gerne, at du har et godt kendskab til Udenrigsministeriets arbejdsområde samt viden om konventionel våbenkontrol og nye våbenkapaciteter og evt. erfaring med inspektioner og tillidsskabende foranstaltninger.

Du besidder både evne og lyst til at arbejde med internationale sikkerhedspolitiske og samarbejdsrelaterede forhold på den europæiske scene, herunder især Rusland. Du besidder et veludviklet helhedssyn og god politisk dømmekraft, der modsvarer et dynamisk og krævende internationalt miljø. Du nyder selvstændighed og personligt ansvar – er omstillingsparat og villig til at byde ind på teamets samlede opgaver, herunder ligestillingsproblematikken.

Du er god til at nedbryde komplicerede tekster samt præsentere dette på en let forståelig og enkel måde. Du danner dig hurtigt et overblik over omfattende sager og formår at identificere de afgørende elementer. Du har let ved at vurdere konsekvenser og perspektivere muligheder i forhold til Forsvarsministeriets og Forsvarets samlede indsatser og prioriteringer.

Du behersker engelsk på et højt niveau, og din skriftlige formidlingsevne er præget af stor klarhed og præcision.

Du har en veludviklet situationsfornemmelse, ligesom tålmodighed og tolerance er nødvendige egenskaber. Desuden forventes det, at du er god til at dyrke sociale relationer.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 27. oktober 2015 til overenskomst for akademikere i staten om
officerer under Forsvarsministeriet.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 5, som omfatter majorer og orlogskaptajner. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.
Stillingen er til besættelse den 1. september 2022 og besættes som udgangspunkt for en treårig periode - dog kan perioden variere under hensyn til Forsvarets behov. Du tillægges midlertidig grad som oberstløjtnant / kommandørkaptajn, så længe stillingen varetages.

Du vil blive udstationeret under Udenrigsministeriets udetillægsordning, hvilket vil sige, at du bl.a. får
betalt dine flytte- og boligudgifter, og du modtager et skattefrit udetillæg. Eventuelle skolesøgende børn
vil kunne blive optaget på en af de internationale skoler i byen.

Via Forsvarets HR-portal på FIIN kan beregne det forventede udetillæg.

Ansøgere skal kunne opnå sikkerhedsgodkendelse til NATO Secret samt opretholde denne under hele udstationering. Derudover skal ansøgere bestå en sprogtest i engelsk til SLP 4-4-4-3 ved Forsvarsakademiet samt kunne helbredsgodkendes.

Forsvaret ønsker at fremme ligestilling og opfordrer derfor alle interesserede uanset alder, køn, religion og etnisk oprindelse til at søge stillingen.

Kontakt og ansøgning
Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til kontorchef i Forsvars- og Sikkerhedspolitisk kontor, Pelle Jacob Mølgaard Holager på FIIN: FMN-CHSFS.
Hvis du har spørgsmål specifikt i forhold til våbenkontrolområdet, er du velkommen til at kontakte Anders Sick Børgesen på FIIN: FKO-O-J906.

Hvis du har spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Tine Nielsen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf. 3266 5768.

Du kan desuden læse mere om udstationeringer på HR International.
Ansøgningsfristen er den 16. august 2021. Ansøgningen sendes elektronisk via linket nederst på siden.

Ansættelsessamtaler forventes gennemført i uge 33 og 34 i Forsvarsministeriet Holmens Kanal 9, evt. via VTC.

Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en evt. samtale.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Udlandet

Geografi

Udlandet

Organisation/Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M331 Løngruppe 5 Major/orlogskaptajn

Ansøgningsfrist

16.08.2021

Indrykningsdato

07.07.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent