Fortsæt til indhold

Våbensektionen søger en faglig stærk kaptajn til anskaffelsen/implementeringen af Forsvarets nye panserværnsmissilsystem


Våbensektionen søger en faglig stærk kaptajn til anskaffelsen/implementeringen af Forsvarets nye panserværnsmissilsystem

Vil du spille en afgørende rolle i den resterende anskaffelse og implementering af Forsvarets nye panserværnsmissilsystem (PVMS)?

Og trives du med opgaver, der er karakteriserede ved en stor kompleksitet, samt sætter du stor pris på et stærkt fagligt miljø?

Så er denne stilling noget for dig!
Om os
Våbensektionen er placeret i Kapacitetsansvarlig LAND (KALA) i Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI), der anskaffer, drifter og bortskaffer landmilitært materiel. Stillingen indgår i en sektion bestående af en chef, fire ingeniører og seks militære ansatte (seniorsergenter/kaptajner).

Dagligdagen er meget dynamisk, da vi har en stor berøringsflade med interessenter i og udenfor KALA. Omgangstonen er uformel og bygger på en høj faglighed og en stor grad af fokus på service, idet vi skal bidrage til, at Forsvarets enheder kan løse deres operative opgaver.

Vi prioriterer at udvikle og fastholde dygtige medarbejdere via kompetenceudvikling, personlig udvikling, interessante opgaver og stor frihed i opgaveløsningen.
Om stillingen
Dit primære ansvarsområde vil være den fortsatte anskaffelse og implementering af PVMS, der vil tilgå enheder ved Specialoperationskommandoen og Hærkommandoen i løbet af de kommende par år.

Du vil være våbensektionens såkaldte systemansvarlig for PVMS og arbejde tæt sammen med en af sektionens driftsbefalingsmænd. På grund af anskaffelsens og den efterfølgende implementerings kompleksitet har stillingen en rigtig stor berøringsflade. Internt i Materiel- og Indkøbsstyrelsen skal anskaffelsen koordineres med mange øvrige projekter, som for eksempel de kommende våbenstationer (STAVS) til Piranha 5, hvorpå PVMS bl.a. skal integreres. Eksternt skal anskaffelsen løbende koordineres med alle de myndigheder, der vil være involveret i implementeringen og driften af den nye højtprofilerede PVMS kapacitet i Forsvaret. Kompleksiteten øges yderligere ved, at PVMS anskaffes via Nato Support and Procurement Agency (NSPA).

Afhængig af dine erfaringer og intensiteten i PVMS-anskaffelsen mv. vil du over tid blive inddraget i andre af sektionens anskaffelser.

Stillingen er en fast stilling med en 37 timers arbejdsuge, og der må påregnes mindre rejseaktivitet i både Danmark og i udlandet.
Om dig
Du er kaptajn med VUT-I/L eller VUK BTN- og BDE-kursus.

Vi forventer, at
- du har erfaring gennem chefvirke eller stabstjeneste, i en styrelse eller lignende
- du har en solid taktisk og operativ baggrund, så du bl.a. kan indgå i de doktrinære drøftelser for anvendelsen af PVMS
- du er analytisk stærk og arbejder selvstændigt med komplicerede problemstillinger
- du har meget gode samarbejds- og kommunikationsevner, herunder at du kan begå dig på engelsk både skriftligt og mundtligt
- du er omstillingsparat og trives i et åbent kontormiljø
- du har meget gode kommunikations- og samarbejdsevner og har et veletableret netværk, fortrinsvis rettet mod Hærkommandoen og den operative struktur og
- du, hvis du ikke allerede har erfaringer med formel projektledelse, herunder anvendelsen af PRINCE 2, hurtigt vil opbygge denne kompetence.

I forhold til dit videre karriereforløb giver stillingen gode muligheder for at blive afklaret til Master i Militære Studier (MMS), ligesom stillingen giver gode muligheder for at kombinere studiet med tjenesten, hvis du er eller bliver optaget på MMS.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Fast tjenestested er Ballerup.

KONTAKT OG ANSØGNING
Har du fået lyst til at høre mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte CH/WVB major Peter Rasmussen på tlf. 29 16 83 04.

Hvis du har spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-Konsulent kaptajn Dennis Nordahl, Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 7281 9141.

Ansøgningsfristen er den 8. august 2021 og samtaler forventes gennemført snarest herefter. Stillingen er til besættelse 01. oktober 2021 eller snarest derefte og den endelige ansættelsesdato vil blive koordineret med din nuværende chef.

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

Læs mere om Forsvaret som arbejdsplads på www.Forsvaret.dk

Om Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse.
Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) fungerer som materielfagligt videnscenter og logistisk myndighed. I samarbejde med Værnsfælles Forsvarskommando med underliggende værnsstabe sikrer FMI rettidig støtte og forsyninger til Forsvarets igangværende operationer i ind- og udland.
Det er FMI´s opgave at anskaffe, vedligeholde og videreudvikle materielkapaciteter for alle Forsvarets myndigheder lige fra kampvogne, skibe og jagerfly til støvler, feltrationer og lommeknive.
FMI er en styrelse under Forsvarsministeriet og administrerer ca. en tredjedel af det samlede forsvarsbudget.

Pengene bliver brugt til at yde den bedst mulige støtte til især de udsendte styrker og operative enheder.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Ballerup, Danmark

Geografi

Region Hovedstaden

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

08.08.2021

Indrykningsdato

07.07.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent