Fortsæt til indhold

Landsdelsregion Vest søger en chef for Uddannelses- og efterretningssektionen


Landsdelsregion Vest søger en chef for Uddannelses- og efterretningssektionen.

Har du lyst til at arbejde med uddannelse og nationale landoperationer og er du initiativrig, selvstændig og ansvarsbevidst er du måske vores nye kollega.
Om os
Landsdelsregion Vest er en selvstændig niveau III myndighed under Hjemmeværnskommandoen med domicil på Skive kaserne. Landsdelsregionen har seks hærhjemmeværnsdistrikter underlagt og er operativt underlagt Hærkommandoen. Vi har fokus på nationale operationer, og vores geografiske ansvarsområde dækker hele Jylland og Fyn.

Regionens primære opgave er at indsætte landmilitære kapaciteter i regionens ansvarsområde til militære opgaver eller til støtte for politiet eller andre civile myndigheder. Regionen indgår som en af komponenterne i de lokale beredskabsstabe inden for samfundets samlede beredskab. Regionen har et tæt samarbejde med Hjemmeværnskommandoen, Hærkommandoen, Politiet og andre civile myndigheder.

Herudover deltager regionen med enheder i øvelsesaktiviteter ved hærens brigader og bataljoner.
Om stillingen
Som sektionschef for Uddannelses- og Efterretningssektionen er du overordnet ansvarlig for uddannelsesområdet i regionen, hvilket indebærer direktivgivning, koordination såvel som gennemførelse af uddannelsesaktiviteter på udvalgte områder.

Du er ansvarlig for efterretningstjenesten ved regionen, og sektionen bidrager med det efterretningsmæssige bidrag til såvel den operative planproces, som til føringen i operationscentret, ligesom sektionen er ansvarlig for uddannelsen i efterretningstjeneste ved region og underliggende distrikter.

Endelig er sektionen ansvarlig for signaltjenesten.
Om dig
Du er major og har gennemført Videreuddannelse for Ledere Trin II (VUT-II/L), Stabskursus, Master i militære studier (MMS) eller relevant masteruddannelse og gerne OFU eller tilsvarende. Er du kaptajn og har ikke gennemført ovennævnte, vil du kunne indgå en uddannelsesaftale og i perioden frem til en eventuel udnævnelse i stillingen, bestride stillingen som funktion i højere stilling. Du vil evt. kunne
blive tillagt grad af major i uddannelsesaftalens varighed.

Det er en fordel, hvis du har erfaring med uddannelse, efterretningstjeneste eller signaltjeneste og gerne fra regions- eller distriktsniveau, men du kan også have erfaring fra hæren og evnen til at omstille dig til en lidt anderledes måde at operere på. Du skal kunne drive en udvikling og du skal være klar til at påtage dig nye opgaver, når behovet opstår.

Du er helhedsorienteret og i stand til at håndtere komplekse sager. Vi forventer, at du arbejder struktureret og bevarer overblikket. Opgaverne i sektionen er mangeartede og ind i mellem med korte terminer, hvorfor det forventes, at du er fleksibel, omstillingsparat og i stand til hurtigt at skifte fokus. Du skal kunne fremkomme med løsninger og se muligheder for udvikling inden for sektionens sagsområder.

Du skal gennem dit engagement medvirke til at gøre idé til virkelighed. Du er velformuleret, både mundtligt og skriftligt. Du kan kommunikere både formelt og uformelt, ligesom du udviser rettidighed og besidder høj faglighed.

Stillingen indebærer tjeneste på aftener og i weekender i begrænset omfang.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet. Stillingen er indplaceret i løngruppe 5 som omfatter majorer og orlogskaptajner.

Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Dit faste tjenested vil være i Skive.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte stabschef oberstløjtnant Gert Damgaard Knudsen tlf.: +45 728 58602 / +45 2057 6625 eller via mail LRGNV-STCH@mil.dk

Hvis du har spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-Konsulent kaptajn Dennis Nordahl, Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 728 19141.

Ansøgningsfristen er onsdag d. 18. august og der afholdes samtaler løbende. Stillingen er til besættelse fra 1. september eller snarest herefter. Ansættelsesdatoen vil blive endeligt koordineret i samarbejde med afgivende chef.

Du må gerne vedlægge de FOKUS bedømmelser, du finder relevante for stillingen.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

Læs mere om Forsvaret som arbejdsplads på www.Forsvaret.dk

Landsdelsregion Vest har domicil på Skive kaserne, og er en selvstændig operativ niveau III myndighed under Hjemmeværnskommandoen. Vi har fokus på nationale operationer og vores geografiske ansvarsområde dækker Jylland og Fyn.

Regionens primære opgave er at støtte Forsvaret, samt løse og varetage militære opgaver. Vi koordinerer militære opgaver i regionens ansvarsområde og indgår som en af komponenterne i Totalforsvaret. Ligeledes koordinerer vi den samlede militære støtte til samfundet i forbindelse med f.eks. naturkatastrofer, ekstremt vejrlig og terroranslag. Regionen har et tæt samarbejde med Landsdelsregion Øst (Sjælland), Værnsfælles Forsvarskommando og øvrige myndigheder inden for samfundets samlede beredskab.

Regionen har kommandoen over seks Hærhjemmeværnsdistrikter og råder over ca. 22.000 frivillige hjemmeværnssoldater.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Skive, Danmark

Geografi

Region Midtjylland

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M331 Løngruppe 5 Major/orlogskaptajn

Ansøgningsfrist

18.08.2021

Indrykningsdato

07.07.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent