Fortsæt til indhold

Stillinger ved FN-hovedkvarteret i New York


FN-sekunderede stillinger ved FN-hovedkvarteret i New York

FN har annonceret en række militære stillinger ved FN-Hovedkvarteret i New York. Stillingerne kan søges af militært uddannede i aktiv tjeneste i alle FN's medlemslande.
Om os
Læs mere om FN på organisationens officielle hjemmeside: www.un.org
Om stillingen
Mere information om de enkelte stillinger kan findes ved at kopiere den nedenstående adresse over i din internetbrowser.

Assessment Officer:
https://medarbejder.forsvaret.dk/globalassets/hr-portal/dokumenter/2021/job/fn/-dpo_sec2021o_p-4_03-eng-d667993-.pdf

Peacekeeping Affairs Officer:
https://medarbejder.forsvaret.dk/globalassets/hr-portal/dokumenter/2021/job/fn/-dpo_sec2021o_p-4_04-eng-d667994-.pdf

Planning Officer (Military Planning Service):
https://medarbejder.forsvaret.dk/globalassets/hr-portal/dokumenter/2021/job/fn/-dpo_sec2021o_p-4_05-eng-d667995-.pdf

Planning Officer (Force Generation Service):
https://medarbejder.forsvaret.dk/globalassets/hr-portal/dokumenter/2021/job/fn/-dpo_sec2021o_p-4_06-eng-d667996-.pdf

Military Liaison Officer:
https://medarbejder.forsvaret.dk/globalassets/hr-portal/dokumenter/2021/job/fn/-dpo_sec2021o_p-4_07-eng-d667997-.pdf

Ansøgning sker gennem Forsvarsministeriets Personalestyrelse til Forsvarsministeriets Departement. På baggrund af en vurdering af de indkomne ansøgere vil Forsvarsministeriet promovere udvalgte danske kandidater over for FN. Alle medlemsstater i FN har mulighed for at stille med kandidater til stillingerne, hvorfor det bemærkes, at der ikke er nogen garanti for, at en dansk kandidat vil få den ansøgte stilling.
Om dig
Ansøgere skal udfylde de nedenstående ansøgningsformularer og fremsende dem via linket i denne annonce sammen med en motiveret ansøgning. Alle dokumenter skal være på engelsk.

Employment and Academic Certification Form:
https://medarbejder.forsvaret.dk/globalassets/hr-portal/dokumenter/2021/job/fn/fn_-employment-and-academic-certifi...-d667986.doc

Personal History Profile-11 Form:
https://medarbejder.forsvaret.dk/globalassets/hr-portal/dokumenter/2021/job/fn/fn_-personal-history_p-11-form-d667988.doc

Supplementary sheet to Profile-11 Form (Dette er en udvidelse af Profile-11 Form, og udfyldes kun efter behov):
https://medarbejder.forsvaret.dk/globalassets/hr-portal/dokumenter/2021/job/fn/fn_-supplementary-sheet-to-p-11-for...-d667989.doc

Dokumenterne bør udfyldes elektronisk, med undtagelse af underskriften - husk at underskrive alle sider. Ansøgninger pre-screenes efter modtagelse, inden fremsendelse til FN. Alle ansøgninger med formalia-fejl eller mangelfuldt udfyldte ansøgninger afvises umiddelbart ved denne pre-screening. Ansøgninger, hvor der ikke umiddelbart kan konstateres sammenfald mellem stillingsopslaget og ansøgerens kompetencer og joberfaring vil ligeledes blive afvist.

Man er velkommen til at søge flere forskellige stillinger, men det er afgørende, at ansøgningen er skræddersyet til den enkelte stilling. Responsibilities and Functions samt Competencies er vigtige elementer i ansøgningen. Ansøgerne skal beskrive egne erfaringer og kompetencer, så det er dækkende i forhold til de krav, der formidles i opslaget.

Grundet det store antal af ansøgere, kan rekrutteringsprocessen ved FN Hovedkvarteret erfaringsmæssigt vare op til 180 dage. Afhængigt at den enkelte stilling kan der fra valg af kandidat til tiltrædelse i stillingen gå yderligere ca. 180 dage.

Forsvarsministeriets Personalestyrelse vil i forbindelse med stillingsopslaget være behjælpelig med rådgivning om tjenestefri uden løn, samt mulighederne for at genindtræde i en stilling i Forsvaret efter tjenesten ved FN-hovedkvarteret.

I forhold til FN udvælgelsesproces og rammer for arbejdet i FN Hovedkvarteret i New York, kan militærrådgiveren ved den Danske FN Mission være behjælpelig.
Ansættelsesvilkår
Ansættelseskontrakten vil blive indgået mellem den enkelte ansøger og FN, og lønnen vil være fastsat ud fra FN-stillingsniveauet. Ansættelse vil ske på gældende vilkår for militært ansatte i FN's hovedkvarter. Informationer om bl.a. lønninger kan findes på https://hr.un.org/.

Retningslinjer for bemanding af stillinger ved FNs hovedkvarter kan du finde på Forsvarets Intranet under International Tjeneste/Udstationeringer på HR portalen.

Ansøgningsfristen er søndag den 22. august 2021.

Såfremt du tilbydes en stilling ved FN's hovedkvarter, kan du bevilges tjenestefri uden løn i hele perioden. Dette sker ved efterfølgende ansøgning til Forsvarsministeriets Personalestyrelse.

Ved spørgsmål til ovenstående er du velkommen til at kontakte HR-konsulent Karin Dahl Kristoffersen på telefon +45 7281 9131.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Udlandet

Geografi

Udlandet

Organisation/Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M401 Løngruppe 1 Lønramme 37 Oberstløjtnant/kommandørkaptajn

Ansøgningsfrist

22.08.2021

Indrykningsdato

07.07.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent