Fortsæt til indhold

Struktureret, ansvarsbevidst og udadvendt seniorsergent til ledelsessektionen ved Trænregimentet.


Struktureret, ansvarsbevidst og udadvendt seniorsergent til ledelsessektionen ved Trænregimentet.

Trives du i et job, hvor professionel opgaveløsning med fokus på detaljer er i højsædet? Søger du udfordinger i et job hvor planlægning og forudseenhed har stor bevågenhed?
Dedikerede og professionelle medarbejdere i Ledelsessektionen ved Trænregimentet søger ny kollega.
Vi søger en serviceminded og stabil seniorsergent, der trives med at have mange bolde i luften og som ikke går på kompromis med planlægning og forberedelse.
Om os
Sektionen består af to kaptajner, tre seniorsergenter, en korporal, en overkonstabel, en civil overassisten(sekretær for CH/TRR).
Omdrejningspunktet for sektionens virke er støtte til regimentschefen f.s.v.a. opgaver af ceremoniel karakter, kontakt til eksterne interessenter, besøgsplanlægning og kontakt til udsendte og veteraner.
Ledelsessektionen har bl.a. ansvaret for at:
- Yde ledelsesrelateret støtte og rådgivning til CH/TRR og NK/STCH, herunder vedr. Ceremoniel, traditioner, korpsånd, ledelsesdirektiver og CIMIC.
- Kontaktofficersvirket (KTO)
- Veldfærdsområdet
- Feltunderunderholdning i INTOPS på vegne af Forsvaret
- Planlægning og koordinering af CH/TRR og NK/STCH interne og ekstern møde- og besøgsvirksomhed og arrangementer.
Derudover har vi et meget tæt samarbejde med Trænregimentets myndighedsbefalingsmand.
Om stillingen
Som sagsbehandler ved ledelsessektionen får du ansvaret for egne sagsområder og støtter derudover ved løsning af de mange opdukkende ad-hoc opgaver.

Som Kontaktbefalingsmand vil ansvar- og arbejdsopgaver være som følger
- Forestår planlægning, tilrettelæggelse og gennemførelses af pårørendearrangementer før/under/efter udsendelse. Koordinerer herunder med foresat myndighed, udsendte enheder, lokale myndigheder og enheder.
- Gennemfører uddannelse for enheder der står overfor udsendelse i udfyldelse af sidste vilje.
- Bidrager til, i særlige tilfælde, kontakten til personel, der er repatrieret af personlige, arbejdsmæssige og/eller psykiske årsager.
- Planlægger og gennemfører enhedsafvikling 3 og 7 mdr. arrangementer.
- Forestår planlægning, tilrettelæggelse og gennemførelses af- og indgår i kontaktpersonsordningen (KTO- vagten) ved særlige hændelser.

Som kontakt- og Informationsbefalingsmand vil ansvar- og arbejdsopgaver være som følger
- Bidrager på vegne af Regimentschefen/Garnisonskommandanten, for formidling af kontakten mellem det militære system og lokalsamfundet.
- Deltager i planlægning og gennemførelse af interne og eksterne kontaktbesøg, foredrag, rundvisninger, åbent hus og øvrige ad hoc arrangementer.
Om dig
Du er en faglig dygtig seniorsergent eller erfaren oversergent med ambitioner om at blive seniorsergent. Det er en fordel hvis du har gjort tjeneste ved Trænregimentet og har netværk og kendskab til regimentets traditioner.
Du har situationsfornemmelse og er i stand til at arbejde selvstændigt, samarbejde bredt og du har gode evner indenfor kommunikation, hvor du udtrykker dig klart og effektivt i skrift og tale.
Du er kendt for et højt fagligt niveau i opgaveløsningen, er en respekteret samarbejdspartner blandt både dine kollegaer og foresatte samt kan håndtere komplekse opgavestillinger og holde mange bolde i luften samtidig med at du formår at langtidsplanlægge.
Du kan selvstændigt repræsentere regimentet på møder med eksterne myndigheder og enheder.
Det forventes, at du selvstændigt bringer relevante udfordringer, opgaver eller perspektiver ind i sektionens opgaveløsning.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en seniorsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en oversergent med et godt udviklingspotentiale og som vurderes klar til udnævnelse eller klar til udnævnelse indenfor en kortere årrække. I så fald vil der blive taget stilling til udnævnelse i forbindelse med ansættelsen eller der vil blive udarbejdet en udviklingskontrakt der er målrettet gennemgang af den nødvendige kompetenceudvikling og/eller uddannelse, med henblik på udnævnelse til seniorsergent efterfølgende. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Aalborg.

Som ansat i Forsvarsministeriet er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte kaptajn Nicholai Kure Risvang på tlf. 72 83 61 02 / 91 33 51 01

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Anders Malik Larsen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon. 72 81 91 57 eller mail FPS-BA-BS246@MIL.DK

Ansøgningsfristen er den d. 8. august 2021, og ansættelsessamtaler forventes afholdt umiddelbart efter ansøgningsfristens udløb.

Stillingen ønskes besat september 2021.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

Om Trænregimentet.
Trænregimentet er Hærens største myndighed og tæller op mod 1.600 medarbejdere i de perioder, hvor vi har værnepligtige. Udover den kontinuerlige støtte til forsvarets internationale operationer, er en af regimentets vigtigste opgaver at uddanne logistik- og militærpolitienheder. Vores enheder er primært placeret i Aalborg og Vordingborg, men vi rummer også enheder på en række garnisoner over næsten hele landet.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Aalborg, Danmark

Geografi

Region Nordjylland

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M231 Seniorsergent

Ansøgningsfrist

08.08.2021

Indrykningsdato

06.07.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent