Fortsæt til indhold

Operationsbefalingsmand ved stab 2. Brigade


Operationsbefalingsmand ved stab 2. Brigade

Ønsker du et job med frihed under ansvar, spændende og afvekslende opgaver med et operativt fokus, så har vi jobbet til dig som seniorsergent og operationsbefalingsmand i Operationssektionen (G3) ved stab 2. Brigade.
Om os
Operationssektionens fastansatte består af en sektionschef (major), fem kaptajner, en militærjurist, en seniorsergent og en oversergent. Dertil kommer et antal stillinger i reservestrukturen.

Operationssektionens opgaver falder hovedsageligt indenfor to områder; føring af brigadens enheder fra operationscenteret samt øvelses- og uddannelsesplanlægning, hvor Operationssektionen er det udførende led i hovedparten af brigadens operative aktiviteter.

Aktiviteterne omfatter blandt andet stabs- og signaløvelser, studieperioder, skydeperioder og feltøvelser i ind- og udland.

I rammen af operationscenteret skal sektionen ligeledes kunne føre brigadens enheder, herunder indsættelse i nationale forsvarsopgaver.

Derudover koordinerer sektionen uddannelse og indsættelse til støtte for politiet, i forbindelse med nationale opgaver.
Om stillingen
Operationssektionen har en bred portefølje af opgaver, og du vil blandt andet få selvstændige planlægnings- og sagsbehandlingsopgaver.

Når brigaden er indsat i operationer eller på øvelser, vil du virke som operationsbefalingsmand i brigadens operationscenter.

I det daglige vil du få en central rolle i koordination af indsættelse af enheder i nationale opgaver, herunder til støtte for politiet.

I forhold til uddannelses- og kursusvirksomhed vil du kunne få opgaver til støtte for brigadens dispositionsenheder.

Du vil ligeledes kunne få en rolle i et eller flere af brigadens Mission Planning Teams og herigennem støtte uddannelsen af enheder til internationale operationer.

Der er således rig mulighed for, at du kan styrke din operative profil samt virke som sagsbehandler. Stillingen giver gode udviklingsmuligheder for efterfølgende tjeneste i såvel operative som uddannelsesmæssige stillinger på bataljonsniveau eller ved stabstjeneste på højere niveauer.

Derudover kan vi tilbyde ansøgeren et udviklende tjenesteforløb, der tilpasses den enkeltes personlige ambitioner og målsætning. Slutteligt giver stillingen stabilitet i forhold til planlægning, da store dele af brigadens aktiviteter ofte er planlagt i relativt god tid, hvilket giver gode muligheder for en balance mellem arbejds- og privatliv.

Du får fast tjenestested i Slagelse, og i perioder vil der være mulighed for hjemmearbejde.

2. Brigade bidrager med enkeltpersoner til opgaver, hvor brigaden er opstillende myndighed, ligesom der afgives personel til enkeltmandsudsendelser. Du skal derfor være forberedt på at kunne blive udsendt inden for gældende varsler. Du skal ligeledes forvente deltagelse i øvelsesaktiviteter og studieperioder.
Om dig
Du er seniorsergent fra Hæren, eller en erfaren oversergent der er vurderet egnet til udnævnelse. Det er ligeledes ønskeligt, at du har fungeret på bataljonsniveau ved kamptropperne, i andre højere stabe eller på distriktsniveau i Hjemmeværnet.

Du er fagligt velfunderet, og du tager initiativ og ansvar for de opgaver du løser. Du har gode samarbejdsevner, og du trives med at løse selvstændige opgaver med stor frihed til opgaveløsningen.

Derudover har du har erfaring fra en eller flere udsendelser eller udstationeringer, og du kan formulere dig på militært engelsk, såvel mundtligt som skriftligt.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en seniorsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en oversergent med et godt udviklingspotentiale og som vurderes klar til udnævnelse eller klar til udnævnelse indenfor en kortere årrække.

I så fald vil der blive taget stilling til udnævnelse i forbindelse med ansættelsen eller der vil blive udarbejdet en udviklingskontrakt der er målrettet gennemgang af den nødvendige kompetenceudvikling og/eller uddannelse, med henblik på udnævnelse til seniorsergent efterfølgende. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Slagelse.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING:
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte chefen for Operationssektionen, major Nicolai Martinu, telefon 25 55 60 31 eller mail 2bde-g3-01@mil.dk

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Mette Sihm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail fps-ba-bs249@mil.dk eller telefon 72 81 96 96.

Ansøgningsfristen er den 15. august 2021. Ansættelsessamtaler forventes gennemført herefter.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

Om brigaden
2. Brigades enheder består af opklaringsbataljonen på Bornholm, den lette infanteribataljon i Haderslev, panserbataljonen og uddannelsesbataljonen i Holstebro samt uddannelsesbataljonen i Slagelse. Derved har vi opgaver indenfor rammerne af både Hærens Basisuddannelse, Hærens Reaktionsstyrkeuddannelse og Stående Reaktionsstyrke, og er samtidig ansvarlig for teknisk og taktisk udvikling inden for de tre kapacitetsområder: Opklaring, kampvogne og let infanteri.

Brigadestaben skal kunne opstilles som et hovedkvarter med hele eller dele af staben, der kan indgå i internationale operationer eller nationale opgaver i hele Riget, herunder ved terroranslag, større naturkatastrofer og tilsvarende.

Brigadechefen varetager funktionen som tjenestegrensansvarlig chef for kamptropperne, hvilket bl.a. indebærer, at brigaden er ansvarlig for styrkeudvikling og uddannelsesudvikling af kamptropperne på tværs af begge brigader. Vi er endvidere overordnet ansvarlige for uddannelse af enheder til nationale og internationale operationer. Det betyder bl.a., at brigaden er ansvarlig for den indsættelsesspecifikke uddannelse, der gennemføres under Mission Rehearsal Training, Mission Rehearsal Exercise og Live Firing Exercise.


  
  
  

Generel information


Tjenestested

Antvorskov, Danmark

Geografi

Region Sjælland

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M231 Seniorsergent

Ansøgningsfrist

15.08.2021

Indrykningsdato

06.07.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent