Fortsæt til indhold

Assisterende værkstedsleder til Jordudstyrsværksted, Vedligeholdelsesområde Aalborg


Assisterende værkstedsleder til Jordudstyrsværksted, Vedligeholdelsesområde Aalborg

Er du oversergent med en uddannelsesmæssig baggrund som automekaniker eller lastvognsmekaniker, og gerne med erfaring inden for værkstedsledelse? Vil du være med til at gøre en forskel, og har du lyst til at blive en del af et professionelt og engageret team? Så skal du læse videre her, Jordudstyrsværkstedet i Aalborg mangler nemlig dig.
Om os
Den ledige stilling er placeret i Jordudstyrsværkstedet, som organisatorisk hører under Vedligeholdelsesområde Aalborg, som har ca. 330 ansatte medarbejdere.
Vedligeholdelsesområde Aalborg fokuserer på dybdegående Base Maintenance af helikoptere og kampfly samt komponentvedligeholdelse.

Jordudstyrsværkstedet har adresse i Vadum ved Flyvestation Aalborg. På værkstedet er vi 16 motiverede medarbejdere samt 1 lærling, der er fordelt på to teams.
Om stillingen
Som assisterende værkstedsleder er du en del af team Specialkøretøjer, som varetager mekaniker opgaver i forbindelse med vedligeholdelse, reparation og modifikation af specialkøretøjer samt vedligeholdelse og eftersyn på diverse udstyr som blandt andet generator og tankcontainer. Teamet medvirker desuden til daglig vedligeholdelse af Bak 12, samt årlig eftersyn på materiel på Grønland.

Udover diverse eftersyn og reparationer på køretøjsmateriel, deltager vi også i internationale bidrag, hvor vi på nuværende tidspunkt udsendes med Air Transport Wings Aalborg til verdens brændpunkter.

Din primære opgave vil være, med ansvar over for lederne af Jordudstyrsværkstedet, ledelse af et tildelt team, hvor du bliver ansvarlig for planlægning og koordinering af værkstedets eftersyn og vedligeholdelsesopgaver. Du har desuden den koordinerende rolle i at levere teknisk støtte til Air Transport Wing Aalborg, samt virke som taksator i forbindelse med skader på specialkøretøjer.

Du skal medvirke til løbende ressourceoptimering, hvor Lean vil indgå som et naturligt redskab inden for dit område.

Du skal forvente rejseaktivitet i forbindelse med din ansættelse.
Om dig
Vi forestiller os, at du har en faglig uddannelse som automekaniker eller lastvognmekaniker. Vi ser gerne, at du har erfaring inden for værkstedsledelse, som vil være dit primære arbejdsområde. Du har gode sproglige evner i dansk og engelsk, både i skrift og tale, på et relevant fagligt niveau.

Du skal være kvalitetsbevidst, omhyggelig og systematisk i det daglige arbejde, og det forventes at du kan arbejde selvstændigt og levere kvalitet i arbejdet i rette tid og mængde.

Du har evnen og viljen til at arbejde med komplekse opgaver inden for et højt specialiserede fagområde, hvor vi også vil give dig mulighed for løbende uddannelse relateret til dine arbejdsopgaver.

Du får en travl hverdag, hvor du har en koordinerende og instruerende rolle i at skabe sammenhæng mellem kundens behov og arbejdet på værkstedet. Du skal arbejde systematisk og være bevidst om de ressourcer du har til rådighed, så de nyttiggøres optimalt. Det er desuden vigtigt at du kan motivere og skabe positive rammer for samarbejde.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en oversergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en sergent med et godt udviklingspotentiale og som vurderes klar til udnævnelse eller klar til udnævnelse indenfor en kortere årrække. I så fald vil der blive taget stilling til udnævnelse i forbindelse med ansættelsen eller der vil blive udarbejdet en udviklingskontrakt der er målrettet gennemgang af den nødvendige kompetenceudvikling og/eller uddannelse, med henblik på senere udnævnelse.
Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.
 
Faglært tillæg er betinget af godkendt uddannelse mod fremvisning af gældende svendebrev eller uddannelsesbevis jf. gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være Vadum, Flyvestation Aalborg.
 
Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
 
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.
 
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.
 
KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte værkstedsleder Jan Poulsen på telefon 25 40 78 33.
 
Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent seniorsergent René Lund ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 68 eller på mail FBS-BA-BS256@MIL.DK.
 
Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.
 
Ansøgningsfrist er 22. august 2021 og samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter. Ansættelse efter aftale.
 
Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.
 
FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.
 
I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM FORSVARETS VEDLIGEHOLDELSESTJENESTE
Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste er en kvalitetsledelses og arbejdsmiljøbevidst servicevirksomhed, der vedligeholder, reparerer og modificerer Forsvarets materiel. En del af virksomheden er i dag ISO og arbejdsmiljøcertificeret, hvilket forventes at blive udbredt til hele organisationen. Myndigheden beskæftiger ca. 1700 medarbejdere.

Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste består af en Vedligeholdelsesdivision med seks vedligeholdelsesområder fordelt geografisk over hele landet, og en Planlægnings- og Koordinationsdivision beliggende i Brabrand. De seks Vedligeholdelsesområder er specialiseret i at reparere, vedligeholde og modificere specifikke materielsystemer indenfor deres faglige søjle. Planlægnings- og Koordinationsdivisionen består af en Forretningsafdeling og en Driftsafdeling, som varetager koordinerende planlægning, uddannelse, styring, controlling og udvikling af Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste.

Ud over at reparere og vedligeholde Forsvarets materiel så støtter Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste Forsvarets operationer og missioner med veluddannet militært teknisk personel, der udlånes til Forsvarets enheder iht. aftalte planlægning eller ad hoc i særlige tilfælde.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Aalborg, Danmark

Geografi

Region Nordjylland

Organisation/Værn

Flyvevåbnet

Funktionsniveau

M221 Oversergent

Ansøgningsfrist

22.08.2021

Indrykningsdato

06.07.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent