Fortsæt til indhold

Kompagnihjælper til 1. Militærpolitikompagni (Genopslag)


Kompagnihjælper til 1. Militærpolitikompagni (Genopslag)

Kan du skifte mellem en feltmæssig rolle hvor du i høj grad bidrager til driften af kompagniets føringsinstallation, og en rolle i garnisonen, hvor du støtter Chefen i hans virke? Har du overblik og er du er i stand til, at arbejde simultant og systematisk med flere forskellige opgaver, i en hverdag hvor der skiftes mellem fokus på aktiviteter i rammen af 1. Brigade og uddannelse til Militærpolitiets øvrige opgaver og indsættelser?

Så er du vores kommende kompagnihjælper ved 1. Militærpolitikompagni.
Om os
Militærpolitiet er kendetegnet ved at være unik af sin art i det danske Forsvar, hvilket er en af årsagerne til, at der er en stærk korpsånd, som positivt understøtter opgaveløsningen.

Militærpolitiet støtter forsvarets opgaveløsning nationalt og internationalt og er som hovedregel repræsenteret, når Danmark udsender enheder i internationale operationer. Støtten leveres både i det maritime, luftmilitære og landmilitære operationsmiljø og ofte i samarbejde med Forsvarets Auditørkorps og allierede nationers militærpoliti.

Militærpolitiet er placeret geografisk på Aalborg Kaserner, og er organiseret med en stab, to militærpolitikompagnier, samt en Militærpolitigrunduddannelse. Derudover er der en Militærpolitistation geografisk opdelt i Aalborg og København.
Om stillingen
Stillingen er todelt, hvor den ene del består i daglig støtte til drift af kompagniet , og den anden del er, at indgå i KDOSEK. Her indgår du som både kører, signal- og CBRN-mand under kompagniets deltagelse i aktiviteter under 1. Brigade.

Af de væsentligste opgaver kan nævnes, daglig administration i kompagniet, herunder opdatering af personellister, opfølgning på kvartalsopgørelser, kontrol af medarbejdernes kvalifikationer (Q), vedligeholdelse og eftersyn af Kommandosektionens (KDOSEK) køretøjer, støtte til administrativ planlægning og deltagelse i kompagniets aktiviteter, samt håndtering af kompagniets arbejdstid.

I den operative ramme skal du være ankermand for kompagniets føringsinstallation, under opstilling og drift. Du uddannes til at kunne betjene og monitere alle tildelte signalmidler, og uddannes til at kunne køre KDOSEK køretøjer under feltmæssig indsættelse. Du vil ligeledes være med til at varetage KDOSEK tildelte materiel.
Om dig
Du er fleksibel og omstillingsparat. Du har et grundlæggende kendskab til personeladministration og gode IT kundskaber.

Du skal være parat til at kunne indgå i en operativ feltmæssig kommandodeling, og arbejde effektivt under feltmæssige forhold, ligesom du skal være villig til at påtage dig de opgaver af praktisk karakter, som får kompagniet til at hænge sammen, både i felten og i garnison.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en konstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er, afhængig af værnstilknytning, reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder, eller mellem Forsvarets Personalestyrelse og Hærens Konstabel- og Korporalforening for konstabelgruppen af linjen og reserven, konstabelelever og korporaler af linjen og reserven i Hæren.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Aalborg.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte chef for 1. Militærpolitikompagni, kaptajn Christian Steen Nordhagen på telefon 25 42 80 46 eller på mail TRR-MP-100A@MIL.DK. Alternativt kan du kontakte kompagnibefalingsmanden, seniorsergent Thomas Skøtt på telefon 41 38 58 50 eller på mail TRR-MP-101A@MIL.DK.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Anders Malik Larsen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf. 72 81 91 57 eller mail FPS-BA-BS246@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er den 13. august 2021 og samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter.

Stillingen er til besættelse snarest muligt.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.


OM TRÆNREGIMENTET
Trænregimentet er Hærens største myndighed og tæller op mod 1.600 medarbejdere i de perioder, hvor vi har værnepligtige. Udover den kontinuerlige støtte til forsvarets internationale operationer, er en af regimentets vigtigste opgaver at uddanne logistik- og militærpolitienheder. Vores enheder er primært placeret i Aalborg og Vordingborg, men vi rummer også enheder på en række garnisoner over næsten hele landet.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Aalborg, Danmark

Geografi

Region Nordjylland

Organisation/Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

13.08.2021

Indrykningsdato

06.07.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent