Fortsæt til indhold

Marinekonstabler til Søværnets Tamburkorps – instrument Bb kornet / Bb trompet - GENOPSLAG


Marinekonstabler til Søværnets Tamburkorps – instrument Bb kornet / Bb trompet - GENOPSLAG

Har du musik i blodet, og kunne du tænke dig at kombinere dine musikalske evner med skarp
eksercits? I så fald, er du måske vores nye kollega? Søværnets Tamburkorps søger tre
marinekonstabler til instrumentet Bb kornet / Bb trompet med snarlig tiltræden.
Om os
Søværnets Tamburkorps (TKP) er Søværnets officielle musikkorps og er hjemmehørende på Marinestation Holmen i København. Organisatorisk er Tamburkorpset underlagt 3. Eskadre, Flådestation Korsør.
Om stillingen
Ved Tamburkorpset er du både musiker og soldat, men med primær fokus på opgaven som musiker.
Arbejdsdagen indeholder orkesterprøver, march- og tattootræning, sangøvning samt individuel øvning
og træning.

Du er selv ansvarlig for at vedligeholde uniform, instrument og andet udstyr.

Såfremt du ikke tidligere har gennemført en basisuddannelse i Forsvaret, kommer du ved
førstkommende lejlighed til at gennemføre Søværnets basisuddannelse i Frederikshavn.
Om dig
Vi forventer, at du har en professionel indstilling til livet som musiker. Det vil sige, at du er indstillet på
personlig udvikling, at du er pålidelig og at du indgår i et respektfuldt samarbejde.

Du skal endvidere være klar til at påtage dig solistiske opgaver i enkelte situationer, hvor dit instrument
er krævet. Du skal også være klar til at agere i en militær organisation med de afledte grundlæggende
krav, der er til en soldat.

Du skal kunne spille på såvel kornet som trompet, samt evt. og flygelhorn ved koncerter og lign.

Du skal desuden kunne honorere kravene ved en afprøvning i rekrutteringen ved Forsvarets
Personalestyrelse, herunder bestå en helbredsundersøgelse, en fysisk test samt gennemgå og bestå forskellige skriftlige prøver.
Kørekort til personbil ønskeligt.

Derudover vil du blive indkaldt til at aflægge en musikprøve og en samtale. Noder og dato for prøven vil blive tilsendt på mail.
Ansættelsesvilkår
Stillingerne er en marinekonstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingerne kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved CO10 fællesoverenskomsten og organisationsaftale for Centralforeningen for stampersonel.

Stillingerne skal besættes 1. oktober 2021, dog kan der efter aftale ventes på den rette medarbejder. Fast tjenestested vil være Marinestation Holmen i København.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingsindhold, er du velkommen til at kontakte daglig leder SSG James Jensen på mail: kontakt@tamburkorpset.dk eller på telefon 2516 4280, eller musikdirigent René Bjerregaard Nielsen på mail: dirigent@tamburkorpset.dk eller på telefon 2124 0820.

Hvis du har spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, er du velkommen til at kontakte HR-konsulent Birgit Jepsen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse, mail: FPS-BA-BSS03@mil.dk eller på telefon 7281 9183.

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfristen er den 29. august 2021. Efter ansøgningsfristens udløb vil vi gennemføre en kvalitativ vurdering af ansøgerne og evt. indkalde til samtale. Samtaler forventes afholdt i uge 28/39.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale. Ansøgningen skal være bilagt dokumentation for uddannelser samt oplysninger om tidligere og nuværende beskæftigelse. Vær opmærksom på, at dokumenter bedes uploadet i pdf-format.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

København, Danmark

Geografi

Region Hovedstaden

Organisation/Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

29.08.2021

Indrykningsdato

06.07.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent